Rave ABC

4 - 6 / 2018

Podmínkou pro účast je absolvování úvodního kurzu Pravda v nás

Celkem 7 lekcí (video+mp3), 6 webinářů + celodenní seminář.

První webinář se koná 15.5. (viz termíny)

(informace o přístupu do internetové třídy)

(informace o posloupnosti vzdělávacích kurzů Human designu)

Rave ABC navazuje na úvodní kurz o Human designu (Pravda v nás).

Náplní kurzu jsou tři témata: 
1. červená a černá (vědomé a nevědomé aktivace) v mapě
2. okruhové skupiny
3. linky hexagramu

Informace a zkušenosti, které se v kurzu získáte, jsou základem pro čtení (analýzu) mapy. Již od druhé lekce kurzu se budete učit propojovat témata v mapě do sousloví, které vystihují vaše dary. Během jednotlivých setkání (lekcí) kurzu budeme procvičovat techniku "propojování klíčových témat". To vám umožní jednoduše a přesně popsat talenty ve vašem designu, případně v designu druhých.

Dobře použitá klíčová témata zvědomují naše dary a odemykají potenciál. Tento popis je jednoduchý a silný zároveň - podpoří vás či druhé.

V kurzu budeme objevovat a hrát si se způsoby popisu mapy 
tak, aby to, co řekneme, bylo přesné a přínosné. K tomu použijeme vaše vlastní mapy. Osvojíte si tak "mechanické" pochopení základů analýzy mapy a zároveň získáte podporu na vaší vlastní cestě. 

Varování: účast v kurzu často urychluje osobní růst účastníků 🙂

Vybrané ilustrace z kurzu

OKRUHOVÉ SKUPINY

Okruhové skupiny tvoří tři základní energetické proudy v mapě. Jedná se o sérii po sobě jdoucích bran a kanálů, které patří do jedné z těchto tří okruhových skupin. Každá skupina má své základní téma:

KOLEKTIV SDÍLÍ
Ten kdo má aktivovanou bránu č. 18 (Náprava, Práce na pokaženém) může sdílet uvědomění toho, co je zapotřebí napravit (konstruktivní kritika).

INDIVIDUALITA POSILUJE
Tím že přináší změnu individuální aktivace posilují - ve smyslu být více sám sebou, ve své síle. Např. brána č. 43 (Vhled, Průlom) patří do Individuálního okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou může posílit sebe i druhé skrze vyjádření svých průlomových vhledů, které mění způsob uvažování.

KMEN PODPORUJE
Ten kdo ji má aktivovanou bránu č. 19 (Chtění, Potřeby), může podpořit druhé v naplnění jejich potřeb a díky tomu sám dostat podporu v naplnění vlastních potřeb.

Vybrané ilustrace z kurzu

LINKY HEXAGRAMU

Studium linek a jejich vlastností vám otevře nový rozměr pochopení Human designu. Každá brána v mapě je I-ťingový hexagram a jako taková je tvořena 6 čarami / linkami. Postavení planet v okamžiku narození určí nejen které brány jsou v mapě definované, ale také v jaké lince. Linky představují zpřesnění, konkretizování dané brány (talentu).

Při pohledu na obrázek výše můžete vidět, že klíčové téma 1. linky je sebe-zkoumání. To znamená, že všechny brány, které máte aktivované v 1. lince, jsou dary, kde jste celoživotními studenty. Zde hledáte pevné základy, abyste se poté mohli projevit s autoritou. 

Brány aktivované ve 4. lince jsou dary, které projevujete, když se objeví příležitost. Tam kde máte 6. linku můžete být vzorem a příkladem ostatním

Termíny

 Úterní webináře se konají vždy od 18:00 do 19:30

9.5.     lekce č.1: červená a černá, design a osobnost
15.5.   první online webinář
16.5.   lekce č.2: linky 1 + 2
22.5.   webinář
23.5.   lekce č.3: linky 3 + 4
29.5.   webinář
30.5.   lekce č.4: linky 5 + 6
5.6.     webinář
6.6.     lekce č.5: kolektivní okruhová skupina
12.6.   webinář
13.6.   lekce č.6: individuální okruhová skupina
19.6.   webinář
20.6.   lekce č.7: kmenová okruhová skupina
30.6.   závěrečný seminář - celodenní živá akce v Praze (sobota)

Jak kurz probíhá

  • Jednotlivé lekce kurzu se konají formou videí, které budou zpřístupněné postupně, každou středu od 9.5.
  • Videozáznamy lekcí můžete shlédnout v členské sekci webu, kam dostanete přístupové údaje
  • Lekce i webináře si můžete také stáhnout v mp3
  • Stáhnout si můžete také vizuály k jednotlivým lekcím
  • Na lekce navazují webináře v internetové třídě
  • Webináře se konají v úterý v 18:00 - 19:30 hod
  • Jsou příležitostí pro sdílení, otázky a odpovědi - budeme přitom pracovat s vaší mapou
  • Závěrečný živý seminář se koná v sobotu 30.6. (9:30-17:30h)
  • Všechny lekce a webináře můžete shlédnou ze záznamu

Cena kurzu: 4.800 Kč / € 192

Platbu můžete rozdělit na dvě části (2x 2.400 Kč / 2x € 96)

Cena pro opakující studenty: 1.900 Kč

Pro přihlášení prosím vyplňte následující údaje

Po odeslání budete přesměrováni na platební stránku.

Na základě vaší objednávky dostanete ode mě občasná sdělení, z jejichž zasílání 
se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím v zápatí každého emailu.
Vaše údaje zpracovávám v souladu s těmito zásadami.