POZNEJ SVŮJ TYP

balíček o vašem typu: přednáška + webinář / video + pdf

ČTYŘI TYPY

Human design dělí lidi do čtyř typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři druhy vnitřního nastavení, ze kterého vyplývá ideální způsob fungování každého typu. Když dobře poznáte svůj typ, bude pro vás snazší rozpoznat, kdy jdete v souladu sami se sebou a kdy sami sobě stojíte v cestě. Díky tomu budou z vašeho života postupně mizet zbytečné překážky a odpor. To přináší do vašeho života pochopení, úlevu a přijetí.

PŘEDNÁŠKA O TYPU

Své letité zkušenosti s jednotlivými typy a tím, jak je popisovat, jsem vydestiloval do hodinové přednášky. Video můžete shlédnou v členské sekci, kde si také můžete stáhout audio verzi (mp3) a vizuály použité v přednášce. Přednáška je nejucelenější zdroj informací o vašem typu. Dozvíte se mimo jiné:

  • Jak může Generátor (i ten Manifestující) jednat v reakci, aby byl spokojený?
  • Jak Projektor pozná pozvání a nalezne úspěch?
  • Kdy má Manifestor iniciovat a informovat, aby zažíval klid?
  • Jak může Reflektor najít sebe sama a radovat se z interakcí s druhými?

WEBINÁŘ O TYPU

V prosinci (decembri) 2020 jsem vedl sérii online webinářů s lidmi jednotlivých typů. Každý typ má své specifické nastavení a ideální způsob fungování. Společně jsme se bavili o tom, jak můžeme respektovat svůj typ v každodenním životě, co nám to dává, a jak poznáme co nám patří či nepatří. Můžete se z tohoto záznamu nechat inspirovat kolektivní moudrostí všech sdílejících. Sdílení vás obohatí, ať už jste se s Human designem seznámili dnes, nebo před lety. 

Každého webináře se účastnilo cca 30 lidí daného typu (jen Reflektorů bylo méně). V průběhu sdílení zaznělo mnoho cenných životních zkušeností, které vám pomůžou pochopit zákonitosti vašeho typu a podpoří vás v odvaze být sám/sama sebou. Během sdílení jsem nabízel svůj pohled na situace, odpovídal na otázky a vše vztahoval jak k typu, tak ke konkrétní mapě sdílejícího. Tím jsem ukazoval, jak se všeobecná témata typu projevují v různých mapách velmi osobním způsobem.

  • Kolektivní sdílení a moudrost kruhu
  • Množství praktických zkušeností a příkladů ze života
  • Pochopení vašeho Typu a ideálního způsobu fungování
  • Skvělý průvodce na cestě

Webináře jsou přes 3 hodiny dlouhé (Reflektor o pár min kratší). Pomůžou vám v pochopení vašeho typu a respektování základních daností, které s tím souvisí. Díky tomu se můžete nechat vést svým hlasem pravdy a jít cestou nejmenšího odporu k naplnění vašeho životního poslání.

balíček poznej svůj typ si OBJEDNEJTE ZDE

Cena balíčku: {770 Kč}

Můžete objednat i více balíčků najednou

Celková cena: 0 Kč