přednášky o Centrech

Na této stránce můžete získat

Podrobné popisy jednotlivých Center (video + mp3 + vizuály)

V našem těle se nachází devět energetických center:
Hlava, Adžna, Krk, G, Ego, Slezina, Sakrál, Solar Plexus a Kořen.
Jednotlivé přednášky jsou cca 10 min dlouhé.

Mapa designu ukazuje, jak se v jednotlivých centrech (životních oblastech) projevujete. Definovaná (vybarvená) centra v mapě znázorňují oblasti, ke kterým se vztahujete a ve kterých se projevujete stálým způsobem. Nedefinovaná (bílá, tzv. otevřená) centra představují oblasti, kde se projevujete různě a pod vlivem lidí (či prostředí) kolem vás.

TROCHU VÍCE O OTEVŘENÝCH (BÍLÝCH) CENTRECH, NEPRAVÉM JÁ A MOUDROSTI
Otevřená centra jsou jako okna, kterými se díváme do okolního světa. Jsou zdrojem životní moudrosti, ale také jsme zde otevření vůči vlivům, jež nás odvádějí od nás samých. Mohou být místy, kde vzniká většina našich problémů. Podmíněnosti, které v našich otevřených centrech vznikají, se projevují na nejhlubší rovině naší mysli, v našem podvědomí. Jejich projev je  pro vás někdy nepostřehnutelný, někdy zcela zjevný.

Pro tyto hluboce zakořeněné podvědomé programy se v Human designu se pro ně používá termín Nepravé já. Tím, že se řídíte svojí autoritou (hlasem pravdy), můžete postupně obnovit zdravý vztah k oblastem, kde jste podmínění. Díky tomu může být otevřenost ve vaší mapě skutečným zdrojem moudrosti.

Na této stránce si můžete koupit přednášky o jednotlivých centrech. Pomohou vám pochopit dynamiku, kterou v daných životních oblastech prožíváte.
Mapu svého designu si můžete zdarma vygenerovat vygenerovat mapu vašeho dezidnu zde.

CENTRA v mapě human designu

Videa + mp3 + vizuály

Na této stránce si můžete koupit přednášky o jednotlivých centrech.

Pomohou vám pochopit dynamiku, kterou v daných životních oblastech prožíváte.

V balíčku najdete přednášky o všech centrech:
Hlava, Adžna, Krk, G, Ego, Slezina, Sakrál, Solar Plexus a Kořen

Cena 970.- Kč / 39 €

bonusové přednášky

Tyto přednášky (video + mp3) jsou bonusem pro každého, kdo si zakoupí jakoukoliv přednášku:

Úvod do Typů (47 min)
Představení Typu a vzájemných vztahů mezi jednotlivými typu.

Úvod do Autorit (23 min)
Představení konceptu osobní autority coby způsobu rozhodování, který nevychází z mysli.

PŘEDNÁŠKY O CENTRECH OBJEDNEJTE ZDE

(Přednášky o TypechAutoritách si můžete objednat na samostatných stránkách.)