Typy v human designu

Úvod do tématu typů

Lidské tělo je prostoupeno a obklopeno elektromagnetickým polem (aura). V něm se nachází devět center, které jsou vzájemně propojeny energetickými dráhami (tzv. kanály). Mapa designu ukazuje, která z těchto propojení jsou stálá a která ne. Podle toho se naše aura chová a projevuje jedním ze čtyř konkrétních způsobů. Human design proto popisuje čtyři typy lidí. Když mluvíme o typu, mluvíme o typu vnitřního - energetického - nastavení, ne o typologii osobnosti.

Každý typ má svůj ideální způsob fungování, tzv. strategie (viz níže). Důsledné uplatnění našeho způsobu fungování zkvalitní náš život a umožní vnímat náš „hlas pravdy“, tzv. autoritu. Když jednáme v souladu se svým nastavením a následujeme přirozené projevy naší energie, jsme v harmonii sami se sebou. Jsme na správném místě ve správný čas.

Všichni jsme objekty, pohybující se prostorem. Mapa designu je mapou dopravního prostředku (těla), ve kterém se v tomto životě vezeme. Dodržování naší strategie vede cestou nejmenšího odporu k plnému rozvinutí a projevení našich darů a talentů. Jsme přínosem pro okolní svět a žijeme naplněný život.

Pokud nerespektujeme své základní nastavení, talenty i omezení, narážíme na odpor. V praxi se to projevuje nejrůznějšími způsoby, ale obecně to vyčerpává a vede k přesvědčení, že život je obtížnější, než ve skutečnosti je. Kromě toho to má negativní dopad na naše zdraví. U každého typu to také vede ke konkrétnímu negativnímu pocitu: vztek, frustrace, zahořklost a zklamání.

Chcete-li znát váš energetický typ, vygenerujte si zdarma svojí mapu zde.

Balíček POZNEJ SVŮJ TYP obsahuje podrobný popis každého typu (1 hod přednáška + 3 hod webinář kde sdílí cca 30 lidí daného typu). Balíček také můžete koupit se slevou 210 Kč při zakoupení Písemného rozboru - ve finálním kroku objednávky.

generátor (GENERUJÍCÍ TYP)

Díky definovanému Sakrální centru (druhý čtvereček odspodu) patříte do tzv. generujícího typu. V Sakrálním centru sídlí vaše životní a sexuální energie. Generátoři jsou jako úrodná zem, čekající na déšť, podnět, na který životní síla zareaguje. Okamžiku, kdy se vaše životní síla propojí s vnějším impulzem a začne narůstat, se říká reakce. V tu chvíli ve vás stoupá mocná energie, připravená tvořit a budovat.

ukázková mapa Generujícího typu

Životní síla se však propojí pouze s podnětem, který je pro ni samotnou dostatečně stimulující. Podnětem, který je v souladu s vašimi jedinečnými dary, talenty a životním posláním. Nárůst životní síly se děje samovolně, organicky a bez ohledu na to, co si myslíte. Představte si semínko, které zalijete vodou. Otevře se vodě, pojme ji do sebe, propojí se s ní a začne klíčit. Propojení je jiné slovo pro reakci.

Představte si, že uvidíte billboard na film, který vás osloví. Můžete v tu chvíli cítit, jak vaše energie narůstá, jak doslova ožíváte. Když se životní síla rozhodne s něčím propojit, začne budovat a tvořit něco nové - uvnitř vás i v okolním světě.

Skrze následování projevů životní síly (reakci) dosáhnete uspokojení z toho, co budujete. Pokud nejednáte v reakci, pak nemáte energii potřebnou k tomu, co děláte. Toto iniciování vede k pocitu frustrace, případně zaseknutí / vzteku. Je to jako snažit se hlavou projít zdí. To, co iniciujete, vám nikdy uspokojení nepřinese.

Jinými slovy řečeno, dělejte to, co vás zvedá ze židle, co vás baví, naplňuje, k čemu máte sílu - a to může být někdy pro nepříjemné věci. Tento stručný popis strategie "čekání na reakci" není možná zcela srozumitelný a doporučuji vám získat na toto téma více informací, buď v Písemném rozboru, nebo v balíčku Poznej svůj typ, kde hodně reakci popisuji a probírám v diskuzi asi se 30ti Generátory.

Vaše skutečná síla se projeví teprve v reakci. Slovy Josepha Cambella: „Následujte to, co vám přináší štěstí a radost. Vesmír vám pak otevře dveře tam, kde byly dříve pouze zdi.“ Další vhodný citát je od Howarda Thurmana: „Neptejte se, co svět potřebuje. Ptejte se, co vás oživuje. Protože svět potřebuje lidi, kteří skutečně žijí.“

 • Strategie: čekejtena reakci
 • Téma pravého já: uspokojení
 • Téma nepravého já: frustrace + zaseknutí (čistý G) / vztek (manifestující G.)
 • Hledáte a zjišťujete: kdo jsem já?
 • Dar: síla budovat

Generující typ se dělí na dva podtypy. Oba potřebují jednat v reakci, přesto je v jejich procesu a způsobu fungování velký rozdíl:

ČISTÝ GENERÁTOR

Ve vašem procesu se střídají dvě fáze. V reakci investujete svoji životní sílu do budování (něčeho). Jdete krok za krokem vpřed, až dojdete do místa, kdy se váš pohyb zastaví a dál to nejde. Čekáte na další podnět z vnějšku. Když přijde, v reakci se opět vydáte na cestu vpřed. Pokud však iniciujete, máte ve fázi odpočinku/pauzy pocit frustrace a/nebo zaseknutí. Pokud jednáte v reakci, jednoduše si počkáte a pokračujete dál, krok za krokem.

BALÍČEK O GENERÁTORECH obsahuje podrobný popis Generátorů (1 hod přednáška + 3 hod webinář kde sdílí cca 30 Generátorů). Balíček také můžete koupit se slevou 210 Kč při zakoupení Písemného rozboru - ve finálním kroku objednávky.

Známí Generátoři: Aňa Geislerová, Jaroslav Dušek, Tomáš Hanák, Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr., Elvis Presley, Madonna, John Lennon, Dalai Lama, Carl Jung, Albert Einstein, Steve Jobs, Deepak Chopra, Gandhi


MANIFESTUJÍCÍ GENERÁTOR

Manifestující Generátor je specifický druh Generátora, který má to základní (používání životní síly v reakci) společné s klasickým Generátorem, ale zároveň se v něčem liší. Co to tedy znamená?

Můžete být velmi akční. Na základě reakce, neboli propojení važí životní energie s daným podnětem/projektem/člověkem, můžete udělat řadu kroků či skoků vpřed. Často přeskakujete celé úseky, které nejsou důležité. Někdy také přeskočíte to podstatné a musíte se k tomu vrátit. Protože jsou ve vás vlastní impulzy k akci (manifestující složka), často se stává, že teprve až když se do něčeho pustíte, zjistíte, že se vám to nechce dělat. Neboli, že se s tím váš Sakrál (životní síla) nepropojila, byť jste k tomu měli imulz. (Tyto impulzy je ostatně dost náročné odlišit od mysli, tedy hlavní je jak se k tomu staví vaše životní síla, zda vás něco baví a uspokojuje, bytostně, ne jen mentálně.) Vaše rychlost a akčnost může snadno vést k tomu, že příliš iniciujete, neboli nejednáte v reakci. Pokud budete příliš tlačit a iniciovat, narazíte na překážky a přijde frustrace a/nebo vztek. To je opak uspokojení, po kterém toužíte. Zpomalte a vnímejte, kam vás vaše životní síla vede.

BALÍČEK O MANIFESTUJÍCÍCH GENERÁTORECH obsahuje podrobný popis Manifestujících Generátorů (1 hod přednáška + 3 hod webinář kde sdílí cca 30 Manifestujících Generátorů). Balíček také můžete koupit se slevou 210 Kč při zakoupení Písemného rozboru - ve finálním kroku objednávky.

Známí manifestující Generátoři: Jaromír Jágr, Karel Gott, Karel Kryl, Sting, David Bowie, Michael Jordan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, George Lucas, Tom Hanks, Keanu Reeves, Václav Klaus, Václav Havel, Elon Musk, Nikolaj Tesla

projektor (PROJEKTUJÍCÍ TYP)

Projektoři jsou věční studenti, kteří se dívají na život z vnějšku. Sledují druhé lidi a okolní svět, ve snaze pochopit co se zde odehrává. Následně mohou vést druhé a tím usnadnit či zefektivnit to, co se odehrává. Jejich vedení však funguje, pouze je-li vyžádané. Své talenty mohou Projektoři uplatnit, když je ostatní rozpoznají a pozvou je ke spolupráci.

ukázková mapa Projektujícího typu

Jste uzpůsobený/á k tomu, abyste dobře rozpoznal/a ostatní a vedl/a je. Pozvání je pro vás klíčem k úspěchu, základním předpokladem vašeho docenění a rozpoznání. Pokud budete iniciativně zahajovat věci (projekty, vztahy atd.), aniž byste vnímal/a zájem z druhé strany, nebudete rozpoznaný/á a respektovaný/á. Pozvání může přijít i z kontextu situace či rozhovoru. Je to energie pozvání, kdy vás život či někdo konkrétní zve k zapojení.

Dokážete dobře „vidět“ druhé lidi a nahlédnout do jejich podstaty. Z toho pochází vaše schopnost vést (často i dobře položenou otázkou). K pochopení okolního světa vám pomáhají nejrůznější systémy.

Lidé ve vašem životě jsou pro vás naprosto určující. Je však důležité, abyste počkal/a, až pozvání přijde samo. Aktivní iniciování pro vás není funkční – i kdybyste dosáhl/a toho, co chcete, stejně vám to nepřinese skutečné rozpoznání a úspěch. Když nebudete dobrovolník a nedáte nikomu nic bez jejich žádosti, požádají vás.

Pokud se snažíte přitáhnout pozornost, narazíte na odpor a nepřijetí - bez ohledu na to, jak přínosné či pravdivé může být to, co druhým nabízíte. To může vést k vyčerpání, nebo pocitu zahořklosti z toho, že vás nikdo nevidí, neslyší a nechápe. Jedině pozvání či energie pozvání vám ukáže, kde můžete zářit, přispět a uspět. Pokud se cítíte rozpoznaný/a, znamená to, že jste na správném místě.

Způsob, jakým Projektoři vedou druhé, krásně vystihuje citát od Antoine de Saint-Exuperyho: „Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže, aby se vydali kácet stromy, nedávej rozkazy a nerozděluj práci. Nauč je spíše touze po vzdálených a nekonečných mořích.

 • Strategie: čekejte na pozvání (energii pozvání a rozpoznání)
 • Téma pravého já: úspěch (z toho jak úspěšně vedete druhé)
 • Téma nepravého já: zahořklost (z toho, že je druzí nevidí a neslyší)
 • Hledáte a zjišťujete: kdo je ten druhý (člověk)?
 • Dar: vést druhé

Samozřejmě je klíčové rozpoznat, co vás zve a jak strategie "čekání na pozvání" vypadá v každodenním životě. Na těchto řádcích tomuto tématu nemůžu věnovat prostor, jaký si toto téma zaslouží. Doporučuji vám získat si na toto téma více informací, ideálně v balíčku Poznej svůj typ (1 hod přednáška + 3 hod webinář), kde téma pozvání detailně rozebírám a kde sdílí cca 30 Projektorů o tom, co to pro ně znamená. Balíček také můžete koupit se slevou 210 Kč při zakoupení Písemného rozboru - ve finálním kroku objednávky.

Známí Projektoři: Ivan Hlinka, Dominik Hašek, Jan Kraus, Jiří Lábus, Andrej Babiš, Tony Blair, Josef Stalin, Fidel Castro, Napoleon, J. F. Kennedy, Barack Obama, Salvador Dali, Demi Moore, Mick Jagger, princezna Diana, královna Alžběta II., Osho, Ramana Maharshi

manifestor (MANIFESTUJÍCÍ TYP)

Manifestoři jsou bytosti, které přináší něco neočekávaného a nepředvídatelného s velkým dopadem na okolní svět. Jsou to jediní lidé, kteří mohou úspěšně jednat samostatně a iniciovat, neboli uvádět věci do pohybu. Jsou přirozeně samostatní, takoví vlci samotáři.

ukázková mapa Manifestujícího typu

Vaše aura je sevřená a odtlačující. Zároveň však ostatní neví, co si o vás mají myslet. Vaše energetické pole silně ovlivňuje okolí a vaše jednání má na ostatní velký dopad, který si možná ani neuvědomujete. Protože jste nepředvídatelný/á a lidé neví, co mohou čekat. Můžou se vás snažit kontrolovat. Vaše aura vás před tím sice chrání, ale když vám někdo/něco stojí v cestě, může to vést k pocitům hněvu / vzteku.

Klíč k vašemu naplnění spočívá ve správné komunikaci s ostatními. Pokud budete dostatečně informovat o tom, co se chystáte udělat, ty, kterých se vaše rozhodnutí týká, odpor a překážky budou z vaší cesty mizet. Okolí vás může dokonce podpořit v tom, co děláte, nebo se přidat. Informování je cestou, jak se můžete vyhnout odporu ze strany ostatních a nahradit vztek klidem.

Jste rychlý/a, ale pouze na krátké vzdálenosti (jako gepard). Vaše akčnost slouží k tomu, abyste něco inicioval/a s náležitým dopadem - a potom odpočíval/a. Je důležité, abyste rozpoznal/a okamžik, kdy vás příliv energie uvede do akce, případně pozmění vaši letovou dráhu. Říkám tomu zážeh trysky.

Tento „zážeh trysky“ se můžete naučit jasně rozpoznávat a vnímat. Vše, co děláte, by z něj ideálně mělo vycházet. Tehdy máte energii potřebnou k tomu, abyste měl/a odpovídající dopad na okolní svět. To následně přinese klid a mír do vašeho života.

Pokud se jako Manifestor necítíte, vítejte v klubu. Většina Manifestorů se své schopnosti iniciovat a jít za tím, oč stojí, vzdá v dětství či v dospívání. Klid a mír však naleznete, pouze pokud půjdete aktivně vpřed a začnete se s odvahou znovu projevovat. To, co sám/sama neiniciujete, vám nepatří a klid vám nepřinese.

 • Strategie: informujte (před tím, než jednáte) ty, které vaše rozhodnutí ovlivní
 • Téma pravého já: klid / mír
 • Téma nepravého já: vztek / stres
 • Hledáte a zjišťujete: jak ovlivňuji druhé?
 • Dar: iniciování / uvádění věcí do pohybu

Téma strategie je klíčové a na pár řádcích se mu není možné dostatečně pověnovat. Doporučuji vám získat si na toto téma více informací, ideálně v balíčku Poznej svůj typ (1 hod přednáška + 3 hod webinář), kde téma pozvání detailně rozebírám a kde sdílí cca 30 Manifestorů o tom, co to pro ně znamená. Balíček také můžete koupit se slevou 210 Kč při zakoupení Písemného rozboru - ve finálním kroku objednávky.

Známí Manifestoři: Martina Navrátilová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan, Jiří Macháček, Adele, Leonard Cohen, Johny Depp, Jack Nicholson, Robert DeNiro, Al Pacino, Frida Kahlo, George Bush, Al Gore

reflektor (REFLEKTUJÍCÍ TYP)

Reflektoři tvoří jenom 1,5 % populace. Mají všechna centra bílá (nedefinovaná) a jsou naprosto otevření světu. Reflektují (zrcadlí) tak v sobě energetické nastavení ostatních. To nejdůležitější v jejich životě je být ve správném prostředí a se správnými lidmi. Místo a lidé, se kterými jsou pravidelně v kontaktu, zásadně ovlivňují kvalitu jejich života.

ukázková mapa Reflektujícího typu

Stále se měnící vlivy z prostředí (místa a lidi okolo vás) způsobují, že se neustále mění, jak se cítíte. Váš život se skládá z mnoha často neosobních zkušeností a prožitků, které však mohou být i velmi intenzivní. Pokud se rozhodujete impulzivně a pod vlivem momentálních pocitů, můžete se nechat vnějšími vlivy strhnout k něčemu, co vám nepatří. To vede k hlubokému zklamání z toho, že všichni a všechno je stále stejné. Navíc můžete být díky své velké otevřenosti pro ostatní téměř neviditelný/á.

Při setkání s druhými do vás vstupuje energie druhého člověka. Je to však jen krátká ochutnávka a pak jdete dál. To co do vás vstoupí, z vás stejně tak rychle spadne. Jakmile ujdete několik metrů, intenzivní prožitek z druhého člověka či prostředí je najednou pryč. Čím více jste sám/sama sebou, tím odolnější je vaše aura proti vnějším negativním vlivům.

Skutečnou stabilitu pro vás představuje jeden celý oběh Měsíce kolem Země. Všichni ostatní lidé prožívají jako základní časovou jednotku den a noc. Pro vás to je 28-29 dní, během kterých Měsíc projde všemi branami v mapě designu. Tento cyklus ve vás dočasně aktivuje určité energie a dary ve stále stejném pořadí. Je to cyklus, ve kterém můžete nalézt svoji vnitřní pevnost.

Velmi vám prospívá čas strávený v přírodě, nebo v přítomnosti dětí (protože jsou hodně sami sebou). Zároveň se můžete pohybovat se mezi skupinami lidí a poznávat, ochutnávat, testovat, všechny oblasti života. Pouhou vaší přítomností můžete pozdvihat to, co se odehrává, na vyšší úroveň.

Naučíte-li se správně zacházet se svou otevřeností, velmi vám to uleví. Je pro vás důležité neztotožňovat se s tím, co ve své otevřenosti zrcadlíte. Můžete tak spatřit něco nové, odlišné, jiného, lidi, kteří se něčím liší a vystupují z řady. To vás radostně překvapí.

 • Strategie: počkejte si 29 dní (před učiněním velkého rozhodnutí)
 • Téma pravého já: radostné překvapení (z toho, že je něco/někdo jiné/ý)
 • Téma nepravého já: zklamání (z toho, že je vše stále stejné)
 • Hledáte a zjišťujete: kdo jsou druzí lidé?
 • Dar: reflektování (zrcadlení) ostatních

Reflektorova strategie a rozhodovací autorita je velmi komplexní a vyžadujé podrobné vysvětlení. To získáte jak díky svému Písemnému rozboru, tak díky balíčku Poznej svůj typ (1 hod přednáška + 3 hod webinář), kde téma detailně rozebírám a kde sdílí 11 Reflektorů o tom, co to pro ně znamená. Balíček je pro Reflektory bonusem zdarma při zakoupení Písemného rozboru.

Známí Reflektoři: Martha Issová, Sandra Bullock, H.G. Wells, Fjodor Dostojevský, Ammaji

TYPY - SHRNUTÍ

Strategie každého typu je jednoduchá na pochopení, zároveň však z počátku nesnadná v praxi. Manifestoři, kteří se celý život cítí být svým okolím kontrolováni, potřebují ostatní informovat o tom, co se chystají udělat. Generátoři, kteří mají téměř nekonečné zásoby energie, nemohou jen tak jít a začít něco dělat, ale potřebují čekat na to, co k nim život sám přinese a teprve pak se mohou do čehokoli úspěšně pustit. Projektoři, kteří dobře vidí druhé a ví jak má co být, mohou úspěšně vést druhé pouze pokud si o to někdo řekne. Potřebují počkat na pozvání - něco, čemu nevěří, že se stane. A Reflektoři, se svou velkou otevřeností vůči ostatním a tendencí k impulzivitě, potřebují počkat 29 dní, než učiní nějaké důležité rozhodnutí. Bez ohledu na to, jak jsou si jistí svým rozhodnutím, neboť jejich jistota může pouze zrcadlit jistotu někoho jiného.

Mysl se při rozhodování vždy řídí skrytou agendou našich otevřených center a dalších vlivů. Následování naší strategie a autority je způsob, jakým se vzdáváme kontroly nad naším životem. Bereme tak tuto kontrolu mysli, která neví, co je pro nás dobré, a svěříme ji naší pravé vnitřní autoritě. Díky tomu můžeme dělat správná rozhodnutí ve všech důležitých momentech našeho života.