AUTORITY

Autorita je pojem, který se v Human designu používá pro náš vnitřní "hlas pravdy". Je to pravda, která vychází z hlubší - energetické - roviny našeho bytí než jen z mysli (včetně podvědomí). Autorita je mluvčím za celou naši bytost. Mysl může být skvělý nástroj a pomocník, ale nepatří jí rozhodovací funkce.

Vědecké studie ukázaly, že intelektuální rozhodnutí se vždy odehrají na podvědomé úrovni o několik desetin sekundy až několik sekund dříve, než si je uvědomíme. A v podvědomí za nás rozhodují přejaté vzorce chování, tzv. podmíněnosti. Rozhodovat se podle vaší autority jednoduše znamená, že jste dostatečně citliví na to, abyste rozpoznali, pro co se rozhodla vaše energie. Taková rozhodnutí jsou v souladu z vaším vnitřním nastavením (designem) a nevedou vás do situací, na které nejste fyzicky či psychicky stavěni. Mají blahodárný účinek na vaše duševní i tělesné zdraví.

Vy sami jste jediným expertem na svůj život. Ostatní vám mohou poradit, ale jenom vy můžete vědět, co vám patří a co ne. Když následujete svoji autoritu, naučíte se sami sobě důvěřovat. I když vaše rozhodnutí nebudou s nadšením přijatá ostatními, budete vědět, že jsou správná pro vás. Zároveň také poznáte, jak zbytečné je očekávat, že se ostatní budou chovat podle vašich představ, nebo to dokonce vyžadovat. Každý má svou vlastní pravdu a ta není pravdou nikoho jiného.

Pokud respektujete své vnitřní nastavení, je to, jako když správně pečujete o auto. Váš život je pak jízdou, při které se můžete pohodlně usadit jako pasažér na zadním sedadle a užívat si výhled, aniž byste se prali o řízení. Jedině tak si můžete vychutnat krásu okolní krajiny. Žít váš design znamená následovat moudrost vašeho těla. Autorita je tlumočníkem, který vám tuto moudrost zprostředkovává. Zkuste to a uvidíte sami. Chcete-li vědět, jaký je váš způsob rozhodování (autorita), vygenerujte si zdarma svojí mapu zde.

„Když svěříte rozhodování mysli, žijete skrze své Nepravé já. Nevíte, kdo jste, jste zmatení a nakonec jdete do hrobu tak jako většina lidí, přemýšleje o čem to celé ksakru bylo. A nejen to. Pokud nebudete sami sebou, skončíte nemocní. Není to jen psychologický stav, já mluvím o fyzickém těle. Víte, my jsme objektem. My všichni jsme objekty, které se pohybují v prostoru. Nezdá se to, ale je to tak. A v okamžiku, kdy se pohybujete prostorem a nepohybujete se správně, v souladu s vaší vnitřní mechanikou, narážíte bez přestání na odpor... V momentě, kdy „fungujete“ správně, se zbavíte se odporu. To je o tolik jednodušší.“
Ra Uru Hu

POPIS JEDNOTLIVÝCH AUTORIT

EMOCIONÁLNÍ AUTORITA (47 % lidí)

Vaše autorita se nachází v centru emocí (Solar plexus, hnědý trojúhelník vpravo dole). Celý život se pohybujete na emocionální vlně nahoru a dolů. To, jak vnímáte svět a jak se cítíte ohledně svého rozhodnutí, se neustále mění - podle toho, na jakém místě své vlny se nacházíte.

Potřebujete proto svá rozhodnutí strávit, vidět a procítit ze všech bodů emocionální vlny, dokud nepřijde tzv. emocionální jasno. Vaší pravdou je to, co jasně cítíte (ne co si myslíte). Čím větší rozhodnutí, tím déle trvá, než se jasno dostaví. Do té body můžete naopak vnímat jistou nervozitu. Buďte nedostupný/á a svá rozhodnutí oddalujte, dokud nebudete jasně cítit, co je pro vás správné.

BALÍČEK O EMOCIONÁLNÍ AUTORITĚ (přednáška + záznam webináře), můžete zakoupit zde. Dozvíte se zásadní informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování vůbec. I pokud máte Solar plexus otevřený (bílý), je velmi přínosné této autoritě a emocionalitě jako takové porozumět. Balíček obsahuje půlhodinovou přednášku a tříhodinový záznam webináře o Emocionální autoritě, na kterém si můžete poslechnout mnoho lidí sdílet svoji zkušenost se životem s Emocionální autoritou

Emocionální autoritu mohou mít Generátoři, Projektoři i Manifestoři.

SAKRÁLNÍ AUTORITA (35 % lidí)

Vaší autoritou je sakrální reakce a její popis je neoddělitelně spjatý s popisem Generujícího typu.  Sakrální reakce se ale může projevit i zvuky. Na uzavřenou otázku (ano/ne otázku) můžete odpovídat zvuky (ahum, ee). Pokud odpovíte slovy, odpoví vaše mysl, ale zvuk je verbálním projevem sakrální reakce. 

Sakrální zvuk se stane sám od sebe, okamžitě po zaznění otázky, neboli bez přemýšlení. Než se naučíte rozpoznat reakci spolehlivě ve svém těle, jsou Sakrální zvuky dobrou doplňkovou pomůckou. Pokud se ozve hmmm (nevím), berte to jako „zatím ne“. Upřesnění otázky může vést k jednoznačné odpovědi. První rok/dva je lepší, když se nebudete ptát sám/sama sebe, protože zvuk snadno může vyrobit mysl.

Podrobný popis toho, jak se zvuky pracovat, najdete v balíčku Poznej svůj typ (1 hod přednáška + 3 hod webinář, na kterém téma reakce detailně rozebírám a kde sdílí cca 30 Generátorů o tom, co to pro ně znamená). Balíček také můžete koupit se slevou 210 Kč při zakoupení Písemného rozboru - ve finálním kroku objednávky.

INTUITIVNÍ / INSTINKTIVNÍ AUTORITA (11 % lidí)

Vaše autorita se nachází v centru Sleziny (hnědý trojúhelník vlevo dole). Je pro vás zdravé dát na první dojem, okamžité uvědomění, které je rychlejší než myšlenky či emoce. Intuice / instinkty mluví slabým hláskem a na dané téma se ozývají jenom jednou. Týkají se přítomného okamžiku - proto je pro vás zdravé být spontánní (v souladu s vaší strategií).

Intuice / instinkty se neozývají pořád, ale jen když je to zapotřebí. Pokud jej přeslechnete, nebo se je vaše mysl začne zpochybňovat, již se nezopakují. To může to mít i nepříjemné zdravotní následky.

AUTORITA z EGA - VŮLE (1 % lidí)

Vaše autorita se nachází v centru Ega (červený trojúhelník uprostřed mapy). Slovo Ego neznamená nic negativního. Projevuje se silou vůle, a když promluví, říká: „já chci, já nechci, já budu, já nebudu“ atd. Ve chvíli, kdy promlouvá, se může tón vašeho hlasu trochu změnit. (Může to být i vnitřní hlas.)

Je pro vás správné a důležité být zdravě egoistický/á. Ego se ptá: Co z toho já budu mít? K čemu mi to bude? Co mi to dá? Vaše mysl však může upřednostňovat ostatní. Učte se rozlišovat, kdy se projevuje vaše vůle a kdy mluví mysl. Život vám hned ukáže, zda jste na správné cestě, nebo ne.

AUTORITA z centra g - SEBE-PROJEKTUJÍCÍ (3 % lidí)

Vaše autorita se nachází v centru identity (G, žlutý diamant uprostřed mapy). Může se projevit díky propojení s centrem Krku. Vaší pravdou je to, co spontánně říkáte, aniž byste si to předem rozmyslel/a. Odevzdejte se tomu, co říkáte v přítomném okamžiku – ne tomu, co si myslíte.

Mluvte o svých rozhodnutích s někým, kdo vám dokáže naslouchat (ideálně se 3-4 různými lidmi). Poslouchejte přitom sám/sama sebe. Záleží na tom, co říkáte vy, ne co říkají druzí. Pokud budete mluvit spontánně a bez přemýšlení, uslyšíte se říkat svoji pravdu. Vaše identita promlouvá specifickým tónem hlasu, který se časem naučíte rozeznávat.

AUTORITA z PROSTŘEDÍ (2 % lidí)

Váš hlas pravdy se projeví v souvislosti s prostředím, ve kterém se nacházíte. Pokud jste dostatečně pozorný/á, můžete vnímat, zda se to co děláte/říkáte setkává ve vašem okolí se zájmem, nebo ne. Zda tomu/vám lidé věnují pozornost.

Dále vám pomáhá, když se o svých rozhodnutích s někým bavíte a posloucháte přitom sám/sama sebe. Když si dovolíte mluvit o svém rozhodnutí zdánlivě bez přemýšlení a vnímat, jak vám to zní. Záleží na tom, co říkáte vy, ne co říkají druzí. Tento způsob rozhodování lze prakticky uplatnit spíše na větší rozhodnutí. Základem správného fungování v každodenním životě je proto vaše strategie – čekat na pozvání.

Lunární AUTORITA (1.5 % lidí)

Tato autorita je možná pouze u Reflektorů. Na větší a velká rozhodnutí si dejte dostatek času - ideálně celý oběh Měsíce kolem Země. To vám umožní napojit se na vaši vnitřní moudrost a správně se rozhodnout. Tak jak se jednotlivé brány ve vaší mapě zapojují do hry, postupně se objeví celá série dočasně definovaných center a kanálů. Vaše dary a talenty se tak mohou zapojit do hry a stabilním způsobem projevit. K tomu vám velmi pomůže mluvit s ostatními o svém rozhodnutí. Poslouchejte přitom sám/sama sebe. Podstatné je, co říkáte vy, ne co říkají druzí.