Semináře a kurzy

Aktuální kurzy a semináře:

PRAVDA V NÁS

7.5. - 29.6. 2019, online kurz + závěrečná živá akce
Pravda v nás je úvodní kurz do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je skvělým doplněním Písemného rozboru (či Základního výkladu). Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat.

CHIRON - VNITŘNÍ LÉČITEL

8.-11. 5. 2019, Skalka u Doks
Na semináři se seznámíte s tématem svého "zranění" - oblastí, kterou se nám v životě nedaří žít či projevit tak, jak si přejeme. Následně se podíváme na téma "léčení", neboli oblast, kam můžeme upřít svoji pozornost. Práce s těmito tématy přináší důležité Aha! uvědomění a postupně se naše zranění uzdraví a transformuje ve zdroj léčivé síly, kterou můžeme nabídnout světu kolem nás. Seminář je prožitkový a není výukou Human designu.

POZNEJ SVÉ TALENTY

15.-16. 6. 2019 v Praze
Seminář, který vám odhalí vaše talenty tak, jak jste je dosud neviděli. Pomocí tvůrčích technik a sdílení v malých skupinkách se prožitkovým způsobem seznámíte se s klíčovými talenty své mapy. Získáte vědění, které bude "vaše", ve vás, ne jen nějakou teorií. To vám umožní vaše talenty plně projevovat. 
Seminář je prožitkový a není výukou Human designu.

RAVE ABC

23.7. - 14.9. 2019 / online kurz + závěrečná živá akce
Kurz Rave ABC je pouze pro účastníky úvodního kurzu Pravda v nás. Zaměřuje se na linky a okruhové skupiny. V kurzu se naučíte spojovat klíčová témata v mapě do sousloví a krátkých vět. Budete pracovat s vlastní mapou a naučíte se dělat stručná ale velmi silná prohlášení, která vám odkryjí nejen váš vlastní design, ale též designy vašich blízkých.

 


 

Kurzy a studium Human designu

První tři kurzy jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Dále navazuje profesionální výcvik, kde se naučíte číst v mapě a srozumitelně ji popsat druhým.

Seznam a popis kurzů v rámci studia HD naleznete zde.

Webináře o Human designu můžete shlédnout zde.

Prožitkové semináře osobního rozvoje

Tyto semináře jsou cestou ke zdrojům osobní síly a plnému projevení vašich talentů. Nejedná se o výuku o Human designu - vybrané informace z mapy účastníků slouží jako vstupní brána do jejich iniciačního procesu. Zpětnou vazbu účastníků si můžete přečíst zde.

Chiron - vnitřní léčitel (8.-11. 5. 2019) - více zde.

Poznej své talenty (15.-16. 6. 2019) - více zde.