BRÁNY / HEXAGRAMY

Na této stránce najdete seznam a stručný popis všech 64 bran / hexagramů v mandale Human designu. 

Tak jako astrologie dělí zvěrokruh na 12 znamení, rozděluje Human design mandalu na 64 bran, neboli hexagramů. Stejně jako má každé znamení svoji charakteristiku, i každá brána představuje určitý talent. Každá brána, kterou máme ve svém designu aktivovanou (jsou vypsané ve sloupcích po straně mapy) tedy představuje konkrétní dar, který v sobě neseme a který touží po projevení. 64 bran v mandale Human designu dohromady představuje souhrn všech archetypálních darů a talentů, které coby lidé můžeme prožít a projevit.

I-ťing a původ HEXAGRAMŮ

Kniha proměn (I-ťing) má své původy před několika tisíci lety v Číně. Mapuje jedinečný systém 64 hexagramů (z řeckého kořeně hex = šest). Každý hexagram je kombinací šesti čar (nebo linek) seřazených nad sebou. Ty mohou být buď plné (─) nebo přerušené (--), viz obrázek výše. Historicky byl I-ťing používaný pro věštění a náhledy na různé situace.

Pokud jste někdy Knihu proměn četli, mohli jste vidět, jak jsou jednotlivé hexagramy popsané velmi poeticky, často až nesrozumitelně. Existuje proto také celá řada komentářů, které Knihu proměn přibližovaly čtenáři. Tyto komentáře se v Human designu nepoužívají, pracujeme pouze s hexagramem a jeho názvem. Ra Uru Hu, tvůrce Human designu, dal každému hexagramu ještě jedno jméno. To se uvádí jako první a za lomítkem pak uvádíme klasický název hexagramu z I-ťingu. 

SOUVISLOST 64 BRAN / HEXAGRAMŮ S NAŠÍ DNA

Bran je celkem 64, stejně jako naše DNA obsahuje 64 "kodonů". Každý hexagram má v sobě 6 linek, stejně jako každý kodon DNA má v sobě 6 skupin aminokyselin. Tyto linky se dělí na dvě skupiny po třech: dolní a horní trigramy - stejně tak se 6 skupin aminokyselin v každém kodonu dělí na dvě skupiny po třech. O vztahu mezi I-ťingem a DNA vyšlo již několik knih. Jednotlivé aktivace v mapě designu souvisí tedy s aktivacemi jednotlivých částí naší DNA. 64 bran v mandale Human designu představuje tedy nejen souhrn všech darů a talentů, ale i kompletní genetický potenciál lidstva.

JAKÉ JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BRÁNY VE VAŠÍ MAPĚ

Nejdůležitější brány vašeho designu jsou první dvě ve sloupci vlevo i vpravo nahoře, neboli brány definovaném Sluncem a Zemí. Slunce představuje impulz, se kterým jsme se zrodili, důvod naší inkarnace. Země pak to, co nás uzemní a pomůže v naplnění tohoto tvůrčího impulzu. Slunce a Země dohromady vytváří tzv. Inkarnační kříž.

Nic v nás (v našem designu) nefunguje samostatně, naopak - vše je propojené do jednoho celku. Jak konkrétně se daná brána projevují v našem životě záleží na tom, které další brány jsou v mapě aktivované. Energie dané brány je sama o sobě neutrální - pouze způsob a okolnosti jejího vyjádření určí, zda vám přinese naplnění, nebo např. frustraci, vztek či zklamání. Vše záleží na tom, do jaké míry následujeme přirozené projevy své energie.

JAK SE ORIENTOVAT V POPISU BRAN / HEXAGRAMŮ

Ra Uru Hu zavedl pojem brána, který používáme jako synonymum slova hexagram. Jinými slovy, brána i hexagram znamená totéž. Hlavně však hexagramy / brány popsal moderním jazykem, oproštěným od metafor, které nám nic neříkají, protože pochází z úplně jiné kultury a doby. To začiná již u jejich jména, např. hexagram Studna pojmenoval Hloubka. Obojí je název brány 48, ale Hloubka je moderní vyjádření kvality, kterou tato brána ztělesňuje, zatímco Studna je poetické a kontemplativní vyjádření téhož. Pro znalce I-ťingu dodávám, že i klasické I-ťingové názvy jsou v některých případech (v originálním textu) lehce odlišné od ustáleného překladu, proto se občas odlišuje i český překlad názvu hexagramu (za lomítkem).

Dále má každá brána má svůj základní popis, který obsahuje tzv. klíčová témata. To jsou slova či hesla, která nejlépe vystihují podstatu či kvalitu dané brány. Protože jde o zachycení esence bez delšího popisu, je někdy obtížné názvům či základním popisum brány na první pohled hned porozumět. To vůbec nevadí, nechte jej na sebe působit a časem vám bude jeho smysl zřejmější. Ani v klasickém I-ťingu není plný význam na hned zřejmý.

Porozumění názvům a základním popisům bran vyžaduje rozjímání, představivost a studium. Berte je proto jako pozvání k rozjímání nad jejich významem. Inspirovat se můžete například i v popisu hexagramů v knize Genové klíče, která vznikla na základě Human designu. Richard Rudd, bývalý profesionál a učitel Human designu, popsal jednotlivé brány svými vlastními slovy a velmi inspirativním způsobem.

Níže uvedené názvy a popis bran/hexagramů jsou přeložené z knihy Rave I'Ching od Ra Uru Hu. Jejich překladem jsem strávil mnoho, mnoho hodin. Zvažoval jsem všemožné alternativní překlady daného slova, hledal synonyma a pracoval se slovníkem cizích slov. Mým cílem bylo mimo jiné i to, aby v textech bylo co nejméně slov cizího původu, protože nás nerozezní zdaleka tak silně, jako slova, která mají kořeny v českém (či slovanském) jazyce.

Přestože anglicky umím skvěle, byl to nelehký úkol. Jak jsem již psal, text není okamžitě srozumitelný (ani rodilému mluvčímu), protože je tak esenční, že pro pochopení požaduje hlubší ponor. Klíčová témata jsou jako vysušená houba, která se zvětší, když ji zalejete vodou. Vezmou vás na cestu a když s nimi budete pracovat, začnou vám chodit spojení, vhledy atd.

Níže naleznete názvy a popisy jednotlivých bran. Jako příklad uvádím bránu 52:

52 NEČINNOST / NEHYBNOST - HORA (Kořen)
Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení.
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě, zůstávat s něčím, něčemu se věnovat a setrvat s tím. Pasivní napětí. Klid.

  • Za číslem brány jsou uvedená obě jména brány, přičemž to druhé (za lomítkem) je jméno daného hexagramu z I-ťingu.
  • Za jménem brány je v závorce uvedené jméno centra, ve kterém se brána nachází.
  • Následuje základní popis brány, vyjádření její esence. Základní popisy bran obsahují tzv. klíčová témata, neboli slova, která jsou podstatou nejbližší kvalitě dané brány a velmi stručně vystihují její podstatu. Protože jde o zachycení esence bez delšího popisu, je někdy základní popis brány náročný na porozumění. To vůbec nevadí, nechte jej na sebe působit a časem vám bude jeho smysl zřejmější.
  • Pod základním popisem následuje doplňkový popis brány. Tento text danou bránu popisuje srozumitelnějším způsobem. Ra Uru Hu mluvil o branách detailně v různých přednáškách a kurzech. Tento doplňkový popis je mým sloučením hlavních kvalit brány srozumitelným způsobem.

POPIS VŠECH BRAN / HEXAGRAMŮ

KE STAŽENÍ:
BRÁNY V MAPĚ (česká verze) 🇨🇿 // BRÁNY V MAPE (slovenská verzia) 🇸🇰

1 SEBEVYJÁDŘENÍ / TVŮRČÍ (G)
Tvoření coby prvotní síla. Energetický potenciál projevit inspiraci bez omezení.
Ohromný kreativní potenciál (umělec), přitahující pozornost. Potřeba vše dělat po svém.

2 VYŠŠÍ VĚDĚNÍ / VNÍMAVÝ (G)
Vnímavost coby prvotní základna, skrze kterou je předurčená každá reakce. Kořen jednání (počátek akce).
Vrozené vědění toho, jakým směrem se má někdo či něco ubírat. Dar originálního a tvůrčího (kreativního) směřování.

3 USPOŘÁDÁNÍ / OBTÍŽE NA ZAČÁTKU (Sakrál)
Základní výzvou započetí (něčeho) je překonat zmatek a ustanovit řád.
Schopnost vnést řád do chaosu a respekt, že to je proces, který vyžaduje čas a nejde urychlit.

4 FORMULOVÁNÍ / MLADICKÁ NEROZVÁŽNOST (Adžna)
Energie okouzlit a uspět navzdory nevědomosti. Beztrestnost.
Neustálá potřeba a dar nacházet odpovědi na otázky. Tyto odpovědi jsou však často „nerozvážné“ a potřebují být otestovány v praxi.

5 STÁLÉ RYTMY / ČEKÁNÍ (Sakrál)
Základní naladění na přirozené rytmy. Čekání jako aktivní stav vědomí.
Potřeba pravidelných (fixních) rytmů a zvyků.

6 TŘENÍ / KONFLIKT (Solar plexus)
Základní stavební prvek pokroku. Zákon, že růst nemůže existovat bez tření.
Schopnost zvládat záplavu emocí a rozlišit, kdy je správné otevřít se blízkosti a intimitě a kdy ne.

7 ROLE V INTERAKCI / ARMÁDA (G)
Bod sblížení. Podle záměru, potřeba vůdcovství za účelem vedení a uspořádání společnosti.
Vrozený impuls vést skrze správný rytmus. Síla za trůnem. Dar vnímat, kam něco/někdo potřebuje dojít, a autorita to/je k cíli dovést.

8 PŘÍNOS / POSPOLITOST (Krk)
Základní hodnota uskutečněná přispěním individuálního úsilí pro skupinové cíle.
Schopnost upoutat pozornost druhých lidí na pravdu. Potřeba jedinečného (individuálního) vyjádření.

9 ZAMĚŘENÍ / KROTÍCÍ SÍLA MALÉHO (Sakrál)
Potenciál může být naplněn skrze detailní pozornost všem souvisejícím aspektům.
Schopnost soustředění a detailní práce.

10 CHOVÁNÍ / NAŠLAPOVÁNÍ (G)
Základní pravidla chování, která zajistí úspěšnou interakci navzdory okolnostem.
Život jako vyjádření jedinečnosti a sebelásky. Fixní vzorce chování.

11 PŘEDSTAVY / MÍR (Adžna)
Harmonický stav jednotlivce či společnosti, který dovoluje vyhodnocení před obnovením jednání.
Mysl plná nepřetržitého proudu myšlenek a obrazů, které většinou nemají být realizovány, ale sdíleny.

12 OBEZŘETNOST / ZASTAVENÍ SE (Krk)
Kvalita zdrženlivosti a důležitost rozjímání a nečinnosti při střetu s pokušením.
Schopnost precizního (a opatrného) vyjadřování, aby druzí rozuměli. Podle nálady, velká výmluvnost.

13 POSLUCHAČ / SPOLEČENSTVÍ LIDÍ (G)
Všeobecně platné myšlenky a hodnoty v uspořádaném rámci, který podněcuje humanistickou spolupráci.
Vrozený dar naslouchat druhým, slyšet, co ostatní neslyší (tajemství) a vést druhé ke sdílení.

14 SILOVÉ DOVEDNOSTI / VLASTNICTVÍ VE VELKÉ MÍŘE (Sakrál)
Hromadění a zadržování síly skrze talentovanou interakci, spojení půvabu s kontrolou.
Tvůrčí (kreativní) potenciál, spočívající v dělání toho, co milujete, a milování toho, co děláte.

15 KRAJNOSTI (EXTRÉMY) / UMÍRNĚNOST (G)
Kvalita chování, která vyjadřuje náležitou rovnováhu mezi krajnostmi.
Proměnlivé (extrémní) rytmy. Schopnost přizpůsobit rytmus (a chování) měnícím se okolnostem.

16 DOVEDNOSTI / NADŠENÍ (Krk)
Velké umění obohacování života skrze harmonické usměrňování energie.
Talent (nadání) a nadšení pro neustálé zdokonalování schopností skrze opakování.

17 NÁZORY / NÁSLEDOVÁNÍ (Adžna)
Starodávný zákon, že ti, kteří si přejí vládnout, musí vědět, jak sloužit.
Dar rozpoznat vzorce/struktury a zorganizovat pochyby do logických konceptů. Silné názory.

18 NÁPRAVA / PRÁCE NA POKAŽENÉM (Slezina)
Bdělost a odhodlání prosazovat a bránit základní a zásadní lidská práva.
Schopnost instinktivně vnímat chyby ve vzorcích a vše, co je špatné. Dar konstruktivní kritiky.

19 CHTĚNÍ / PŘÍSTUP (Kořen)
Vzájemný vztah všech věcí je zjevný a projevený skrze přístup (akt přístupu).
Cit pro materiální i emocionální potřeby (své i druhých), jejichž naplnění vyžaduje úspěšnou interakci.

20 NYNÍ / ROZJÍMÁNÍ (Krk)
Rozpoznání a uvědomění si právě teď, které přetváří porozumění ve správný čin.
Vidění života pouze v přítomném okamžiku. Potřeba být zcela teď a tady.

21 LOVEC – LOVKYNĚ / PROKOUSÁVÁNÍ SE (Ego/Srdce)
Oprávněné a nutné použití síly při překonání záměrného a stálého vměšování (překážky).
Potřeba materiální nezávislosti a kontroly (nad životním stylem, penězi, prostředím atd.).

22 OTEVŘENOST / PŮVAB (Solar plexus)
Kvalita chování nejlépe vhodná pro zvládání každodenních a jednoduchých situací.
Velký tlak vyjádřit pocity a nálady. Dle nálady dar otevření se vůči ostatním (společenskost) nebo ne.

23 PŘIPODOBNĚNÍ SE / ODDĚLOVÁNÍ (Krk)
Amorálnost. Uvědomění a porozumění, které vede k přijetí rozdílnosti.
Rozpoznání toho, co říkáte, je zcela závislé na načasování slovního vyjádření. “Amorálnost” není opakem morálky (nemorálnost), ale stav bez rozdělování na dobré a špatné.

24 ROZUMOVÉ ODŮVODNĚNÍ / NÁVRAT (Adžna)
Přirozený a samovolný proces přeměny a obnovy.
Opakované přemýšlení (o něčem), vedoucí k porozumění a schopnosti ovlivnit a inspirovat druhé.

25 DUCH / NEVINNOST (G)
Dokonalost jednání skrze neplánovanou a samovolnou přirozenost.
Iniciace (zasvěcení) skrze zachování vnitřní nevinnosti a upřímnosti, navzdory okolnostem.

26 EGOISTA / KROTÍCÍ SÍLA VELKÉHO (Ego/Srdce)
Maximalizace síly paměti využitá pro živení kontinuity (nepřetržitosti).
Dar manipulovat paměť a prodat komukoli cokoli. Potřeba odměny. Maximální zisk s minimálním vkladem.

27 PEČOVÁNÍ / VÝŽIVA (Sakrál)
Povýšení kvality (hodnoty) a podstaty všech činností skrze pečování.
Dar chránit a starat se o sebe či ostatní.

28 HRÁČ / PŘEVAHA VELKÉHO (Slezina)
Pomíjivost síly a vlivu.
Odvaha riskovat pro získání více osobní síly a nalezení smyslu života.

29 ŘÍKÁNÍ ANO / NESMÍRNÝ (Sakrál)
Hlubina v hlubině. Vytrvalost navzdory obtížím vede nevyhnutně k odměnám.
Síla dělat silné závazky – říci něčemu ANO – bez potřeby vědět, kam to povede.

30 ROZPOZNÁNÍ POCITŮ / PŘILNAVÝ OHEŇ (Solar plexus)
Rozpoznání, že svoboda je iluze, a omezení přijaté coby osud.
Neustávající touha a tlak prožívat něco nového za účelem získání moudrosti.

31 VEDENÍ / VLIV (Krk)
Zákon tření (neshody), ať aktivní či pasivní, které plodí přechod, a tím vliv.
Dar ukázat druhým, jak dosáhnout jejich cílů. Schopnost mluvit s velkým vlivem, pokud se projeví ve vhodný okamžik.

32 NEPŘETRŽITOST / TRVÁNÍ (Slezina)
To jediné, co přetrvá, je změna.
Cit pro skutečnou (přetrvávající) hodnotu lidí i věcí. Zdrženlivost a konzervatizmus. Finanční manažer.

33 SOUKROMÍ / ÚSTUP (Krk)
Činorodé stáhnutí se a proměna slabého postavení v sílu.
Potřeba samoty pro pochopení a ponaučení se z minulých zkušeností. Následné sdílení těchto lekcí.

34 SÍLA / SÍLA VELKÉHO (Sakrál)
Síla je velká pouze tehdy, když její předvedení či použití slouží společnému dobru.
Veliká (osobní) síla a vitalita. Nezávislost a sebestřednost. Nutkání vyjádřit vlastní odlišnost.

35 ZMĚNA / POKROK (Krk)
Podle záměru, rozvoj nemůže nastat ve vzduchoprázdnu a je závislý na interakci.
Hlad po nových zkušenostech a zážitcích vedoucí k neustálé změně a potenciálně k moudrosti.

36 KRIZE / POTEMNĚNÍ SVĚTLA (Solar plexus)
Vláda cyklů, ve kterých je úpadek přirozeným, avšak přechodným stavem.
Získávání zkušeností a růst skrze silné a emocionální prožitky a potřeba je zvládat. Krize = růst. Schopnost provázet druhé jejich krizemi.

37 PŘÁTELSTVÍ / RODINA (Solar plexus)
Makro a mikrokosmický projev živé přirozenosti společenstev (komunit).
Potřeba rozpoznání v rodině či společenství lidí, kterou můžete držet pohromadě pomocí tradic a dohod. Oddanost / loajalita.

38 BOJOVNÍK / OPOZICE (Kořen)
Schopnost zachovat individuální integritu (celistvost) skrze vzepření se škodlivým silám.
Rozený bojovník. Potřeba jít tvrdohlavě do boje za nezávislost, nalezení smyslu života a více osobní síly.

39 PROVOKACE (PODNĚCOVÁNÍ) / PŘEKÁŽKA (Kořen)
Hodnota překážky v podněcování analýzy, vyhodnocení a přehodnocení.
Provokace světla, ducha a hojnosti ve druhých lidech. Tvrdohlavost a neovlivnitelnost.

40 SAMOTA / VYSVOBOZENÍ (Ego/Srdce)
Bod přechodu mezi úsilím a osvobozením.
Schopnost práce ve prospěch rodiny či komunity. Potřeba rovnováhy práce a odpočinku. Potřeba samoty.

41 STAH / ÚBYTEK (Kořen)
Omezení zdrojů, které vede k nejvyššímu možnému rozvoji potenciálu.
Neustálé nutkání zažít nové pocity. Hlava plná fantazií, snů a představ – většinou jen pro pro vás či pro sdílení s druhými, ne proto, abyste je chtěli uskutečnit.

42 RŮST / VZESTUP (Sakrál)
Zvětšování zdrojů, které vede k nejvyššímu možnému rozvoji plného potenciálu.
Potřeba dotahovat vše do konce. Přirozené završení, spíše než vynucený konec, uvolní cyklus nechtěných vzorců.

43 VHLED / PRŮLOM (Adžna)
Pro zachování dosaženého musí být nový řád dostatečně ustanoven.
Schopnost sdílet myšlenky a vhledy originálním způsobem. Tvrdohlavost = ochrana před nežádoucími vlivy.

44 BDĚLOST / SETKÁNÍ (Slezina)
Úspěch jakékoli interakce je založen na nepřítomnosti jakýchkoli předpojatostí.
Instinktivní rozpoznání darů a talentů druhých lidí. „Čich“ na lidi. Osobní manažer.

45 SBĚRAČ / SPOLEČNÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ (Krk)
Přirozená a všeobecně prospěšná přitažlivost podobných sil.
Dar dohlížet na hojnost a budoucnost komunity. Král/královna, mající poslední slovo a pokládající zákony.

46 ODHODLÁNÍ / TLAČENÍ VZHŮRU (G)
Přízeň osudu, která může být vnímána jako štěstěna, ale vychází z úsilí a oddanosti.
Jste vždy ve správný čas na správném místě, když se vzdáte svých očekávání a milujete dokonalost všech zkušeností, bez ohledu na to, jak příjemné či nepříjemné jsou.

47 UVĚDOMOVÁNÍ SI / ÚTLAK (Adžna)
Omezující a nepříznivý stav, který je následkem vnitřní slabosti, nebo vnější síly, nebo obojího.
Tlak a potřeba porozumět životu skrze osobní zkušenosti. Mysl plná obrazů. Inspirace rodící se ze zmatku.

48 HLOUBKA / STUDNA (Slezina)
Nezbytné a kvalitativní základy, které jsou nutným předpokladem pro ustanovení společného dobra.
Velká hloubka a vrozená moudrost. Schopnost originálně řešit problémy.

49 ZÁSADY / REVOLUCE (Solar plexus)
Přeměna forem, ideálně na základě nejvyšších principů, a nejen pro moc.
Potřeba věrnosti k principům (zásadám), bez ohledu na to, zda někoho či něco odmítnete, či zda někdo odmítne vás.

50 HODNOTY / KOTEL (Slezina)
Hodnota historické kontinuity, jejíž tradiční hodnoty slouží a obohacují přítomnost a budoucnost.
Ustanovení či odmítnutí společenských hodnot a zodpovědností. Vytváření zdravého a bezpečného prostředí pro život.

51 ŠOK / BURCOVÁNÍ (Ego/Srdce)
Schopnost reagovat na zmatek a šok skrze rozpoznání a přizpůsobení se.
Potřeba testovat svou sílu a být v něčem nejlepší či první. Soutěživost a šokování druhých odvahou. Šaman/Velekněžka.

52 NEČINNOST / NEHYBNOST - HORA (Kořen)
Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení.
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě, zůstávat s něčím, něčemu se věnovat a setrvat s tím. Pasivní napětí. Klid.

53 ZAČÁTKY / VÝVOJ (Kořen)
Vývoj coby uspořádaný pohyb/růst, který je stálý a trvalý.
Neustálý tlak začít něco nového.

54 AMBICE / VDÁVAJÍCÍ SE DÍVKA (Kořen)
Interakce v každodenních společenských souvislostech, ale také mystické a vesmírné vztahy.
Ohromný tlak (puzení) a ambice uspět na materiální rovině, vydělat peníze, vypracovat se, někam to dotáhnout.

55 DUCH / HOJNOST (Solar plexus)
Hojnost je čistě otázkou ducha.
Velká citlivost a kreativita. Potřeba plně respektovat a přijímat nálady. Melancholie. Nerozhodnost.

56 PODNĚCOVÁNÍ (STIMULACE) / POUTNÍK (Krk)
Stabilita skrze pohyb. Věčné udržování kontinuity skrze spojování krátkodobé činnosti.
Vypravěčské nadání, schopnost používat vlastní zkušenosti k objasnění konceptů a tím podněcovat druhé.

57 INTUITIVNÍ VHLED / JEMNÝ (Slezina)
Mimořádná síla jasnosti.
Silná a přesná intuice, zaručující přežití.

58 ŽIVOST (VITALITA) / RADOSTNÝ (Kořen)
Stimulace je klíčem k radosti.
Dar s radostí vystoupit proti autoritě za účelem zlepšení a nápravy světa kolem vás.

59 SEXUALITA / ROZPTÝLENÍ (Sakrál)
Schopnost zbořit zábrany (překonat překážky) pro dosažení spojení.
Ohromná kreativita a touha po blízkosti s druhými, vedoucí jak ke kreativní činnosti, tak k plození/rození dětí.

60 PŘIJETÍ / OMEZENÍ (Kořen)
Přijetí omezení je prvním krokem k překročení (přesahu, transcendenci).
Potenciál přinést do světa dlouhotrvající změny. Potřeba přijmout omezení a počkat na vhodný okamžik.

61 ZÁHADA (TAJEMSTVÍ) / VNITŘNÍ PRAVDA (Hlava)
Uvědomění si všeobecně platných základních zákonitostí.
Velký mentální tlak porozumět neznámému, rozluštit záhady a tajemství. Inspirativní myslitel.

62 DETAIL / PŘEVAHA MALÉHO (Krk)
Obezřetnost, trpělivost a detail plodí dokonalost z omezení.
Dar vidět podstatné detaily (i v komplexním celku). Potřeba znát fakta.

63 POCHYBNOST / PO DOKONČENÍ (Hlava)
Ve spirále života jsou všechny konce začátky.
Skeptická mysl, která zpochybňuje logiku všeho a je plná otázek.

64 ZMATENÍ / PŘED DOKONČENÍM (Hlava)
Přechod, stejně jako zrození, vyžaduje odhodlanou sílu pro průchod.
Neustálý tlak pochopit minulost. Mysl plná obrazů a vzpomínek. Potřeba přijmout zmatení za součást mentálního procesu.

Brána 52

Umístění: Kořen

Název brány: NEČINNOST
Název hexagramu: NEHYBNOST (HORA)

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

Brána 52

Název brány: NEČINNOST
Název hexagramu: NEHYBNOST (HORA)
Umístění: Kořen

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

Brána 52

Název brány: NEČINNOST
Název hexagramu: NEHYBNOST (HORA)
Umístění: Kořen

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

Brána 52

Název brány: NEČINNOST
Název hexagramu: NEHYBNOST (HORA)
Umístění: Kořen

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

Kořen

52 NEČINNOST / NEHYBNOST (HORA)

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

52 NEČINNOST / NEHYBNOST (HORA)

Centrum: Kořen

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

52

Název brány: NEČINNOST
Název hexagramu: NEHYBNOST (HORA)
Centrum: Kořen

"Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch vyhodnocení."
Schopnost zůstávat bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí, klid a koncentrace.

JAK začít s poznáváním human designu a sebe sama

Human design je pro osobní použití velmi jednoduchý, nabízí několik základních tipů pro naplněný život. Zároveň je to však i rozsáhlý systém, který je možné studovat po zbytek života.

Pro snazší orientaci při prvním setkání s Human designem jsem zde pro vás shrnul doporučený postup pro objevování sebe sama jeho prostřednictvím.

1. Vygenerujte si vaší Mapu zdarma 
Úvodní seznámení s mapou vašeho Human designu a základními informacemi o vás - zdarma.

2. Písemný rozbor vaší mapy - základní a detailní popis vašeho Human designu.
Nepotřebujete pročítat tento web, ani prohledávat internet a snažit se poskládat a pochopit, co to pro vás vlastně znamená. Vše hlavní a důležité přímo o vás najdete v Písemném rozboru, uceleně a originálně popsané na základě letitých zkušeností 🌞

Kroky 1 + 2 jsou základní vybavení pro uplatnění HD principů ve vašem životě. Pokud vás Human design oslovi a chcete jít do větší hloubky, doporučím vám ještě kroky 3 + 4 (jejich pořadí není tak důležité):

3. Balíček Poznej svůj typ (přednáška + webinář).
Skvělé doplnění Písemného rozboru v tématu typu - do velké hloubky, včetně sdílení druhých a příkladů ze života. Doporučuji 👍

4. Online kurz Žít svůj design (dříve Pravda v nás) - skládá se z balíčku přednášek (videí) a účasti na živých webinářích. Kurz vám pomůže lépe chápat sebe sama i zlepšit komunikaci a pochopení druhých. Obsahuje mnoho informací o Human designu, všech typech, centrech a způsobech rozhodování. Pod vedením zkušeného průvodce se jednotlivá témata prochází s mapami všech účastníků. Je to skvělá podpora ve vašem procesu, pochopíte co pro vás znamená žít svůj design a také jak to mají druzí lidé (většinou dost jinak).

5. Základní výklad vaší mapy od zkušeného profesionála. 
Výklad navazuje na Písemný rozbor a je sloučením všech částí vaší mapy v jeden celek s možností otázek a interakce se zkušeným profesionálem.

6. Pokud máte zájem dále poznávat sebe sama a systém Human designu, můžete se přihlásit do následujících kurzů Rave ABC a Rave Kartografie, případně pokračovat i do profesionálního výcviku.