KURZY A studium Human designu

Základní KURZ ŽÍT SVŮJ DESIGN

Online webináře (Zoom)

První a nejdůležitější kurz, který nabízíme, se jmenuje Žít svůj design.
Podpoří vás ve schopnosti žít svůj design v každodenním životě.

Pod vedením zkušených průvodců můžete sdílet, ptát se a být inspirováni zážitky i životní moudrostí ostatních účastníků. Témata kurzu (typy, centra, autority) probíráme v kontextu map přítomných účastníků.


pokročilé kurzy

Pro účast v těchto kurzech potřebujete nejprve projít úvodním kurzem Žít svůj design a dále mít Základní výklad vaší mapy (živý rozhovor s profesionálem, který vám popíše váš design).

Tyto kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Již v prvním z nich, Rave ABC, začnete vidět jak spolu jednotlivé částíi mapy souvisí a naučíte se mapu (na základní úrovni) popisovat. Sdílením svého porozumění tak můžete podpořit druhé. Získáte dobrou orientaci v mapě a naučíte se jak mluvit o Human designu s druhými.

RAVE ABC příští kurz bude začínat v lednu/únoru 2024 a koná se 2-3x ročně.
Rave ABC navazuje na Pravdu v nás a věnuje se především dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Získáte hlubší pochopení vlastního designu a naučíte se jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní, mnohem více interaktivní a můžete již uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy své i map druhých.
Celkem 7 online webinářů a 1 celodenní setkání. 
Bezprostředně po kurzu Rave ABC navazuje další kurz, Rave Kartografie

RAVE KARTOGRAFIE příští kurz začíná 20.9. 2023 a koná se 1x ročně.
Rave Kartografie přináší detailní popisy bran, drah a profilů. Zde se naučíte vnímat jednotlivé části mapy v širším kontextu celého designu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí.
Celkem 12 online webinářů a 1 celodenní setkání.
Dva měsíce po skončení Rave Kartografie začíná 1. semestr Profesionálního výcviku.


KDY MŮŽU ZAČÍT NABÍZET VÝKLADY?

Po absolvování první úrovně profesionálního vzdělávání (PTL1, třísemestrový roční kurz) budete vybavení k tomu, abyste nabízeli kvalitní tzv. "studentské výklady" Human designu. Celková cena vzdělání od úvodního kurzu až po PTL1 je cca 52.000 Kč (€2.200) a doba trvání cca 2 roky. 

Pokud chcete studovat dále a získat profesionální certifikaci, čekají vás ještě zbývající kurzy profesionálního výcviku, celkem 4 semestry, cca 1,5 roku a cca 46.000 Kč (€2.000). Toto studium dále prohloubí a velmi rozšíří vaše znalosti a schopnosti práce s HD. Ať už o vztahové výklady, výklady Inkarnačního kříže (životní poslání), tak hlavně o mnoho dalších hodin strávených společně s dalšími účastníky a s Jakubem online i živě. Můžete také na uvádět, že jste certifikovaní profesionálové a budete také v seznamu profesionálů na mezinárodním webu HD.

Všechny naše kurzy jsou vedené oprávněným učitelem a součástí mezinárodně uznávaného certifikačního procesu. (Jakub Střítezský je v současnosti jediný certifikovaný učitel kurzu Rave Kartografie a návazných kurzů profesionálního vzdělávání v ČR a SR.) Studiem u nás se stáváte součástí přímé linie vědění, předávaného Ra Uru Hu (tvůrce Human designu) a Genou Blivenem (ředitel Human Design America).

Bohužel vícero lidí, kteří HD výklady v ČR nabízí, nikdy profesionálním výcvikem neprošlo a nemají dostatek zkušeností pro kvalitní práci. 


PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Zde se učíme vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy, plynně používat "jazyk Human designu" tak, abychom dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

Studium Human designu je běh na dlouhou trať. Ze zkušenosti doporučuji, abyste se na začátku vaší cesty s HD nerozhodovali, zda jej budete či nebudete studovat až do profesionální úrovně. To podstatné je rozhodnutí o tom, zda je pro vás správné přihlásit se v danou chvíli do dalšího nabízeného kurzu.

Nezbytným předpokladem pro účast v Profesionálním výcviku je absolvování předchozích kurzů: Žít svůj design, Rave ABC a Rave Kartografie, to znamená zúčastnit se těchto kurzú online (webináře v Zoomu). Neboli nestačí mít zakoupené přednášky (videa) k těmto kurzům.

PTL1 (1. stupeň) od 2/2024, kurz má tři semestry a koná se 1x ročně
Tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu. Obsahuje také studium jednotlivých linek (bran v mapě) a především se všech třech semestrech budete postupně rozvíjet vaši schopnost uceleně hovořit o mapě designu a podat srozumitlný, dobře strukturovaný výklad. Po skončení kurzu budete schopní dělat tzv. studentské výklady Human designu. (Studentské proto, že ještě nejse certifikovaní profesionálové.) Obsahuje 3 semestry o 11 lekcích, celkem 33 lekcí, z toho 3 celodenní naživo.

PTL2 (2. stupeň) má dva semestry (každý 11 lekcí). Zde se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) a dále výklad tzv. návratových map - tří životně důležitých tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona. Délka  každého semestru je 11 týdnů/webinářů.

PTL3 (3. stupeň) se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Celkem 11 webinářů.

PTL4 (4. stupeň) je přípravou k úspěšnému složení certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). V tomto kurzu částečně zopakujeme a zároveň prohloubíme schopnosti získané v kurzu PTL1. Důraz je kladený na schopnost uceleného vnímání mapy, plynulost a čistotu podání informací klientovi. Celkem 11 týdnů/webinářů + následný individuální koučing s každým účastníkem.

Certifikační zkouška - pokud chcete být certifikovaným profesionálem, tak si během PTL4 si připravíte tzv. certifikační výklad, který s vámi poté bude Jakub v několika kolech konzultovat a po jeho odsouhlasení se přeloží do angličtiny a pošle certifikační komisi, která vám následně certifikaci udělí.