KURZY A studium Human designu

Kurzy se konají jako online webináře přes Zoom. Po každém webináři dostanete také záznam (video + audio).
Od druhého kurzu (Rave ABC) je součástí kurzu také jedno celodenní živé setkání na závěr.

Všechny naše kurzy jsou vedené certifikovanými učitely a průvodci v souladu s záměrem a pravidly IHDS (International Human Design School), ustanovené původcem Human designu, Ra Uru Hu.

První a nejdůležitější kurz, který nabízíme, se jmenuje Žít svůj design. Podpoří vás ve schopnosti žít svůj design v každodenním životě. Pod vedením zkušených průvodců můžete sdílet, ptát se a být inspirováni zážitky i životní moudrostí ostatních účastníků. Témata kurzu (typy, centra, autority) probíráme v kontextu map přítomných účastníků.
(8 x webinář v délce 2 hodiny)
Rave ABC navazuje na úvodní kurz Žít svůj design. Věnuje se dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Získáte hlubší pochopení vlastního designu a naučíte se jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní, mnohem více interaktivní a můžete již uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy své i map druhých.
(7 webinářů + živý seminář)
Rave Kartografie se věnuje detailnímu bran, drah a profilů, opět v kontextu map přítomných účastníků. Naučíte se vnímat části mapy v širším kontextu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí. Je to také poslední ze tří úvodních kurzů, určený jak "široké veřejnosti", tak potenciálním zájemcům o profesionální výcvik.
(12 webinářů + živý seminář)

NEMAZAT!

Pro účast v těchto kurzech potřebujete nejprve projít úvodním kurzem Žít svůj design a dále mít Základní výklad vaší mapy (živý rozhovor s profesionálem, který vám popíše váš design).

Tyto kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Již v prvním z nich, Rave ABC, začnete vidět jak spolu jednotlivé částíi mapy souvisí a naučíte se mapu (na základní úrovni) popisovat. Sdílením svého porozumění tak můžete podpořit druhé. Získáte dobrou orientaci v mapě a naučíte se jak mluvit o Human designu s druhými.


PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Nezbytným předpokladem pro účast v Profesionálním výcviku je absolvování předchozích kurzů (viz výše): Žít svůj design, Rave ABC a Rave Kartografie.

V profesionálním výcviku se učíte rozpoznávat priority a vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy. Plynně používat "jazyk Human designu" tak, abyste dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

Studium Human designu je běh na dlouhou trať. Ze zkušenosti doporučuji, abyste se na začátku vaší cesty s HD nerozhodovali, zda jej budete či nebudete studovat až do profesionální úrovně. To podstatné je rozhodnutí o tom, zda je pro vás správné přihlásit se v danou chvíli do dalšího nabízeného kurzu.

PTL1 (1. stupeň) od 2/2025, kurz má tři semestry a koná se 1x ročně
Tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu. Obsahuje také studium jednotlivých linek (bran v mapě) a především se všech třech semestrech budete postupně rozvíjet vaši schopnost uceleně hovořit o mapě designu a podat srozumitlný, dobře strukturovaný výklad. Po skončení kurzu budete schopní dělat tzv. studentské výklady Human designu. (Studentské proto, že ještě nejse certifikovaní profesionálové.) Obsahuje 3 semestry o 10 lekcích (každá dvě hodiny) + 1 celodenní živý seminář, tedy celkem 60 hodin online výuky a 3 celodenní živé semináře.

PTL2 (2. stupeň) má dva semestry (každý 11 lekcí). V prvním semestru se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) - kurz začíná 2/2025.
Druhý semestr je zaměřený na analýzu tzv. návratových map - tří životně důležitých tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona. Délka každého semestru je 11 týdnů.

PTL3 (3. stupeň) se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Celkem 11 webinářů.

PTL4 (4. stupeň) je přípravou k úspěšnému složení certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). V tomto kurzu zásadním způsobem prohloubíte schopnosti získané v kurzu PTL1. Důraz je kladený na schopnost uceleného vnímání mapy, plynulost a čistotu podání informací klientovi. Celkem 11-14 webinářů + následný individuální koučing s každým účastníkem.

Certifikační zkouška - pokud chcete být certifikovaným profesionálem, bude s vámi Jakub v několika kolech konzultovat tzv. certifikační výklad, který budete připravovat během celého kruzu PTL4. Po finálních úpravách Jakub oznámí instituci, která uděluje mezinárodní certifikaci, že jste splnili podmínky pro získání certifikace. Během několika dnů vám pak IHDS vystaví certifikaci.

KDY MŮŽU ZAČÍT NABÍZET VÝKLADY?

Po absolvování první úrovně profesionálního vzdělávání (PTL1, třísemestrový roční kurz, viz níže) budete vybavení k tomu, abyste nabízeli kvalitní tzv. "studentské výklady" Human designu. Celková cena vzdělání od úvodního kurzu až po PTL1 je cca 52 000 Kč (€ 2 200) a doba trvání cca 2 roky. Je to velká časová i finanční investice a vždy doporučuji jít ve vzdělání tak daleko, jak vás vezme vaše autorita, neuspěchat jej, ale ani si neříkat, že to je moc dlouhé a drahé, protože pokud budete chtít a bude vás to bavit, cesta se vždy najde.

Ti, kdo chtějí studovat dále a získat profesionální certifikaci, mohou absolvovat i další čtyři úrovně profesionálního výcviku. To jsou celkem 4 semestry, neboli cca 1,5 roku studia v ceně cca 52 000 Kč (cca € 2 000). Dále v nich zásadním způsobem prohloubíte rozšíříte vaše znalosti a schopnosti práce s mapou. Ať už o vztahové výklady, výklady Inkarnačního kříže (životní poslání), tak hlavně o mnoho dalších hodin strávených společně s dalšími účastníky a s Jakubem online i živě. Po skončení výcviku budete uvedení v seznamu certifikovaných profesionálů na webu International Human Design School.

Všechny naše kurzy jsou vedené certifikovanými učitely a součástí mezinárodně uznávaného certifikačního procesu. Jakub Střítezský je navíc v současnosti jediný certifikovaný učitel kurzu Rave Kartografie a návazných kurzů profesionálního vzdělávání v ČR a SR. Studiem u nás se stáváte součástí přímé linie, od Ra Uru Hu (tvůrce Human designu) přes Genou Blivena (ředitele Human Design America) a Jakuba Střítezského.

Bohužel se objevuje čím dál více lidí, kteří HD výklady v ČR a SR nabízí, aniž by prošli profesionálním výcvikem. Tito lidé opravdu nemají dostatek vědomostí pro kvalitní výklad. Na toto téma píšu více zde. Doporučuji vám některého z těchto profesionálů.