RAVE KARTOGRAFIE

S Jakubem Střítezským
24.9. - 15.12. 2024

Webináře se konají v úterý 18-20 hod, termíny viz níže.

Podmínkou pro účast je absolvování kurzů Pravda v nás a Rave ABC a Základní výklad.

  • 13 online webinářů (cca 26 hodin interakce)
  • 1 celodenní seminář v Praze

OBSAH KURZU

64 BRAN  /  36 DRAH  /  12 PROFILŮ  /  PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT
+ první kroky v čtení (výkladu) mapy

Kartografie je věda, zabývající se mapami. Rave Kartografie je velmi podrobné zkoumání mapy Human designu. Projdeme společně velmi detailně každou bránu v mapě, co znamená, jak se projevuje a jaký představuje potenciál. Hned poté se podíváme na bránu na protějším konci dráhy a poté  detailně prozkoumáme dráhu, která obě brány spojuje. Ponoříme se do záhady této životní síly, či kvantové inteligence, jak se drahám dá říkat.

Skrze dráhy se budeme znovu dotýkat tématiky center. Především si však budeme hrát s propojováním klíčových témat tak, jak to znáte již ze závěrečné lekce kurzu Rave ABC. To vám umožní vnímat mapu jako jeden integrovaný, funkční celek. Získáte tak nový pohled na mapu a začnete vidět netušené souvislosti, nejen ve vaší mapě, ale i v mapách druhých.

V závěrečné třetině kurzu se budeme věnovat detailně věnovat profilům. Profil je frekvence bytí, skrze kterou se naše duše propojuje s tělem. Je to náš přirozený způsob býtí. Profil je to jediné, co je v nás skutečně fixní a po celý život neměnné. Úzce souvisí s naplněním našeho životního poslání. Určuje způsob, jakým jsme schopni projevit a vyjádřit naši jedinečnost a „kvantovou inteligenci“ našeho designu. Profil umožňuje představuje syntézu (sloučení) designu a osobnosti a projevení této syntézy ve světě.

Veškerá prezentace bude probíhat během online webinářů. Po mé prezentaci obou bran + dráhy budete mít vždy prostor pro sdílení vlastních zkušeností (s temito bránami a dráhou) a propojování klíčových témat. Stejně jako v ABC, i v Kartografii se můžete zúčastnit studijní skupinky pro podporu ve vaší přípravě, není to však nutné ani povinné.

Úvodní lekce kurzu

PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

Součástí Kartografie je také osvojení a prohlubování schopnosti propojovat klíčová témata mapy. Díky tomu můžeme velmi jednoduchým a přitom efektivním způsobem popsat mapu tak, aby to bylo přínosné pro daného člověka. Každý typ, centrum, okruhová skupina, kanál, brána, každá autorita má svá „klíčová témata“. Tato témata (slova) vystihují podstatu dané energie (centra, kanálu, typu atd.). Díky tomu že rezonují s naším energetickým nastavením v sobě mají velkou sílu a mluví nejek naší vědomé mysli, ale i s naším podvědomím. Dalo by se říci, že mluví přímo k našemu designu.

mapa Genoy Blivena

Můžeme se podívat na mapu Genoy (výše) pro názornou ukázku: Manifestor = iniciovat a informovat za účelem vzdělávání, dráha Talentu 16/48 = talent, dráha Alfy 7/31 = vedení, definovaná Slezina = spontaneita, definované Ego = silná vůle, kmenová okruhová skupina (44/26) = podpora, kolektivní okruhová skupina (48/16 a 7/31) = sdílení, navíc v logickém okruhu.

Propojení těchto klíčových témat: Tím, že spontánně iniciuješ a projevuješ svou vůli, podporuješ druhé, talentovaně je vzděláváš a sdílíš své (logické) vedení.

Je to pouze ukázka, není zde zahrnutá dráha 23/43, ale tímto způsobem se dá v podstatě popsat mapa v rozsahu 30 – 60 sec. Je to velmi efektivní a nejpřímější způsob čtení mapy, který tvoří základ výkladu tak, jak se učí v návazném profesionálním vzdělávání.

Rave Kartografie je závěrečný kurz tzv. základního vzdělávání v Human designu. Je určený jak pro ty, kdo mají zájem výrazně prohloubit porozumění svému designu a designu svých blízkých, tak pro studenty zvažující účast v profesionálním vzdělávání.

Ukázkové vizuály z kurzu

TERMÍNY WEBINÁŘŮ A ZÁVĚREČNÉHO SEMINÁŘE

Webináře se konají vždy v čase 18-20 hod

24.9.   - začátek kurzu - Kolektivní dráhy 
1.10.   - Kolektivní dráhy 
8.10. - Kolektivní dráhy 
15.10. - Kolektivní dráhy
22.10. - Individuální dráhy
29.10.  - Individuální dráhy
5.11.   - Individuální dráhy
12.11. - Individuální dráhy
19.11. - Kmenové dráhy
26.11. - Kmenové dráhy
1.12. - Profily - úvod + 1/3 - 2/5 - neděle
3.12.   - Profily - 3/5 - 4/1
10.12. - Profily 5/1-6/3
15.12. - závěrečný seminář v Olomouci

Kotva - #prihlaska (nemazat)

CENA KURZU: 2 800 Kč  (cca 111 €)

POZOR, PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU JE ZAPOTŘEBÍ
I. zakoupení balíčku přednášek Brány, dráhy a Profily
II. absolvování kurzu Rave ABC

Registrace do kurzu bude otevřená v průběhu května / máje.

+

Šest týdnů po skončení Rave kartografie začíná Profesionální výcvik. 
První úrověň profesionálního výcviku má 3. semestry a začíná cca 1.2. 2025.