Rave ABC

S Jakubem Střítezským a Blankou Junovou
11.8. - 28.9. 2024

Pro zájemce ihned navazuje kurz Rave Kartografie a od 1/2025 pak i Profesionální výcvik

7 webinářů (Zoom) v pondělky od 18:00 hod + závěrečný živý seminář

Kurz je naplněný po maximální kapacitu. Přihlášky na další běh od 8.8. 2024 budou otevřené cca v květnu/máji.

Podmínkou pro účast je předchozí absolvování úvodního kurzu Žít svůj design Žít svůj design (online webináře), mít zakoupení balíček přenášek Linky a okruhové skupiny a díle mít a Základní výklad vašeho designu.

  • 7 lekcí (video+mp3)
  • 7 webinářů
  • 1 celodenní seminář

Na konci tohoto běhu kurzu Rave ABC současně začíná návazný kurz Rave Kartografie. Rave Kartografie je zároveň posledním kurzem, povinným pro účast v profesionální výcviku, který začíná jednou ročně (nejbližší v 2/2024).

Pozor - Video je STARŠÍ, platí termínY + DNY UVEDENÉ VÝŠE

Rave ABC navazuje na úvodní kurz o Human designu (Žít svůj design).

Náplní kurzu jsou tři témata: 
1.
červená a černá (vědomé a nevědomé aktivace) v mapě
2. okruhové skupiny
3. linky hexagramu

Informace a zkušenosti, které se v kurzu získáte, jsou základem pro čtení (analýzu) mapy. Již od druhé lekce kurzu se budete učit propojovat témata v mapě do sousloví, které vystihují vaše dary. Během jednotlivých setkání (lekcí) kurzu budeme procvičovat techniku "propojování klíčových témat". To vám umožní jednoduše a přesně popsat talenty ve vašem designu, případně v designu druhých.

Dobře použitá klíčová témata zvědomují naše dary a odemykají potenciál. Tento popis je jednoduchý a silný zároveň - podpoří vás či druhé.

V kurzu budeme objevovat a hrát si se způsoby popisu mapy 
tak, aby to, co řekneme, bylo přesné a přínosné. K tomu použijeme vaše vlastní mapy. Osvojíte si tak "mechanické" pochopení základů analýzy mapy a zároveň získáte podporu na vaší vlastní cestě. 

Varování: účast v kurzu často urychluje osobní růst účastníků 🙂

Vybrané ilustrace z kurzu

OKRUHOVÉ SKUPINY

OKRUHOVÉ SKUPINY
tvoří tři základní energetické proudy v mapě. Jedná se o sérii po sobě jdoucích bran a kanálů, které patří do jedné z těchto tří okruhových skupin. Každá skupina má své základní téma:

KOLEKTIV SDÍLÍ
Ten kdo má aktivovanou bránu č. 18 (Náprava, Práce na pokaženém) může sdílet uvědomění toho, co je zapotřebí napravit (konstruktivní kritika).

INDIVIDUALITA POSILUJE
Tím že přináší změnu individuální aktivace posilují - ve smyslu být více sám sebou, ve své síle. Např. brána č. 43 (Vhled, Průlom) patří do Individuálního okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou může posílit sebe i druhé skrze vyjádření svých průlomových vhledů, které mění způsob uvažování.

KMEN PODPORUJE
Ten kdo ji má aktivovanou bránu č. 19 (Chtění, Potřeby), může podpořit druhé v naplnění jejich potřeb a díky tomu sám dostat podporu v naplnění vlastních potřeb.

Vybrané ilustrace z kurzu

LINKY HEXAGRAMU

Studium linek a jejich vlastností vám otevře nový rozměr pochopení Human designu. Každá brána v mapě je I-ťingový hexagram a jako taková je tvořena 6 čarami / linkami. Postavení planet v okamžiku narození určí nejen které brány jsou v mapě definované, ale také v jaké lince. Linky představují zpřesnění, konkretizování dané brány (talentu).

Při pohledu na obrázek výše můžete vidět, že klíčové téma 1. linky je sebe-zkoumání. To znamená, že všechny brány, které máte aktivované v 1. lince, jsou dary, kde jste celoživotními studenty. Zde hledáte pevné základy, abyste se poté mohli projevit s autoritou. 

Brány aktivované ve 4. lince jsou dary, které projevujete, když se objeví příležitost. Tam kde máte 6. linku můžete být vzorem a příkladem ostatním

JAK KURZ PROBÍHÁ

  • Jednotlivé lekce kurzu se konají formou videí, které budou zpřístupněné postupně, alespoň týden před návazným webinářem. 
  • Lekce můžete shlédnout v členské sekci webu coby video, nebo stáhnout v mp3 a poslouchat kdykoliv.
  • Ke každé lekci si též můžete stáhnout vizuály / ilustrace.
  • Na lekce navazují webináře v internetové třídě (Zoom)
  • Webináře příležitostí pro sdílení, otázky a odpovědi - budeme přitom celou dobu aktivně pracovat s vaší vlastní mapou
  • Závěrečný živý seminář v Olomouci (9:30-17:30h)
  • Pokud se online webináře nemůžete zúčastnit, nevadí. Dostanete záznam (video i audio verzi).

Vaši průvodci

Jakub Střítezský

tvůrce jednotlivých lekcí kurzu

Jakub se Human designu věnuje od roku 2006 a profesionálně od roku 2008. Měl to štěstí, že se mohl učit jak přímo Ra Uru Hu, tak i Lyndy Bunnel (se kterou si prošel všechny úrovně profesionálního vzdělávání) a především od Genoy Blivena, ředitele Human Design America, který je největší žijící autoritou na Human design. Jakub učí také profesionální výcvik v HD pro Human Desigh America a Genoa je i nadále jeho mentorem a přítelem.

Jakub vedl přes sto online kurzů a desítky živých seminářů, víkendových až pětidenních. Od mládí se zajímá o duchovní a osobnostní rozvoj a sám si prošel množstvím výcviků, seminářů, terapeutických směrů a obřadů. Více viz zde.

Jakub Střítezský

tvůrce jednotlivých lekcí kurzu

Jakub se Human designu věnuje od roku 2006 a profesionálně od roku 2008. Měl to štěstí, že se mohl učit jak přímo Ra Uru Hu, tak i Lyndy Bunnel (se kterou si prošel všechny úrovně profesionálního vzdělávání) a především od Genoy Blivena, ředitele Human Design America, který je největší žijící autoritou na Human design. Jakub učí také profesionální výcvik v HD pro Human Desigh America a Genoa je i nadále jeho mentorem a přítelem.

Jakub vedl přes sto online kurzů a desítky živých seminářů, víkendových až pětidenních. Od mládí se zajímá o duchovní a osobnostní rozvoj a sám si prošel množstvím výcviků, seminářů, terapeutických směrů a obřadů. Více viz zde.

BLANKA JUNOVÁ

certifikovaná průvodkyně kurzu Žít svůj design

Human Design je moje dlouholetá vášeň. Osobně i pracovně je to pro mě výborný nástroj osobního rozvoje, jde do hloubky přímo k podstatě. Mým přáním je pomoci vám jej používat ve vašem každodenním životě.

Vycházím z dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání dospělých, své koučovací praxe, práce ve firmách i s jednotlivci. Baví mě pronikat do podstaty toho, jak fungujeme a nacházet praktická uplatnění. Naslouchám příběhům a zkušenostem druhých lidí a podporuji je v tom, aby žili svou čistou podstatu a svůj plný potenciál. Vystudovala  jsem také specializovaný kurz, zaměřený na využití Human designu pro dynamiku týmů v pracovním prostředí. Své služby nabízím na webech blankajunova.czlideazdroje.cz.  

Mít možnost provázet vás během kurzu „Žít svůj design“ je pro mě radostná výzva. Těším se na vaše vhledy, příběhy, inspirace, pozorování i otázky… na společné zkoumání toho, jak pomocí Human designu můžeme každý lépe porozumět nejen sobě, ale i ostatním, včetně pochopení základních principů života.

Blanka Junová

certifikovaná průvodkyně kurzu Žít svůj design

Human design je moje dlouholetá vášeň. Osobně i pracovně je to pro mě výborný nástroj osobního rozvoje, jde do hloubky přímo k podstatě. Mým přáním je pomoci vám jej používat ve vašem každodenním životě.

Vycházím z dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání dospělých, své koučovací praxe, práce ve firmách i s jednotlivci. Baví mě pronikat do podstaty toho, jak fungujeme a nacházet praktická uplatnění. Naslouchám příběhům a zkušenostem druhých lidí a podporuji je v tom, aby žili svou čistou podstatu a svůj plný potenciál. Vystudovala  jsem také specializovaný kurz, zaměřený na využití Human designu pro dynamiku týmů v pracovním prostředí. Své služby nabízím na webech blankajunova.czlideazdroje.cz.  

Mít možnost provázet vás během kurzu „Žít svůj design“ je pro mě radostná výzva. Těším se na vaše vhledy, příběhy, inspirace, pozorování i otázky… na společné zkoumání toho, jak pomocí Human designu můžeme každý lépe porozumět nejen sobě, ale i ostatním, včetně pochopení základních principů života.

Krátký rozhovor s Blankou o jejích zkušenostech a Human designu

Human design mapa Blanky Junové

TERMÍNY

Webináře trvají max 2 hodiny a před každým webinářem potřebujete shlédnout odpovídající přednášku.

Balíček přednášek Linky a okruhy je nezbytný pro účast v kurzu. Přednášky budete mít přístupné v členské sekci webu (video/audio/PDF).

11.8. neděle webinář č. 1: tělo a mysl

19.8. webinář č. 2: linky 1 + 2

26.8. webinář č. 3: linky 3 + 4

2.9.   webinář č. 4: linky 5 + 6

9.9.    webinář č.5: kolektivní okruhová skupina

16.9.  webinář č.6: individuální okruhová skupina

23.9.  webinář č.7: kmenová okruhová skupina

28.9.  sobota č. 8:  závěrečný seminář (9:30-17:30)

Závěrečný živý seminář se koná 5 min pěšky od Hlavní nádraží v Olomouci. Povede jej Jakub Střítezský společně s lektorkou kurzu. Nenechte si ujít osobní účast, je to cenné zakončení celého kurzu a záznam nikdy nenahradí osobní zážitek.

Pro zájemce ihned po skončení Rave ABC navazuje kurz Rave Kartografie a od 1/2025 pak i Profesionální výcvik.

TERMÍNY PŘÍŠTÍCH KURZŮ

od 2/2025 - provází Blanka Junová
účástníci tohoto běhu se mohou účastnit Rave Kartografie až na podzim 2025

od 8.8. 2024 (úterky, 18-20 hod) - provází Blanka Junová

CENA KURZU: 1 800 Kč  (cca 71 €)

POZOR, PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU JE ZAPOTŘEBÍ
I. zúčastnit se úvodního kurzu Žít svůj design
Pokud jste kurz Žít svůj design absolvovali s jiným průvodcem než u nás, napište nám s kým.
II.
zakoupit si balíček přednášek Linky a okruhové skupiny
III. mít Základní výklad vašeho designu od profesionála (toto není písemný rozbor)

Kurz je naplněný po maximální kapacitu. Přihlášky na další běh od 8.8. 2024 budou otevřené cca v květnu/máji. V tu chvíli bude na tomto místě tlačítko pro registraci.