PTL2.2

cykly / návratové mapy

s Jakubem Střítezským

2.10. - 10.12.  2022

V druhém semestru PTL2 se naučíte analyzovat a vykládat tři zásadní životní milníky, tzv. návratové mapy: návrat Saturnu, opozice Uranu a návrat Chirona.
Naučíte se také, jak číst a vykládat Sluneční návratové mapy pro každoroční témata klienta. 

Termíny lekcí

Semestr obsahuje 9 online lekcí a 1 celodenní seminář.

Online lekce se konají v neděli od 18:00 od 20:00 hod
Celodenní seminář se koná v sobotu 10.12. 2022 v Praze

Naučíte se analyzovat návratové mapy, které ustanovují vzorce pro dlouhá životní období. Trvají léta, mají hluboký dopad a přináší jak výzvy, tak i příležitosti k růstu.

Přijetím těchto výzev dokážeme naplňovat naše životní poslání, znázorněné v Inkarnačním kříži.

Zároveň budete mít příležitost podívat se na vaše vlastní návratové mapy a naučit se z vašich vlastních zkušeností. To vše vám umožní lépe chápat jak analýzu návratových map, tak vás samotné v rámci jednotlivých životních cyklů.

Navštívíme také téma Životního zranění, znázorněné postavením Chirona v osobnosti v naší mapě.

Budeme zkoumat, jak tyto cykly vytváří jeden kontinuální oblouk, cestu hrdiny, která představuje náš život.

Součástí kurzu jsou prezentace, vaše vlastní praxe a sdílení v rámci webinářů a studijní skupinky o 3-4 účastnících.

Cena: 10.800 Kč

Cena při platbě na splátky: 11.600 Kč 
(3 x  3.866 Kč)

Cena pro opakující studenty: 3.800 Kč

Platební stránka