DRÁHY V MAPĚ HUMAN DESIGNU

Na této stránce najdete seznam všech 36 drah v mapě Human designu. 

DRÁHY JSOU NAŠE NEJSILNĚJŠÍ KVALITY

Dráhy v mapě představují ty nejsilnější kvality, které nás určují (definují). Mají nesmírně tvořivý potenciál, který ve svém projevu není předvídatelný. 

Původně jsem anglické slovo channel překládal jako kanál, ale nakonec jsem se rozhodl používat slovo dráha, které lépe vystihuje podstatu (energetické dráhy v těle člověka) a také lépe zní v češtině.

jména a stručný popis drah

Stejně jako u překladu bran, i s překladem drah jsem strávil mnoho hodin. Zvažoval jsem všemožné alternativní překlady daného slova, hledal synonyma a pracoval se slovníkem cizích slov. Mým cílem bylo i to, aby v textech bylo co nejméně slov cizího původu, protože nás nerozezní zdaleka tak silně, jako slova, která mají kořeny v českém (slovanském) jazyce.

Každá dráha má dvě jména. Ta jsou uvedená tučně a oddělená lomítkem. V závorce je u některých uvedený alternativní překlad a u několika drah je také jejich ustálená přezdívka.

Na další řádce následuje velestručný popis dané dráhy. Mějte na paměti, že tento popis nemůže vystihnout komplexnost dané dráhy a že vše ve vaší mapě se může projevit i nezdravě, pokud se neřídíte svojí autoritou. Když nejsme vůči sobě dostatečně citliví, kvality našich bran či drah se nemůžou plně projevit anebo se projeví vyloženě škodlivě (tzv. nepravé já).

Ukázka popisu dráhy 2-14 z Písemného rozboru, kde jsou vaše dráhy popsány podrobně:
Když jednáte v reakci, vždy jdete tím správným směrem a jste silou, která ukazuje směr druhým lidem. Je to vždy směr, který přináší změnu a vede (vás i ostatní) ke změně a růstu osobní síly. Tato energie neustále mění směr (váš i druhých). Tato vaše kvalita může silně ovlivnit směřování kohokoli, koho potkáte. Máte také schopnost nasměrovat to, co se momentálně děje, směrem, který vás uspokojuje. Máte v sobě hodně energie pro tvůrčí činnost/práci a potřebujete se odevzdat vedení života, které se vám dostává skrze vaše reakce. Je to velmi individuální dráha, která říká: „Znám cestu, je to tudy, pokud chcete, pojďte za mnou, ale starejte se cestou sami o sebe.“

KE STAŽENÍ:
DRÁHY V MAPĚ (česká verze) 🇨🇿 | DRÁHY V MAPE (slovenská verzia) 🇸🇰

1 – 8 dráha Inspirace a Tvůrčího vzoru
Jedinečný a tvůrčí projev, inspirující druhé.

2 – 14 dráha Tepu a Držitele klíčů [přezdívka: Směru]
Vnímání, jakým směrem se vydat. Ukazování směru druhým.

3 – 60 dráha Změny a Energie, která kolísá a zahajuje - pulz
Měníte vše, čeho se dotknete. Melancholie a tvořivost.

4 – 63 dráha Logiky a Myšlenkové lehkosti smíšené s pochybami
Zpochybňování logiky, otázky a odpovědi.

5 – 15 dráha Rytmu a Plynutí v proudu (Bytí v proudu)
Jedinečný rytmus (načasování), který umožní plynout vám i vašemu okolí.

6 – 59 dráha Důvěrné blízkosti a Rozmnožování
Schopnost být si velmi blízký/á s druhými. Tvořivost.

7 – 31 dráha Alfy a Vedení k dobrému či zlému
Vůdce a vrozená autorita, dar vlivu a vedení.

9 – 52 dráha Soustředění a Odhodlání
Koncentrace na detaily a ideálně na jednu věc, kterou právě děláte.

10 – 20 dráha Probuzení a Zavázání se k vyšším principům
Potřeba být sám/sama sebou, ať to znamená cokoliv.

10 – 34 dráha Zkoumání a Následování vlastních přesvědčení
Zdravá sebe-střednost, tvořivost a sebe-láska.

10 – 57 dráha Zdokonalené formy a Přežití
Zdokonalování sebe sama i okolního světa, cit pro krásu.

11 – 56 dráha Zvědavosti a Hledače
Celoživotní hledání a sdílení vaší zvědavosti s druhými.

12 – 22 dráha Otevřenosti a Společenské bytosti
Tvořivé vyjádření nálad a emocí, které otevírá druhé změně.

13 – 33 dráha  Svědka a Marnotratného syna (Zmoudření)
Sledování okolního světa a sdílení toho, čeho jste byl/a svědkem.

16 – 48 dráha Vlnové délky a Talentu
Talentované vyjádření hloubky, opakování vedoucí k mistrovství.

17 – 62 dráha Přijetí a Organizační bytosti
Vnímání všech detailů a organizační talent.

18 – 58 dráha Soudu a Nenasytnosti (Nespokojenosti)
Nestávající tlak k nápravě a zlepšování okolního světa.

19 – 49 dráha Sloučení (Syntézy) a Citlivosti
Citlivá podpora v naplnění potřeb druhých. Bezpečí, jídlo, doteky.

20 – 34 dráha Přitažlivosti (Charizma) a Kde se myšlenky musí proměnit v činy
Neustálý pohyb, nezávislé jednání, schopnost ihned něco udělat.

20 – 57 dráha Mozkové vlny a Pronikavého uvědomění
Intuitivní přizpůsobení dané situaci. Improvizace.

21 – 45 dráha Peněz a Materialisty [přezdívka: Vzdělávání, Kontroly]
Potřeba plně přijmout materiální rovinu života a mít materiální nezávislost.

23 – 43 dráha Strukturování a Invidivuality (Jedinečnosti) - Od génia k podivínovi
Originální vhledy, nový způsob přemýšlení, efektivita.

24 – 61 dráha Uvědomění a Myslitele
Inspirativní myslitel, záhady a neznámo, nový pohled na svět.

25 – 51 dráha Započetí (Zasvěcení) a Potřeby být první [přezdívka: Zasvěcení šokem]
Potřeba naprosté nezávislosti, odvaha skočit do neznáma.

26 – 44 dráha Odevzdání a Vysílače [přezdívka: Manipulace]
Instinktivně umíte podat či prodat sdělení či cokoliv jiného, aby to bylo přijaté.

27 – 50 dráha Zachování a Správcovství
Prosazování správných hodnot, ochrana a péče. Ostatní vám důvěřují.

28 – 38 dráha Zápasu (Usilovného prosazování) a Tvrdohlavosti
Potřeba dělat vše po svém a zápasit o smysl života.

29 – 46 dráha Objevu a Úspěchu tam, kde ostatní selžou        
Plné nasazení a odevzdání procesu vás vede k úspěchu.

30 – 41 dráha Rozpoznání a Zaměřené energie
Sdílením vašich snů vzbuzujete v druhých touhu něco zažít.

32 – 54 dráha Transformace (Proměny) a Puzení (Být poháněný)
Puzení k dozažení cílů. Čas jsou peníze. Podpora druhých v jejich transformaci.

34 – 57 dráha Síly a Archetypu
Spontánní, intuitivní reakce, osobní síla. Naladění na zvuky, tón hlasu.

35 – 36 dráha Pomíjivosti (Přechodnosti) a Všeuměla
Hlad po dobrodružství, zkoušení všeho, co život nabízí, potenciální moudrost.

37 – 40 dráha Komunity a Být částí, která hledá celek
Hledáte, kam patříte v rámci většího celku, a s kým chcete férově spolupracovat.

39 – 55 dráha Okázalých emocí a Náladovosti
Vášnivost, náladovost, vrcholy a propady, provokace a hojnost. Tvořivost a herecké nadání.

42 – 53 dráha Zrání a Vyváženého rozvoje
Život v opakujících se cyklech, postupné zrání a moudrost, potřeba dokončit.

47 – 64 dráha Abstrakce a Myšlenkové aktivity (přemýšlení) a jasnosti
Aktivní mysl, která zkoumá minulost, aby pochopila smysl prožitků a sdílela jej s druhými.

JAK začít s poznáváním human designu a sebe sama

Human design je pro osobní použití velmi jednoduchý, nabízí několik základních tipů pro naplněný život. Zároveň je to však i rozsáhlý systém, který je možné studovat po zbytek života.

Pro snazší orientaci při prvním setkání s Human designem jsem zde pro vás shrnul doporučený postup pro objevování sebe sama jeho prostřednictvím.

1. Vygenerujte si vaší Mapu zdarma 
Úvodní seznámení s mapou vašeho Human designu a základními informacemi o vás - zdarma.

2. Písemný rozbor vaší mapy - základní a detailní popis vašeho Human designu.
Nepotřebujete pročítat tento web, ani prohledávat internet a snažit se poskládat a pochopit, co to pro vás vlastně znamená. Vše hlavní a důležité přímo o vás najdete v Písemném rozboru, uceleně a originálně popsané na základě letitých zkušeností 🌞

Kroky 1 + 2 jsou základní vybavení pro uplatnění HD principů ve vašem životě. Pokud vás Human design oslovi a chcete jít do větší hloubky, doporučím vám ještě kroky 3 + 4 (jejich pořadí není tak důležité):

3. Balíček Poznej svůj typ (přednáška + webinář).
Skvělé doplnění Písemného rozboru v tématu typu - do velké hloubky, včetně sdílení druhých a příkladů ze života. Doporučuji 👍

4. Online kurz Žít svůj design (dříve Pravda v nás) - skládá se z balíčku přednášek (videí) a účasti na živých webinářích. Kurz vám pomůže lépe chápat sebe sama i zlepšit komunikaci a pochopení druhých. Obsahuje mnoho informací o Human designu, všech typech, centrech a způsobech rozhodování. Pod vedením zkušeného průvodce se jednotlivá témata prochází s mapami všech účastníků. Je to skvělá podpora ve vašem procesu, pochopíte co pro vás znamená žít svůj design a také jak to mají druzí lidé (většinou dost jinak).

5. Základní výklad vaší mapy od zkušeného profesionála. 
Výklad navazuje na Písemný rozbor a je sloučením všech částí vaší mapy v jeden celek s možností otázek a interakce se zkušeným profesionálem.

6. Pokud máte zájem dále poznávat sebe sama a systém Human designu, můžete se přihlásit do následujících kurzů Rave ABC a Rave Kartografie, případně pokračovat i do profesionálního výcviku.