NOVÝ ROČNÍ CYKLUS
(začíná 22.1. 2020)

V tomto článku se dozvíte, jak a proč nás ovlivňují Slunce, Mesíc a planety sluneční soustavy
a jak souvisí momentální postavení Slunce se začátkem nového ročního cyklu.

Jak a proč nás planety ovlivňují

Neutrina jsou částice, které vznikají převážně uvnitř hvězd. Cestují napříč vesmírem téměř (98-99 %) rychlostí světla a procházejí bez překážky vším. Ta největší neutrina váží asi jednu miliontinu váhy protonu, přesto se jedná o hmotné částice.

Neutrina, která prochází Zemí, pochází ze 70 % ze Slunce, 25 % pochází ze vzdálených hvězd a největší planeta Jupiter produkuje asi 3 % “našich” neutrin. Každým čtverečním centimetrem na Zemi jich za sekundu prolétne téměř 60 miliard. (Tedy i každým čtverečním centimetrem našeho těla.) Žijeme doslova v oceánu neutrin. Je jich tolik, že kdybychom je mohli vidět, neviděli bychom nikdy nic jiného.

To, že neutrina mají hmotu, je také jedna z informací, které Ra v roce 1987 obdržel. (Vědcům se to podařilo potvrdit až v roce 1998.) Skutečnost, že se jedná o hmotné částice, je klíčová pro pochopení toho, proč na nás mají planety i přítomnost druhých lidí takový vliv. Hmota je podstatná pro uchování informace.

Žijeme v oceánu neutrin

Hmota neutrin funguje podobně jako paměť v počítači – uchovává informace, které pak předává všemu, s čím se potká. Neutrina, která na své cestě k nám prolétnou určitou planetou či měsícem, do nás vkládají informace a vlivy dané planety. (Krom toho si také odnášejí informace o nás.)

To se děje neustále a v jazyce Human designu (i astrologie) se vlivu momentálního postavení planet říká tranzit. V okamžiku našeho narození, když je již dítě celé mimo tělo své matky, působí neutrina jako program na náš genetický kód a aktivují určité části naší DNA. Tento otisk nazýváme design.

Mandala (zvěrokruh) Human designu

V mandale Human designu mají jednotlivé hexagramy / brány souvislost s naší genetikou: 64 hexagramů / bran Human designu je vlastně 64 částí kola a podle toho, kde se která planeta nachází v okamžiku narození, aktivuje v nás odpovídající kvality. Aktivace jednotlivých hexagramů / bran v naší mapě doslova souvisí s aktivací jednotlivých částí naší DNA (více zde).

> Zpět

Nový roční cyklus

Historie je plná kalendářů. Juliánský (pravoslavný), Gregoriánský, čínský, mayský atd. Všechny vychází z pohybu Země kolem Slunce, některé pracují i s oběhem Měsíce. Přestože je 31.12. koncem našeho kalendářního roku, není to konec slunečního cyklu a nemá žádnou astronomickou souvislost.

Jak zmiňuji výše, Slunce je zdrojem 70 % neutrin a jeho vliv je tak nejsilnější. Všechna energie na Zemi má původ ve Slunci a náš život je na Slunci zcela závislý. Z našeho pohledu se Slunce pohybuje kolem země a každých 6 dnů vstupuje do nové brány / hexagramu. Postavení Země (se kterou se v astrologii nepracuje) je v mandale přímo naproti Slunci, neboli o 180 stupňů od Slunce. Dvojice bran / hexagramů, ve kterých se momentálně Slunce a Země nachází, zcela zásadní vliv na všechny z nás. Tyto brány představují hlavní témata vesmírného „programu“. (Slunce je jako silné světlo reflektoru, které svítí na hlavní téma dne. Země ono téma uzemňuje - umožňuje jeho materializaci ve hmotě.)

Každý rok na Silvestra (31.12.) se Slunce a Země nachází v branách Opozice / Boje (38) a  Provokace / Překážek (39). Je to velmi vypjaté období, tkeré trvá od 30. či 31. 12. do 5. či 6.1. Klasická novoroční předsevzetí jsou většinou odsouzena k nezdaru, neb jsou učiněna pod vlivem tohoto tranzitu. Navíc, abychom mohli úspěšně začít nový cyklus, potřebujeme nejprve správně dokončit ten starý.

Brána 41, která se nachází v centru Kořene, souvisí s tzv. počátečním kodonem (Methionin). Tato molekula se nachází na začátku každé nové kódovací sekvence (věty) v DNA. Představuje v naší genetice velké písmeno na začátku nové věty/odstavce/kapitoly a zahajuje vždy něco nového. V Human designu je to brána Stahu a Úbytku - ostatně na svět také přicházíme díky úbytku místa v děloze a porodním stahům. Zároveň je to brána fantazie a snění o tom, co vše bychom mohli zažít.

Díky své jedinečné roli, kdy tento kodon začíná v naší genetice vše nové, je právě tato brána v mandale Human design počátek nového ročního cyklu prožitků a zkušeností. Slunce do 41. brány vstupuje vždy 21. nebo 22. ledna. Přesný začátek nového ročního cyklu nastává ve středu 22. 1. 2020, přesně v 15h 03min a 22sec (15:03:22) našeho času. Tento jedinečný okamžik nastává pouze jednou do roka. Je to chvíle, kdy končí celý předchozí roční cyklus a zároveň začíná něco nového začíná pro celou planetu.

> Zpět

"Novoroční" tranzit a jeho vliv

Tranzity mají velkou moc / vliv na naše jednání. Samy o sobě jsou neutrální a záleží na tom, zda nasloucháme svému "hlasu pravdy", jestli nás tranzit posílí či oslabí. Mohou nás podpořit v něčem, co nám patří a dosud se nedařilo. Ještě snadněji nás však mohou "svést" k jednání, které nám nepatří a škodí. Tehdy se můžeme na tématech aktuálního programu zaseknout, dávat jim zbytečnou váhu a opomíjet to, oč skutečně běží.

Tranzitní mapa pro začátek nového ročního cyklu 2019

Chvíle, kdy začíná nový roční cyklus, je významná podobně jako čas narození. V tento okamžik se rodí něco nového a aktuální postavení planet, Slunce, Země a Měsíce nás všechny bude ovlivňovat po celý příští rok. Tento vliv se dá jednoduše popsat a udělat tak určitou předpověď počasí, témat, které nás budou příštích 365 dnů provázet. V minulosti jsem již několikrát tuto "předpověď počasí" pro nadcházející roční cyklus zveřejnil (naposledy pro rok 2018). Tyto starší předpovědi můžete shlédnout zde: 2018.