brány, dráhy, profily

balíček přednášek | přes 16 hod | video + audio + PDF vizuály

Sleva 30% od 21.1. do 11.2. 2024

PODROBNÉ POPISY VŠECH BRAN, DRAH A PROFILŮ

Poznejte dary ve své mapě i mapách vašich blízkých: brány a dráhy.
Profil představuje dvojí frekvenci, na které funguje naše osobnost a tělo.

Přednášky detailně popisují všech 64 bran, 36 drah a 12 profilů. Video i audio verzi přednášek budete mít přístupné v členské sekci, kde si také můžete stáhout vizuály v PDF.

Jednotlivá témata v tomto balíčku jsou dále rozvinutá v online kurzu Rave kartografie, kde se probírají v kontextu vaší mapy a kde se také učíte propojovat jednotlivá klíčová témata mapy v krátné věty, které popisují danou mapu. Je to počátek analýzy / výkladu mapu, na který se navazuje v profesionálním výcviku. Balíček přednášek si však můžete koupit i bez účasti v kurzu 🙂

OBSAH PŘEDNÁŠEK

Kartografie je věda, zabývající se mapami. Rave kartografie představuje podrobné zkoumání mapy Human designu. V přednáškách popisuji velmi podrobně každou bránu v mapě, co znamená, jak se projevuje a jaký představuje potenciál. Hned poté mluvím o bráně na protějším konci dráhy a poté detailně popisuji dráhu, kterou obě brány tvoří. Dráhám se také říká životní síly, nebo kvantové inteligence.

Skrze dráhy se znovu dotýkám i tématiky center, která jsou popsaná v úvodním balíčku přednášek (Typy, centra, autority). Zároveň vedu k propojování klíčových témat tak, jak to znáte již ze závěrečné lekce kurzu Rave ABC. To vám umožní vnímat mapu jako jeden integrovaný, funkční celek. Získáte tak nový pohled na mapu a začnete vidět netušené souvislosti, nejen ve vaší mapě, ale i v mapách druhých.

Poslední část přednášek je věnovaná profilům. Profil je dvojí frekvence bytí, skrze kterou se naše duše propojuje s tělem. Je to náš přirozený způsob bytí a zároveň to jediné, co je v nás skutečně neměnné po celý život. Úzce souvisí s naplněním našeho životního poslání. Určuje způsob, jakým jsme schopni projevit a vyjádřit naši jedinečnost a „kvantovou inteligenci“ našeho designu. Profil umožňuje představuje sloučení designu a osobnosti a projevení této syntézy ve světě.

Úvodní přednáška balíčku - představení celého tématu.

(První přednáška obsahuje množství všeobecných informací a témat, které jsou zde představené, ale jen s některými z nich se dále v následujích přednáškách pracuje.)

A takto vypadají jednotlivá videa o branách a dráhách: ukázka pro dráhu 3-60.

PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

Náplní přednášek je také práce s propojováním klíčových témat mapy. Díky tomu můžete jednoduchým a přitom efektivním způsobem popsat mapu tak, aby to bylo přínosné pro daného člověka. Každý typ, centrum, okruhová skupina, dráha, brána, každá autorita má svá „klíčová témata“. Tato témata (slova) vystihují podstatu dané energie (centra, kanálu, typu atd.). Díky tomu že rezonují s naším energetickým nastavením v sobě mají velkou sílu a mluví nejek naší vědomé mysli, ale i s naším podvědomím. Dalo by se říci, že mluví přímo k našemu designu.

ukázková mapa

Můžeme se podívat na mapu výše pro názornou ukázku: Manifestor = iniciovat a informovat za účelem vzdělávání, dráha Talentu 16/48 = talent, dráha Alfy 7/31 = vedení, definovaná Slezina = spontaneita, definované Ego = silná vůle, kmenová okruhová skupina (44/26) = podpora, kolektivní okruhová skupina (48/16 a 7/31) = sdílení, navíc v logickém okruhu.

Propojení těchto klíčových témat: Tím, že spontánně iniciuješ a projevuješ svou vůli, podporuješ druhé, talentovaně je vzděláváš a sdílíš své (logické) vedení.

Je to pouze ukázka, není zde zahrnutá dráha 23/43, ale tímto způsobem se dá v podstatě popsat mapa v rozsahu 30 – 60 sec. Je to velmi efektivní a nejpřímější způsob čtení mapy, který tvoří základ výkladu tak, jak se učí v návazném profesionálním vzdělávání.

VYBRANÉ ILUSTRACE

Kotva - #prihlaska (nemazat)

CENA: 6 000 Kč  (cca 237 €)

Sleva 30% od 21.1. do 11.2. 2024
Cena balíčku v akci: 4 200 Kč (cca 167 €)