mapa a mandala

mandala

Mandala je vizuální reprezentací Human designu.

Mandala Human designu s konkrétní mapou

Human design je syntézou prvků starého i nového poznání lidstva z různých kulturních tradic: hinduistického systému čaker, čínského I-ťingu, židovské kabaly, astrologie, astronomie, fyziky a molekulární biologie. (O původu Human designu více zde.)

Vnější kolo se skládá ze 64 hexagramů I-ťingu. Například hexagram č. 48 je v I-ťingu studna a v Human designu hloubká a vrozená moudrost. Většina I-ťingových hexagramů má v Human designu jiné jméno než v klasickém I-ťingu a už vůbec Human design nepracuje s komentáři, které jsou k jednotlivých hexagramům v knize I-ťing přiřazené. Jednotlivé hexagramy, neboli brány, představují naše archetypální dary a talenty. Souvisejí také s aktivací jednotlivých částí našeho genetického kódu, se 64 kondony naší DNA. (Na téma I-ťingu a jeho souvislosti s lidskou DNA již vyšlo několik knih). Design každého člověka tak přímo souvisí s jeho jedinečnou DNA.

Vnitřní kolo reprezentuje 12 znamení zvěrokruhu. Přestože Human design používá astrologická znamení zvěrokruhu, jejich interpretace a použití jsou rozdílné od způsobu, jakým se s nimi pracuje v astrologii. V Human designu slouží "pouze" pro výpočet mapy, pro určení který ze 64 hexagramů (bran) je aktivován kterou planetou. Při výkladu mapy se s astrologickými znameními ani jejich charakteristikou nepracuje.

MAPA

Uprostřed mandaly se nachází mapa Human designu, která představuje lidské tělo s jeho centry.

Ukázková mapa Human designu

V mapě Human designu je 9 center, 36 kanálů a 64 bran. Centra znázorňují energetická pole v našem těle. Narozdíl od tradičních 7 čaker známých z hinduistické tradice je v mapě Human designu center 9. Každé z nich představuje určitý typ energie a úzce souvisí s určitými tělesnými funckcemi či orgány. Definice či naopak otevřenost našich center určují do značné míry to, kým jsme. (Definovaná centra jsou vybarvená, nedefinovaná neboli otevřená centra jsou bílá). Náš typ a strategie, která se od typu odvíjí, závisí na tom, která centra jsou v naší mapě definovaná, a jak jsou mezi sebou navzájem propojená.

 

BRÁNY A DRÁHY

Detaily mapy - brány a dráha

Brány jsou v mapě Human designu propojené sítí kanálů. Každá brána reprezentuje určitou energii, která se dá přeložit jako naše tendence, sklony či dary. Brány, které jsou součástí naší nevědomé definice (designu), jsou označené červeně (např. brána č.14). To znamená, že si tyto naše dary většinou neuvědomujeme a když o nich víme, často to je ze zpětné vazby od druhých. Ty, které jsou částí naší vědomé definice (osobnost), jsou označené černě (např. brána č.29). 

Tyto naše dary známe a vědomě je používáme. Je-li brána definovaná naším designem i naší osobností zároveň, je vybarvená (šrafovaná) červeno-černě (zde brána č.5). Tam, kde jsou definované brány na obou koncích nějaké dráhy, vzniká tzv. definice, neboli dráha vybarvená po celé délce (viz dráha mezi bránami 5-15 na obrázku). Definované dráhy propojují energie dvou center a dvou bran. Tato kombinace dává vzniknout nové, třetí energii. Definované dráhy jsou velmi určující silou, která hraje v našem životě velkou roli.

ZDE NALEZNETE POPIS JEDNOTLIVÝCH BRANDRAH.