JAK začít s poznáváním human designu a sebe sama

Human design je pro osobní použití velmi jednoduchý, nabízí několik základních tipů pro naplněný život. Zároveň je to však i rozsáhlý systém, který je možné studovat po zbytek života.

Pro snazší orientaci při prvním setkání s Human designem jsem zde pro vás shrnul doporučený postup pro objevování sebe sama jeho prostřednictvím.

1. Vygenerujte si vaší Mapu zdarma 
Úvodní seznámení s mapou vašeho Human designu a základními informacemi o vás - zdarma.

2. Písemný rozbor vaší mapy - základní a detailní popis vašeho Human designu.
Nepotřebujete pročítat tento web, ani prohledávat internet a snažit se poskládat a pochopit, co to pro vás vlastně znamená. Vše hlavní a důležité přímo o vás najdete v Písemném rozboru, uceleně a originálně popsané na základě letitých zkušeností 🌞

Kroky 1 + 2 jsou základní vybavení pro uplatnění HD principů ve vašem životě. Pokud vás Human design oslovi a chcete jít do větší hloubky, doporučím vám ještě kroky 3 + 4 (jejich pořadí není tak důležité):

3. Balíček Poznej svůj typ (přednáška + webinář).
Skvělé doplnění Písemného rozboru v tématu typu - do velké hloubky, včetně sdílení druhých a příkladů ze života. Doporučuji 👍

4. Online kurz Žít svůj design (dříve Pravda v nás) - skládá se z balíčku přednášek (videí) a účasti na živých webinářích. Kurz vám pomůže lépe chápat sebe sama i zlepšit komunikaci a pochopení druhých. Obsahuje mnoho informací o Human designu, všech typech, centrech a způsobech rozhodování. Pod vedením zkušeného průvodce se jednotlivá témata prochází s mapami všech účastníků. Je to skvělá podpora ve vašem procesu, pochopíte co pro vás znamená žít svůj design a také jak to mají druzí lidé (většinou dost jinak).

5. Základní výklad vaší mapy od zkušeného profesionála. 
Výklad navazuje na Písemný rozbor a je sloučením všech částí vaší mapy v jeden celek s možností otázek a interakce se zkušeným profesionálem.

6. Pokud máte zájem dále poznávat sebe sama a systém Human designu, můžete se přihlásit do následujících kurzů Rave ABC a Rave Kartografie, případně pokračovat i do profesionálního výcviku.

PÍSEMNÝ ROZBOR

PDF zaslané mailem

Písemný rozbor podrobně popisuje vaše vnitřní nastavení, ideální způsob fungování a rozhodování.

Obsahuje cca 25 stran textu, popis vašich hlavních talentů, vašeho typu a "hlasu pravdy". Je to text, ke kterému se můžete opakovaně vracet
a čerpat inspiraci i podporu
v každodenním životě.

PŘEDNÁŠKY

Videa + mp3 + vizuály

Přes 10 hodin videí vám detailně představí Human design, čtyři typy, devět center a jednotlivé autority (způsoby rozhodování).

Možnost studia Human designu a jeho pochopení v širších souvislostech. Přednášky jsou také nezbytným předpokladem pro účast v kurzu Pravda v nás.

KURZ Pravda v NÁS

Online webináře (Zoom)

Cílem kurzu je podpora v uplatnění Human designu v každodenním životě.

Pod vedením zkušených průvodců můžete sdílet, ptát se a být inspirováni zážitky a životní moudrostí ostatních účastníků. Témata kurzu (typy, centra, autority) probíráme v kontextu map
přítomných účastníků.

1. Mapa zdarma

Mapa zaslaná na email

Mapa zdarma vám poskytne základní informace o vašem Human designu (typ, autorita, profil)

Vygenertuje si svou mapu, abyste zjistili základní nastavení vašeho Human designu.
K mapě dostanete také krátké vysvětlení vašeho typu, autority a profilu.

2. PÍSEMNÝ ROZBOR

Podrobný popis vašeho Human designu (PDF)

Písemný rozbor podrobně popisuje vaše vnitřní nastavení, ideální způsob fungování a rozhodování.

Obsahuje cca 30 stran textu, popis vašich hlavních talentů, vašeho typu a "hlasu pravdy". Je to text, ke kterému se můžete opakovaně vracet
a čerpat inspiraci i podporu
v každodenním životě.

3. PŘEDNÁŠKY

Přednášky o typech a autoritách (videa / mp3)

Své letité zkušenosti s jednotlivými typy a tím, jak je popisovat, jsem shrnul do hodinové přednášky. Záznam webináře o daném typu vás inspiruje kolektivní moudrostí všech sdílejících. Obohatí vás, ať už jste se s Human designem seznámili dnes, nebo před lety. Stejně tak přednáška a webinář o Emocionální autoritě.

životní poslání

Transformační seminář

Letní seminář Životní poslání je cestou ke zdrojům osobní síly a naplnění životního poslání. Nejedná se o výuku o Human designu - vybrané informace z mapy účastníků slouží jako vstupní brána do jejich osobního prožitku a procesu.
Seminář se koná se jednou ročně již od 2017 a pokaždé je zaplněný po max. kapacitu (32 účastníků).
Nejbližší termín semináře Životní poslání je 19. – 23.7. 2023

Záloha fotek nemazat nezobrazuje se