RAVE KARTOGRAFIE

Podmínkou pro účast je absolvování kurzů Pravda v nás a Rave ABC.

10 - 12 / 2018

V tomto kurzu se velmi podrobně seznámíte se všemi 64 branami,  36 dráhami a 12 profily.

Kurz obsahuje 13 lekcí (délka 2 hodiny) ke shlédnutí coby video/audio ke stažení, 
4 online webináře a 1 celodenní seminář v Praze.

OBSAH KURZU
- 64 BRAN A 36 DRAH
- DVANÁCT PROFILŮ
- PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT (schopnost číst / vykládat mapu)


 

Kartografie je věda, zabývající se mapami. Rave Kartografie je velmi podrobné zkoumání mapy Human designu. Projdeme společně velmi detailně každou bránu v mapě, co znamená, jak se projevuje a jaký představuje potenciál. Poté, co uděláme totéž s bránou na protějším konci dráhy, prozkoumáme detailně i dráhu, která obě brány spojuje. Ponoříme se do záhady této životní síly či kvantové inteligence, kterou dráhy v mapě znázorňují.

Skrze dráhy se budeme znovu dotýkat tématiky center a hrát si s propojováním klíčových témat, jak znáte již z kurzu Rave ABC. To vám umožní vnímat mapu jako jeden integrovaný, funkční celek. Získáte tak nový pohled na mapu a začnete vidět netušené souvislosti. 

V závěrečné části kurzu se budeme věnovat profilům. Profil je frekvence bytí, skrze kterou se naše duše propojuje s tělem. Je to náš přirozený způsob žití. Profil je to jediné, co je v nás skutečně fixní a po celý život neměnné. Úzce souvisí s naplněním našeho životního poslání. Určuje způsob, jakým jsme schopni projevit a vyjádřit naši jedinečnost a „kvantovou inteligenci“ našeho designu. Profil představuje syntézu (sloučení) designu a osobnosti a projevení této syntézy ve světě.

Níže můžete shlédnou 0. lekci (úvodní představení kurzu) a dále 1. lekci. Od 30 min 1. lekce již pokračuji tak jako ve všech následujících - postupné procházení bran a drah (dříve nazývaných kanály). Sdílím s vámi i 1. proto, abyste se mohli informovaně rozhodnout zda je kurz pro vás zajímavý a chcete jím projít. 

Nedělní online webináře budou navazovat na záznamy lekcí přístupné v členské sekci a 

Úvodní (nultá) lekce kurzu
kliknutím na symbol vpravo dole zvětšíte video na celou obrazovku

1. lekce kurzu
kliknutím na symbol vpravo dole zvětšíte video na celou obrazovku

PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

Součástí Kartografie je také osvojení a prohlubování schopnosti propojovat klíčová témata mapy. Díky tomu můžeme velmi jednoduchým a přitom efektivním způsobem popsat mapu tak, aby to bylo přínosné pro daného člověka. Každý typ, centrum, okruhová skupina, kanál, brána, každá autorita má svá „klíčová témata“. Tato témata (slova) vystihují podstatu dané energie (centra, kanálu, typu atd.). Díky tomu že rezonují s naším energetickým nastavením v sobě mají velkou sílu a mluví nejek naší vědomé mysli, ale i s naším podvědomím. Dalo by se říci, že mluví přímo k našemu designu.

mapa Genoy Blivena

Můžeme se podívat na mapu Genoy (výše) pro názornou ukázku: Manifestor = iniciovat a informovat za účelem vzdělávání, dráha Talentu 16/48 = talent, dráha Alfy 7/31 = vedení, definovaná Slezina = spontaneita, definované Ego = silná vůle, kmenová okruhová skupina (44/26) = podpora, kolektivní okruhová skupina (48/16 a 7/31) = sdílení, navíc v logickém okruhu.

Propojení těchto klíčových témat: Tím, že spontánně iniciuješ a projevuješ svou vůli, podporuješ druhé, talentovaně je vzděláváš a sdílíš své (logické) vedení.

Je to pouze ukázka, není zde zahrnutá dráha 23/43, ale tímto způsobem se dá v podstatě popsat mapa v rozsahu 30 – 60 sec. Je to velmi efektivní a nejpřímější způsob čtení mapy, který tvoří základ výkladu tak, jak se učí v návazném profesionálním vzdělávání.

Vybrané ilustrace z kurzu

Rave Kartografie je závěrečný kurz tzv. základního vzdělávání v Human designu. Je určený jak pro ty, kdo mají zájem prohloubit porozumění svému designu i designu svých blízkých, tak pro studenty zvažující účast v profesionálním vzdělávání.

CENA KURZU

8.600 Kč / 344 € - jednorázová platba

9.300 Kč / 372 € - platba rozložená na 3 části

Cena pro opakující studenty: 2.200 Kč / 88 € - pro přihlášení klikněte zde

PLATEBNÍ BRÁNA

Upozornění: Zadaný email, bude použit jako přihlašovací email do členské sekce.