KURZY A studium Human designu

KURZY A studium Human designu

Základní KURZ Pravda v NÁS

Online webináře (Zoom)

První a nejdůležitější kurz, který nabízíme, se jmenuje Pravda v nás.
Podpoří vás ve schopnosti žít svůj design v každodenním životě.

Pod vedením zkušených průvodců můžete sdílet, ptát se a být inspirováni zážitky i životní moudrostí ostatních účastníků. Témata kurzu (typy, centra, autority) probíráme v kontextu map přítomných účastníků.


pokročilé kurzy

Pro účast v těchto kurzech potřebujete nejprve projít úvodním kurzem Pravda v nás a dále mít Základní výklad vaší mapy (živý rozhovor s profesionálem, který vám popíše váš design).

Tyto kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Již v prvním z nich, Rave ABC, začnete vidět jak spolu jednotlivé částíi mapy souvisí a naučíte se mapu (na základní úrovni) popisovat. Sdílením svého porozumění tak můžete podpořit druhé. Získáte dobrou orientaci v mapě a naučíte se jak mluvit o Human designu s druhými.

RAVE ABC (příští kurz začíná 3.10. 2022, koná se cca 3x ročně)
Rave ABC navazuje na Pravdu v nás a věnuje se především dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Získáte hlubší pochopení vlastního designu a naučíte se jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní, mnohem více interaktivní a můžete již uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy své i map druhých. Celkem 7 online webinářů a 1 celodenní setkání.

RAVE KARTOGRAFIE (příští kurz začíná 21.9. 2022, koná se 1x jednou ročně na přelomu září/říjen - september/október)
Rave Kartografie přináší detailní popisy bran, drah a profilů. Zde se naučíte vnímat jednotlivé části mapy v širším kontextu celého designu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí. Celkem 12 online webinářů a 1 celodenní setkání.


PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Zde se učíme vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy, plynně používat "jazyk Human designu" tak, abychom dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

Studium Human designu je běh na dlouhou trať. Ze zkušenosti doporučuji, abyste se na začátku vaší cesty s HD nerozhodovali, zda jej budete či nebudete studovat až do profesionální úrovně. To podstatné je rozhodnutí o tom, zda je pro vás správné přihlásit se v danou chvíli do dalšího nabízeného kurzu.

Nezbytným předpokladem pro účast je absolvování předchozích kurzů: Pravda v nás, Rave ABC a Rave Kartografie. 

PTL1 (1. stupeň) (od 2/2023, koná se 1x jednou ročně od února/februára)
Tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu. Obsahuje také studium jednotlivých linek (bran v mapě) a především se všech třech semestrech budete postupně rozvíjet vaši schopnost uceleně hovořit o mapě designu a podat srozumitlný, dobře strukturovaný výklad. Po skončení kurzu budete schopní dělat tzv. studentské výklady Human designu. (Studentské proto, že ještě nejse certifikovaní profesionálové.) Obsahuje 3 semestry o 11 lekcích, celkem 33 lekcí, z toho 6 celodenních naživo.

PTL2 (2. stupeň) má dva semestry (každý 11 lekcí). Zde se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) a dále výklad tzv. návratových map - tří životně důležitých tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona. 2 x 11 webinářů.

PTL3 (3. stupeň) se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Celkem 11 webinářů.

PTL4 (4. stupeň) je částečně shrnutím a stručným zopakováním PTL1. Klade důraz na schopnost uceleného vnímání mapy, plynulost a čistotu podání informací klientovi. Připravuje studenty k úspěšnému složení závěrečné certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). Celkem 11 webinářů.

Certifikační zkouška - pokud chcete být certifikovaným profesionálem, tak si během PTL4 si připravíte tzv. certifikační výklad, který s vámi poté bude Jakub v několika kolech konzultovat a po jeho odsouhlasení se přeloží do angličtiny a pošle certifikační komisi, která vám následně certifikaci udělí.