Aktuální kurzy a semináře:

POZNEJ SVÉ TALENTY

9-10/11 v Praze a 16-17/11 v Bratislavě
Seminář, který vám odhalí vaše talenty tak, jak jste je dosud neviděli. Pomocí tvůrčích technik a sdílení v malých skupinkách se prožitkovým způsobem seznámíte se s klíčovými talenty své mapy. Získáte vědění, které bude "vaše", ve vás, ne jen nějakou teorií. To vám umožní vaše talenty plně projevovat.

PRAVDA V NÁS

2-3 / 2020, online kurz + závěrečná živá akce
Pravda v nás je úvodní kurz do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je skvělým doplněním Písemného rozboru (či Základního výkladu). Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat.

Kurzy a studium Human designu

První tři kurzy jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Dále navazuje profesionální výcvik, kde se naučíte číst v mapě a srozumitelně ji popsat druhým.

Seznam a popis kurzů v rámci studia HD naleznete zde.

Webináře o Human designu můžete shlédnout zde.

Prožitkové semináře osobního rozvoje

Tyto semináře jsou cestou ke zdrojům osobní síly a plnému projevení vašich talentů. Nejedná se o výuku o Human designu - vybrané informace z mapy účastníků slouží jako vstupní brána do jejich iniciačního procesu. Zpětnou vazbu účastníků si můžete přečíst zde.

Plynutí (10.-13. 10. 2019) - více zde.

Poznej své talenty (9-10/11 Praha, 16-17/11 Bratisl.) - více.