Úvod do Human designu

Human design je systém, který umožňuje podrobně popsat naše vnitřní nastavení, dary a talenty. Ukazuje ideální způsob fungování, který vede cestou nejmenšího odporu k plnému projevu našich talentů a naplněnému životu. Vstupní údaje jsou místo a čas narození, tedy stejně jako v astrologii. Tyto informace však Human design uchopí a zpracuje úplně jinak.

Hlavní ideou Human designu je, že každý má svůj „hlas pravdy“, neboli způsob rozhodování, který se neopírá o vnější rady, ani přejaté vzorce chování. Je to způsob rozhodování, kdy nerozhodujeme my, ale inteligence našeho těla. Rozhodnutí tak vychází z hlubšího místa v nás, ke kterému nemáme vědomý přístup. Tento hlas pravdy nám je důvěrně známý a jeho popis není žádné překvapení. Díky této informaci však můžete prohlubovat svoji citlivost a schopnost lépe hlasu pravdy naslouchat.

Naše rozhodnutí zcela určují kvalitu našeho života. Denně jich děláme stovky a tisíce – menších i větších. Každé ANO zároveň znamená NE pro celou řadu jiných věcí. Rozhodnutí učiněná na základě našeho hlasu pravdy respektují naše jedinečné talenty. Díky tomu je můžeme plně projevit.

Mapa designu zobrazuje devět „center“. Každé centrum má brány nebo hexagramy (čísla od 1 do 64), které představují naše dary a talenty. (Svoji mapu si můžete vygenerovat zdarma zde.)

Mapa našich talentů ukazuje ideální
způsob fungování a rozhodování, který nám je umožní projevit.

Brány (a tím i centra) jsou mezi sebou propojené dráhami. Některé brány a dráhy jsou vybarvené a jiné (většina z nich) bílé. Vybarvená místa představují konkrétní talenty, které člověk má. Naopak bílé části představují místa a oblasti, ve kterých do nás vstupují vnější vlivy, především od lidí kolem nás. Neprojevujeme se zde stálým způsobem, ale pod vlivem okolí.

Každé centrum souvisí s nějakou životní oblastí/tématy. Souvisí též s určitými orgány či biologickými funkcemi v těle. Když je centrum v mapě vybarvené, znamená to, že se v dané oblasti projevujeme stálým způsobem, že je zde v nás něco stabilního, o co se můžeme opřít. V naprosté většině map je právě jedno z vybarvených center místem, kde sídlí a odkud se ozývá náš hlas pravdy.

Bílá (otevřená) centra jsou jako okna, kterými se díváme do vnějšího světa a kde jdeme v životě do školy. Zde můžeme získat svoji životní moudrost. Otevřenost je zároveň i místem, kde snadno přebíráme vzorce chování od okolí – především v dětství od rodičů. Tyto vzorce chování (tzv. podmíněnosti) nám kdysi pomohly v obtížné situaci, ale již dávno nám spíše škodí, než pomáhají.

Podmíněnosti v naší mapě se dají snadno popsat a opět nejsou žádným překvapením. Mnoho našich problémů vzniká právě proto, že nerespektujeme své přirozené nastavení a rozhodujeme se pod tlakem vnějších vlivů. Vědecké studie ukázaly, že kdykoliv se rozhodujeme tzv. logicky (v mysli), naše rozhodnutí jsou učiněná o několik desetin sekundy až několik sekund dříve, než si je uvědomíme, v našem podvědomí. Tam za nás rozhodují právě ony přejaté vzorce chování. Snaha řešit naše problémy intelektuálně je často jen zhoršuje, jako kdybychom si pořád strhávali strup. Místo toho můžeme upřít pozornost na své vnitřní zdroje a řídit se hlasem pravdy. Když se opřeme o své vnitřní zdroje, můžeme mít zdravý vztah k tématům a oblastem, kde jsme v mapě otevření.

Human design je užitečný nástroj pro ty, kdo chtějí být ve své síle a plně projevit svůj potenciál. Na jednu stranu podporuje a urychluje proces, ve kterém se těchto podmíněností zbavujeme. Ukazuje alternativní řešení našich problémů. Na druhou stranu nás vrozená inteligence neomylně vede cestou plného uplatnění a projevu našich darů a talentů. Neznamená to, že máme lepší život. Jsme však vědomě přítomní tomu, co se děje, a život si o to více užíváme.

Chcete-li získat mapu svého designu zdarma a k tomu několik základních informací a tipů pro váš každodenní život, stačí když vyplníte své rodné údaje zde.