Nepotřebujete se pročítat tímto webem - vše o vás a vašem způsobu rozhodování se dozvíte z Písemného rozboru či Základního výkladu.

Písemný rozbor

Písemný rozbor vám představí vás samé tak, jak jste se dosud nikdy neviděli. Popíše vaše hlavní dary a talenty a ideální způsob fungování a rozhodování. Získáte praktické tipy, jak tyto informace uplatnit v každodenním životě. Cena: 1.400 Kč  /  55 €

Osobní výklady

Chcete-li získat osobní náhled na vaše vnitřní nastavení a uceleně vyložit mapu vašeho designu, s důvěrou vás mohu nasměrovat na KARLU RUDZINSKOU. Její web je www.karlarudzinska.cz, email: karla@karlarudzinska.cz a tel: (+420) 777 301 675. Objednat si u ní můžete všechny typu výkladů uvedených níže.

 

Níže uvedené ceny jsou ceny, které si Karla účtuje - viz její web.

Karla Rudzinská

Základní výklad

Základní výklad navazuje na Písemný rozbor a přináší velmi osobní a ucelené uchopení vašeho vnitřního nastavení. Trvá cca 50-70 min. Témata popsaná v rozboru zasazuji během výkladu do konkrétních situacích vašeho života. Vykreslím tak velmi konkrétní, osobní obraz vašeho vnitřního nastavení v širších souvislostech. Cena: 1.800 Kč

Podmínkou pro objednání Základního výkladu je objednání Písemného rozboru, na který výklad navazuje. Cena rozboru (1.400 Kč) není zahrnutá v ceně výkladu.

Partnerský / vztahový výklad

Partnerský výklad vám ukáže jak být sám sebou ve vztahu s někým jiným a přitom respektovat individualitu a vzájemné rozdíly. Vztahové výklady se dělají nejen pro partnery, ale také mezi přáteli, obchodními partnery atd. Cena: 1.800 Kč

Podmínkou pro objednání Partnerského výkladu, aby alespoň jeden z partnerů absolvoval nejprve svůj Základní výklad a druhý měl minimálně Písemný rozbor.

Výklady pro děti

Human design je ideální právě pro děti. Je neocenitelnou pomocí při jejich výchově. Děti se rodí plně sami sebou a teprve vlivem prostředí se postupně vzdalují své pravé podstatě. Díky výkladu můžete respektovat jedinečnost vašeho dítěte a vědět, jak je ideálně podpořit v jeho růstu. Cena dohodou, podle délky výkladu.

Návazné sezení / koučing

Jak vyplývá z názvu, návazné sezení navazuje na Základní výklad. Nabízí podporu a nový náhled na řešení aktuálních životních situací v kontextu vašeho designu.
Cena: 1.800