Termín 14.8. - 30.9. 2023 je již zaplněn, další běh začne v 3/2024

Rave ABC

S Jakubem Střítezským a Karlou Rudzinskou

7 webinářů (Zoom) v pondělí od 18:00 hod 
+ závěrečný živý seminář v Praze (viz termíny)

Po naplnění maximální kapacity budou přihlášky uzavřeny. Další běh začíná v únoru 2024.

  • 7 lekcí (video+mp3)
  • 7 webinářů
  • 1 celodenní seminář

Podmínkou pro účast je předchozí absolvování úvodního kurzu Pravda v nás (online webináře)
Základní výklad vašeho designu.

Na konci tohoto běhu kurzu Rave ABC současně začíná návazný kurz Rave Kartografie. Rave Kartografie je zároveň posledním kurzem, povinným pro účast v profesionální výcviku, který začíná jednou ročně (nejbližší v 2/2024).

Pozor - Video je STARŠÍ, platí termínY + DNY UVEDENÉ VÝŠE

Rave ABC navazuje na úvodní kurz o Human designu (Pravda v nás).

Náplní kurzu jsou tři témata: 
1.
červená a černá (vědomé a nevědomé aktivace) v mapě
2. okruhové skupiny
3. linky hexagramu

Informace a zkušenosti, které se v kurzu získáte, jsou základem pro čtení (analýzu) mapy. Již od druhé lekce kurzu se budete učit propojovat témata v mapě do sousloví, které vystihují vaše dary. Během jednotlivých setkání (lekcí) kurzu budeme procvičovat techniku "propojování klíčových témat". To vám umožní jednoduše a přesně popsat talenty ve vašem designu, případně v designu druhých.

Dobře použitá klíčová témata zvědomují naše dary a odemykají potenciál. Tento popis je jednoduchý a silný zároveň - podpoří vás či druhé.

V kurzu budeme objevovat a hrát si se způsoby popisu mapy 
tak, aby to, co řekneme, bylo přesné a přínosné. K tomu použijeme vaše vlastní mapy. Osvojíte si tak "mechanické" pochopení základů analýzy mapy a zároveň získáte podporu na vaší vlastní cestě. 

Varování: účast v kurzu často urychluje osobní růst účastníků 🙂

Vybrané ilustrace z kurzu

OKRUHOVÉ SKUPINY

OKRUHOVÉ SKUPINY
tvoří tři základní energetické proudy v mapě. Jedná se o sérii po sobě jdoucích bran a kanálů, které patří do jedné z těchto tří okruhových skupin. Každá skupina má své základní téma:

KOLEKTIV SDÍLÍ
Ten kdo má aktivovanou bránu č. 18 (Náprava, Práce na pokaženém) může sdílet uvědomění toho, co je zapotřebí napravit (konstruktivní kritika).

INDIVIDUALITA POSILUJE
Tím že přináší změnu individuální aktivace posilují - ve smyslu být více sám sebou, ve své síle. Např. brána č. 43 (Vhled, Průlom) patří do Individuálního okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou může posílit sebe i druhé skrze vyjádření svých průlomových vhledů, které mění způsob uvažování.

KMEN PODPORUJE
Ten kdo ji má aktivovanou bránu č. 19 (Chtění, Potřeby), může podpořit druhé v naplnění jejich potřeb a díky tomu sám dostat podporu v naplnění vlastních potřeb.

Vybrané ilustrace z kurzu

LINKY HEXAGRAMU

Studium linek a jejich vlastností vám otevře nový rozměr pochopení Human designu. Každá brána v mapě je I-ťingový hexagram a jako taková je tvořena 6 čarami / linkami. Postavení planet v okamžiku narození určí nejen které brány jsou v mapě definované, ale také v jaké lince. Linky představují zpřesnění, konkretizování dané brány (talentu).

Při pohledu na obrázek výše můžete vidět, že klíčové téma 1. linky je sebe-zkoumání. To znamená, že všechny brány, které máte aktivované v 1. lince, jsou dary, kde jste celoživotními studenty. Zde hledáte pevné základy, abyste se poté mohli projevit s autoritou. 

Brány aktivované ve 4. lince jsou dary, které projevujete, když se objeví příležitost. Tam kde máte 6. linku můžete být vzorem a příkladem ostatním

JAK KURZ PROBÍHÁ

  • Jednotlivé lekce kurzu se konají formou videí, které budou zpřístupněné postupně, alespoň týden před návazným webinářem. 
  • Lekce můžete shlédnout v členské sekci webu coby video, nebo stáhnout v mp3 a poslouchat kdykoliv.
  • Ke každé lekci si též můžete stáhnout vizuály / ilustrace.
  • Na lekce navazují webináře v internetové třídě (Zoom)
  • Webináře příležitostí pro sdílení, otázky a odpovědi - budeme přitom celou dobu aktivně pracovat s vaší vlastní mapou
  • Závěrečný živý seminář se koná v Praze (9:30-17:45h)
  • Pokud se online webináře nemůžete zúčastnit, nevadí. Můžete jej shlédnou ze záznamu, či stáhnout v mp3.

Vaši průvodci

Jakub Střítezský

tvůrce jednotlivých lekcí kurzu

Jakub se Human designu věnuje od roku 2006 a profesionálně od roku 2008. Měl to štěstí, že se mohl učit jak přímo Ra Uru Hu, tak i Lyndy Bunnel (se kterou si prošel všechny úrovně profesionálního vzdělávání) a především od Genoy Blivena, ředitele Human Design America, který je největší žijící autoritou na Human design. Jakub učí také profesionální výcvik v HD pro Human Desigh America a Genoa je i nadále jeho mentorem a přítelem.

Jakub vedl přes sto online kurzů a desítky živých seminářů, víkendových až pětidenních. Od mládí se zajímá o duchovní a osobnostní rozvoj a sám si prošel množstvím výcviků, seminářů, terapeutických směrů a obřadů. Více viz zde.

Jakub Střítezský

tvůrce jednotlivých lekcí kurzu

Jakub se Human designu věnuje od roku 2006 a profesionálně od roku 2008. Měl to štěstí, že se mohl učit jak přímo Ra Uru Hu, tak i Lyndy Bunnel (se kterou si prošel všechny úrovně profesionálního vzdělávání) a především od Genoy Blivena, ředitele Human Design America, který je největší žijící autoritou na Human design. Jakub učí také profesionální výcvik v HD pro Human Desigh America a Genoa je i nadále jeho mentorem a přítelem.

Jakub vedl přes sto online kurzů a desítky živých seminářů, víkendových až pětidenních. Od mládí se zajímá o duchovní a osobnostní rozvoj a sám si prošel množstvím výcviků, seminářů, terapeutických směrů a obřadů. Více viz zde.

Karla Rudzinská

certifikovaná průvodkyně kurzu Žít svůj design

S Human designem jsem se poprvé setkala v roce 2011. Sama jsem byla ve fázi nového začátku a objevování, čím bych se mohla zabývat, co by mě skutečně bavilo a naplňovalo. Byla to láska na první pohled. Která stále trvá. Vystudovala jsem profesionální výcvik a nabízím osobní konzultace a výklady (karlarudzinska.cz).

Human designu mi dal respekt k sobě i mým blízkým a ke všem lidem. Pokud dokážu respektovat sebe, můžu milovat i druhé. Díky Human designu jsem pochopila a přijala své fungování. Díky tomu jsem si začala více věřit, přijala zodpovědnost za svá rozhodnutí a svůj život. Teprve potom se začaly dít zázraky, malé radosti a potvrzení, že to funguje.

Stále více zjišťuji, že to, po čem ve své podstatě toužíme, je projevit potenciál, se kterým jsme se narodili. Objevit naše poslání (náš talent) a skutečně ho žít a sdílet s druhými lidmi. Proto jsem se i rozhodla dávat ven to, co jsem se naučila a sama prožila. Chci podporovat druhé na jejich cestě a vést je k sebedůvěře.

Karla Rudzinská

certifikovaná průvodkyně kurzu Žít svůj design

S Human designem jsem se poprvé setkala v roce 2011. Sama jsem byla ve fázi nového začátku a objevování, čím bych se mohla zabývat, co by mě skutečně bavilo a naplňovalo. Byla to láska na první pohled. Která stále trvá. Vystudovala jsem profesionální výcvik a nabízím osobní konzultace a výklady (karlarudzinska.cz).

Human designu mi dal respekt k sobě i mým blízkým a ke všem lidem. Pokud dokážu respektovat sebe, můžu milovat i druhé. Díky Human designu jsem pochopila a přijala své fungování. Díky tomu jsem si začala více věřit, přijala zodpovědnost za svá rozhodnutí a svůj život. Teprve potom se začaly dít zázraky, malé radosti a potvrzení, že to funguje.

Stále více zjišťuji, že to, po čem ve své podstatě toužíme, je projevit potenciál, se kterým jsme se narodili. Objevit naše poslání (náš talent) a skutečně ho žít a sdílet s druhými lidmi. Proto jsem se i rozhodla dávat ven to, co jsem se naučila a sama prožila. Chci podporovat druhé na jejich cestě a vést je k sebedůvěře.

Krátký rozhovor s Karlou o jejích zkušenostech a Human designu

Human design mapa Karly Rudzinské

TERMÍNY

Webináře trvají max 2 hodiny
Všechny přednášky kurzu (video/mp3) jsou přístupné
v členské sekci ihned po jejich zakoupení níže.

webinář č.1 : červená a černá, design a osobnost
14.8.  online webinář

webinář č.2 : linky 1 + 2
21.8. webinář

webinář č.3 : linky 3 + 4
28.8. webinář

webinář č.4 : linky 5 + 6
4.9. webinář

webinář č.5 : kolektivní okruhová skupina
11.9. webinář

webinář č.6 : individuální okruhová skupina
18.9. webinář

webinář č.7 : kmenová okruhová skupina
25.9
. webinář

30.9. = závěrečný seminář - celodenní živá akce v Praze (sobota)

Tento seminář v Praze povede Jakub společně s Karlou. Nenechte si ujít osobní účast, je to cenné zakončení celého kurzu a záznam nikdy nenahradí osobní zážitek.

Kotva - #prihlaska (nemazat)

CENA KURZU: {5 600 Kč}

I. Přístup do členské sekce (cca 7 hod videí):

{3 800 Kč}

II. Účast v online webinářích: {1 800 Kč}

+

V tuto chvíli můžete zakoupit a začít studovat přednášky ke kurzu (video / audio).
Podmínkou je mít zakoupené přednášky/kurz Žít svůj design.

Další termín kurzu Rave ABC vypíšeme v lednu/Januáru 2024. Jakmile jej vypíšeme, budete si na tomto místě moci dokoupit i účast na webinářích. 

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU JE ZAPOTŘEBÍ KOUPIT
I. přístup do členské sekce s videi / mp3 lekcemi
II. účast na online webinářích
Celková cena je 5.600 Kč

Na konci tohoto běhu kurzu Rave ABC současně začíná návazný kurz Rave Kartografie. Rave Kartografie je zároveň posledním kurzem, povinným pro účast v profesionální výcviku, který začíná jednou ročně (nejbližší v 2/2024).