linky a okruhové skupiny

balíček přednášek | přes 7 hod | video + audio + PDF vizuály

Sleva 30% od 21.1. do 11.2. 2024

HLUBŠÍ POCHOPENÍ VAŠÍ MAPY A MAPY VAŠICH BLÍZKÝCH

Balíček přednášek Linky a okruhové skupiny vás vezme přímo do vaší vlastní mapy.

Pochopíte, jak linky  zabarvují a určují prožitek vašich jednotlivých darů (bran). Zjistíte také, zda jste primárně nastavení na podporu, sdílení nebo posílení. Informace a zkušenosti, které z těchto přednášek získáte, jsou základem pro čtení (analýzu) mapy. Budete se učit propojovat témata v mapě do sousloví, která vystihují vaše dary, tzv. "propojování klíčových témat". To vám umožní jednoduše a přesně popsat dary ve vašem designu, nebo v designu druhých.

Dobře použitá klíčová témata zvědomují naše dary a odemykají jejich potenciál. Podpoří vás i vaše blízké v jejich plnému projevení.

V přednáškách vás povedu ke hraní si se způsoby popisu vašich darů (bran)
tak, aby to, co řeknete, bylo přesné a přínosné. Získate tak pochopení "mechaniky", neboli základy čtení mapy.

Tato témata jsou dále plně rozvinutá v kurzu Rave ABC, kde dostanete cennou zpětnou vazbu. Tento balíček přednášek si však můžete koupit i bez účasti v kurzu.

LINKY HEXAGRAMU

Studium linek a jejich vlastností vám otevře nový rozměr pochopení Human designu. Každá brána v mapě je I-ťingový hexagram a jako taková je tvořena 6 čarami / linkami. Postavení planet v okamžiku narození určí nejen které brány jsou v mapě definované, ale také v jaké lince. Linky představují zpřesnění, konkretizování dané brány (vašeho daru).

Při pohledu na obrázek výše můžete vidět, že klíčové téma 1. linky je sebe-zkoumání. To znamená, že všechny brány, které máte aktivované v 1. lince, jsou dary, kde jste celoživotními studenty. Zde hledáte pevné základy, abyste se poté mohli projevit s autoritou. 

Brány aktivované ve 4. lince jsou dary, které projevujete, když se objeví příležitost. Tam kde máte 6. linku můžete být vzorem a příkladem ostatním

VYBRANÉ ILUSTRACE

OKRUHOVÉ SKUPINY

Okruhové skupiny tvoří tři základní energetické proudy v mapě. Jedná se o sérii po sobě jdoucích bran a drah, které patří do jedné z těchto tří okruhových skupin. Každá skupina má své základní téma.

KOLEKTIV SDÍLÍ
Ten kdo má aktivovanou bránu č. 18 (Náprava, Práce na pokaženém) může sdílet uvědomění toho, co je zapotřebí napravit (konstruktivní kritika).

INDIVIDUALITA POSILUJE
Tím že přináší změnu individuální aktivace posilují - ve smyslu být více sám sebou, ve své síle. Např. brána č. 43 (Vhled, Průlom) patří do Individuálního okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou může posílit sebe i druhé skrze vyjádření svých průlomových vhledů, které mění způsob uvažování.

KMEN PODPORUJE
Ten kdo ji má aktivovanou bránu č. 19 (Chtění, Potřeby), může podpořit druhé v naplnění jejich potřeb a díky tomu sám dostat podporu v naplnění vlastních potřeb.

ČASTÉ DOTAZY

CHCI SE TAKÉ ÚČASTNIT ONLINE KURZU RAVE ABC. JAK NA TO?

Pro účast v online kurzu Rave ABC potřebujete nejprve absolvovat kurz Žít svůj design s certifikovaným průvodcem. Po zakoupení tohoto balíčku přednášek (Linky a okruhové skupiny) a také absolvování Základního výkladu s certifikovaným průvodcem si můžete zakoupit účast v kurzu Rave ABC 🙂

jak dlouho budu mít přístup k přednáškám?

Přednášky vám budou dlouhodobě dostupné v členské sekci kurzu. Jejich audio verzi (mp3) a vizuály (PDF) si navíc můžete kdykoliv stáhnout.

CHCI SE TAKÉ ÚČASTNIT ONLINE KURZU RAVE ABC. JAK NA TO?

Pro účast v online kurzu Rave ABC potřebujete nejprve absolvovat kurz Žít svůj design s certifikovaným průvodcem. Pak, po zakoupení tohoto balíčku přednášek (Linky a okruhové skupiny), si můžete zakoupit účast v kurzu Rave ABC 🙂

Kotva - #prihlaska (nemazat)

CENA: 3 800 Kč  (cca 150 €)

Sleva 30% od 21.1. do 11.2. 2024
Cena balíčku v akci: 2 660 Kč (cca 105 €)