DRÁHY V MAPĚ HUMAN DESIGNU

Na této stránce najdete seznam všech 36 drah v mapě Human designu. 

DRÁHY JSOU NAŠE NEJSILNĚJŠÍ KVALITY

Dráhy v mapě představují ty nejsilnější kvality, které nás určují (definují). Mají nesmírně tvořivý potenciál, který ve svém projevu není předvídatelný. 

Původně jsem anglické slovo channel překládal jako kanál, ale nakonec jsem se rozhodl používat slovo dráha, které lépe vystihuje podstatu (energetické dráhy v těle člověka) a také lépe zní v češtině.

jména a stručný popis drah

Stejně jako u překladu bran, i s překladem drah jsem strávil mnoho hodin. Zvažoval jsem všemožné alternativní překlady daného slova, hledal synonyma a pracoval se slovníkem cizích slov. Mým cílem bylo i to, aby v textech bylo co nejméně slov cizího původu, protože nás nerozezní zdaleka tak silně, jako slova, která mají kořeny v českém (slovanském) jazyce.

Každá dráha má dvě jména. Ta jsou uvedená tučně a oddělená lomítkem. V závorce je u některých uvedený alternativní překlad a u několika drah je také jejich ustálená přezdívka.

Na další řádce následuje velestručný popis dané dráhy. Mějte na paměti, že tento popis nemůže vystihnout komplexnost dané dráhy a že vše ve vaší mapě se může projevit i nezdravě, pokud se neřídíte svojí autoritou. Když nejsme vůči sobě dostatečně citliví, kvality našich bran či drah se nemůžou plně projevit anebo se projeví vyloženě škodlivě (tzv. nepravé já).

Ukázka popisu dráhy 2-14 z Písemného rozboru, kde jsou vaše dráhy popsány podrobně:
Když jednáte v reakci, vždy jdete tím správným směrem a jste silou, která ukazuje směr druhým lidem. Je to vždy směr, který přináší změnu a vede (vás i ostatní) ke změně a růstu osobní síly. Tato energie neustále mění směr (váš i druhých). Tato vaše kvalita může silně ovlivnit směřování kohokoli, koho potkáte. Máte také schopnost nasměrovat to, co se momentálně děje, směrem, který vás uspokojuje. Máte v sobě hodně energie pro tvůrčí činnost/práci a potřebujete se odevzdat vedení života, které se vám dostává skrze vaše reakce. Je to velmi individuální dráha, která říká: „Znám cestu, je to tudy, pokud chcete, pojďte za mnou, ale starejte se cestou sami o sebe.“

KE STAŽENÍ:
DRÁHY V MAPĚ (česká verze) 🇨🇿 // DRÁHY V MAPE (slovenská verzia) 🇸🇰

1 – 8      Inspirace / Tvůrčího vzoru
Jedinečný a tvůrčí projev, inspirující druhé.

2 – 14    Tepu / Držitele klíčů [Přezdívka: Směru]
Vnímání, jakým směrem se vydat. Ukazování směru druhým.

3 – 60    Změny / Energie, která kolísá a zahajuje - pulz
Měníte vše, čeho se dotknete. Melancholie a tvořivost.

4 – 63    Logiky / Myšlenkové lehkosti smíšené s pochybami
Zpochybňování logiky, otázky a odpovědi.

5 – 15    Rytmu / Plynutí v proudu (Bytí v proudu)
Jedinečný rytmus (načasování), který umožní plynout vám i vašemu okolí.

6 – 59    Důvěrné blízkosti / Rozmnožování
Schopnost být si velmi blízký/á s druhými. Tvořivost.

7 – 31    Alfy / Vedení k dobrému či zlému
Vůdce a vrozená autorita, dar vlivu a vedení.

9 – 52    Soustředění / Odhodlání
Koncentrace na detaily a ideálně na jednu věc, kterou právě děláte.

10 – 20  Probuzení / Zavázání se k vyšším principům
Potřeba být sám/sama sebou, ať to znamená cokoliv.

10 – 34  Zkoumání / Následování vlastních přesvědčení
Zdravá sebe-střednost, tvořivost a sebe-láska.

10 – 57  Zdokonalené formy / Přežití
Zdokonalování sebe sama i okolního světa, cit pro krásu.

11 – 56  Zvědavosti / Hledače
Celoživotní hledání a sdílení vaší zvědavosti s druhými.

12 – 22  Otevřenosti / Společenské bytosti
Tvořivé vyjádření nálad a emocí, které otevírá druhé změně.

13 – 33  Svědka / Marnotratného syna (Zmoudření)
Sledování okolního světa a sdílení toho, čeho jste byl/a svědkem.

16 – 48  Vlnové délky / Talentu
Talentované vyjádření hloubky, opakování vedoucí k mistrovství.

17 – 62  Přijetí / Organizační bytosti
Vnímání všech detailů a organizační talent.

18 – 58  Soudu / Nenasytnosti (Nespokojenosti)
Nestávající tlak k nápravě a zlepšování okolního světa.

19 – 49  Sloučení (Syntézy) / Citlivosti
Citlivá podpora v naplnění potřeb druhých. Bezpečí, jídlo, doteky.

20 – 34  Přitažlivosti (Charizma) / Kde se myšlenky musí proměnit v činy
Neustálý pohyb, nezávislé jednání, schopnost ihned něco udělat.

20 – 57  Mozkové vlny / Pronikavého uvědomění
Intuitivní přizpůsobení dané situaci. Improvizace.

21 – 45  Peněz / Materialisty [Přezdívka: Vzdělávání, Kontroly]
Potřeba plně přijmout materiální rovinu života a mít materiální nezávislost.

23 – 43  Strukturování / Invidivuality (Jedinečnosti) - Od génia k podivínovi
Originální vhledy, nový způsob přemýšlení, efektivita.

24 – 61  Uvědomění / Myslitele
Inspirativní myslitel, záhady a neznámo, nový pohled na svět.

25 – 51  Započetí (Zasvěcení) / Potřeby být první [Přezdívka: Zasvěcení šokem]
Potřeba naprosté nezávislosti, odvaha skočit do neznáma.

26 – 44  Odevzdání / Vysílače [Přezdívka: Manipulace]
Instinktivně umíte podat či prodat sdělení či cokoliv jiného, aby to bylo přijaté.

27 – 50  Zachování / Správcovství
Prosazování správných hodnot, ochrana a péče. Ostatní vám důvěřují.

28 – 38  Zápasu (Usilovného prosazování) / Tvrdohlavosti
Potřeba dělat vše po svém a zápasit o smysl života.

29 – 46  Objevu / Úspěchu tam, kde ostatní selžou        
Plné nasazení a odevzdání procesu vás vede k úspěchu.

30 – 41  Rozpoznání / Zaměřené energie
Sdílením vašich snů vzbuzujete v druhých touhu něco zažít.

32 – 54  Transformace (Proměny) / Puzení (Být poháněný)
Puzení k dozažení cílů. Čas jsou peníze. Podpora druhých v jejich transformaci.

34 – 57  Síly / Archetypu
Spontánní, intuitivní reakce, osobní síla. Naladění na zvuky, tón hlasu.

35 – 36  Pomíjivosti (Přechodnosti) / Všeuměla
Hlad po dobrodružství, zkoušení všeho, co život nabízí, potenciální moudrost.

37 – 40  Komunity / Být částí, která hledá celek
Hledáte, kam patříte v rámci většího celku, a s kým chcete férově spolupracovat.

39 – 55  Okázalých emocí / Náladovosti
Vášnivost, náladovost, vrcholy a propady, provokace a hojnost. Tvořivost a herecké nadání.

42 – 53  Zrání / Vyváženého rozvoje
Život v opakujících se cyklech, postupné zrání a moudrost, potřeba dokončit.

47 – 64  Abstrakce / Myšlenkové aktivity (přemýšlení) a jasnosti
Aktivní mysl, která zkoumá minulost, aby pochopila smysl prožitků a sdílela jej s druhými.

JAK začít s poznáváním human designu a sebe sama

Human design je pro osobní použití velmi jednoduchý, nabízí několik základních tipů pro naplněný život. Zároveň je to však i rozsáhlý systém, který je možné studovat po zbytek života.

Pro snazší orientaci při prvním setkání s Human designem jsem zde pro vás shrnul doporučený postup pro objevování sebe sama jeho prostřednictvím.

1. Vygenerujte si vaší Mapu zdarma 
Úvodní seznámení s mapou vašeho Human designu a základními informacemi o vás - zdarma.

2. Písemný rozbor vaší mapy - základní a detailní popis vašeho Human designu.
Nepotřebujete pročítat tento web, ani prohledávat internet a snažit se poskládat a pochopit, co to pro vás vlastně znamená. Vše hlavní a důležité přímo o vás najdete v Písemném rozboru, uceleně a originálně popsané na základě letitých zkušeností.

3. Balíček Poznej svůj typ (přednáška + webinář).
Skvělé doplnění Písemného rozboru v tématu typu - do velké hloubky, včetně sdílení druhých a příkladů ze života. Doporučuji.

Kroky 1 + 2 jsou základní vybavení pro uplatnění HD principů ve vašem životě. Pokud vás Human design oslovi a chcete jít do větší hloubky, doporučím vám ještě kroky 3 + 4 (jejich pořadí není tak důležité):

4. Online kurz Pravda v nás (skládá se ze studijních videí a účasti na živých webinářích).
Kurz vám pomůže lépe chápat sebe sama i zlepšit komunikaci a pochopení druhých. Obsahuje mnoho informací o Human designu, všech typech, centrech a způsobech rozhodování. Pod vedením zkušeného průvodce se jednotlivá tomata prochází s mapami všech účastníků. Je to skvělá podpora ve vašem procesu, pochopíte co pro vás znamená žít svůj design a také jak to mají druzí lidé (většinou dost jinak).

5. Základní výklad vaší mapy od zkušeného profesionála. 
Výklad navazuje na Písemný rozbor a je sloučením všech částí vaší mapy v jeden celek s možností otázek a interakce se zkušeným profesionálem.

6. Pokud máte zájem dále poznávat sebe sama a systém Human designu, můžete se přihlásit do následujících kurzů Rave ABC a Rave Kartografie, případně pokračovat i do profesionálního výcviku.