1
1 1 1 1 1 1 1 1
 


 

 

 

1

 
 

TYPY A CENTRA

  Tato stránka navazuje na stránku O HUMAN DESIGNU
 

Čtyři typy lidí podle Human designu
> Manifestující typ
> Generující typ
> Projektující typ
> Reflektující typ
> Typy - shrnutí
Centra
> Charakteristika jednotlivých center
Mandala
Mapa
Brány a kanály
Autorita a Nepravé já

 
Nepotřebujete se pročítat tímto webem.
Vše o vás a vašem způsobu rozhodování se dozvíte během svého výkladu. Pokud však chcete získat hlubší pochopení Human designu, jste vítáni. ldeální je přistupovat k těmto informacím ve vztahu k vašemu vlastnímu designu a skrze osobní zkušenost. Pokud jste zatím neměli svůj osobní výklad či přehled, získejte alespoň svou mapu zdarma (zde), seznamte se s vaším typem a s tím, jak se projevují vaše nedefinovaná/ bílá centra.
 


ČTYŘI TYPY LIDÍ PODLE
HUMAN DESIGNU

Víme, že je lidské tělo obklopeno elektromagnetickým polem (aura). Human design popisuje, jak propojení jednotlivých center určuje velmi konkrétní kvalitu naší aury. Ta určuje naše vnímání a prožívání světa a rozděluje lidi do čtyř typů (Manifestor, Projektor, Generátor a Reflektor). Ačkoli je každý člověk jedinečný, určitá "kvalita" aury je shodná pro všechny lidi z jednoho typu.

Po praktické stránce z toho pro každý typ vyplývá ideální způsob fungování (tzv. strategie), určený právě charakterem / typem naší aury. Důsledné uplatnění našeho způsobu fungování (strategie) výrazně zkvalitní náš život a vede k propojení se s naším hlasem pravdy. Jinými slovy, když jednáme v souladu se svým nastavením, nestojíme si v cestě, můžeme projevit svou jedinečnost, být přínosem pro okolní svět a žít naplněný život.

Mapa designu není ve skutečnosti mapou toho kdo jsme my (coby nesmrtelná, inkarnovaná bytost), ale mapou našeho dopravního prostředku (těla), ve kterém se v tomto životě vezeme. Proto, když mluvíme o typu, tak mluvíme o energetickém typu, energetickém nastavení našeho těla.

My všichni jsme objekty, pohybující se prostorem. A stejně jako každý jiný objekt, pokud nerespektujeme naše základní nastavení a limitace, narážíme na odpor. Tělo je dopravním prostředkem který nám umožňuje pohyb životem. Dodržování tzv. strategie (způsobu rozhodování) našeho typu je cestou nejmenšího odporu a vede k harmoničtějšímu životu, plnému rozvinutí našich darů a talentů a k dobrému zdraví (psychickému i fyzickému). Pokud se svojí strategií neřídíme a nerespektujeme své vnitřní nastavení, vede naše jednání k problémům a odporu v jakékoli formě. Tehdy nejsme na správném místě ve správný čas. V praxi se to projevuje nejrůznějšími způsoby, ale obecně to vyčerpává a vede k přesvědčení, že život je obtížnější, než ve skutečnosti je.

Následkem špatných rozhodnutí trpí každý typ jedním převažujícím negativním pocitem: vztek, frustrace, zahořklost a zklamání. Dodržováním naší strategie a rozhodováním se podle našeho designu vede k pozitivnímu rozvoji ve všech oblastech a úrovních našeho života.

Chcete-li znát svůj typ, objednejte si buď výklad svého designu, nebo si svou mapu vygenerujte zdarma. Pokud si při čtení popisu svého typu nedovedete představit, co to pro vás v praxi znamená, je to proto, že jsou tyto popisy velmi stručné a částečně všeobecné. Pro hlubší porozumění pomáhá seznámení se s vašemi konkrétními dary a talenty, s vaším způsober rozhodování, profilem atd. Detailní pohled na váš design získáte, když si objednáte Písemný rozbor, případně Základní výklad.

> zpět

  MANIFESTUJÍCÍ TYP
Manifestoři (8 %) jsou bytosti, které přináší něco neočekávaného a nepředvídatelného s velkým dopadem na okolní svět. Jsou to jediní lidé, kteří mohou úspěšně jednat samostatně a iniciovat, neboli uvádět věci do pohybu. Jsou přirozeně samostatní, takoví vlci samotáři.

Vaše aura je sevřená a odtlačující. Zároveň však ostatní neví, co si o vás mají myslet. Vaše energetické pole silně ovlivňuje okolí a vaše jednání má na ostatní velký dopad, který si možná ani neuvědomujete. Protože jste nepředvídatelný/á a lidé neví, co mohou čekat. Můžou se vás snažit kontrolovat. Vaše aura vás před tím sice chrání, ale když vám někdo/něco stojí v cestě, může to vést k pocitům hněvu / vzteku.

 

1
Ukázková mapa Manifestora
 

Klíč k vašemu naplnění spočívá ve správné komunikaci s ostatními. Pokud budete dostatečně informovat o tom, co se chystáte udělat, ty, kterých se vaše rozhodnutí týká, odpor a překážky budou z vaší cesty mizet. Okolí vás může dokonce podpořit v tom, co děláte, nebo se přidat. Informování je cestou, jak se můžete vyhnout odporu ze strany ostatních a nahradit vztek klidem.

Jste rychlý/á, ale pouze na krátké vzdálenosti (jako gepard). Vaše akčnost slouží k tomu, abyste něco inicioval/a s náležitým dopadem - a potom odpočíval/a. Je důležité, abyste rozpoznal/a okamžik, kdy vás příliv energie uvede do akce, případně pozmění vaši letovou dráhu. Říkám tomu zážeh trysky.

Tento „zážeh trysky“ se můžete naučit jasně rozpoznávat a vnímat. Vše, co děláte, by z něj ideálně mělo vycházet. Tehdy máte energii potřebnou k tomu, abyste měl/a odpovídající dopad na okolní svět. To následně přinese klid a mír do vašeho života.

Pokud se jako Manifestor necítíte, vítejte v klubu. Většina Manifestorů se své schopnosti iniciovat a jít za tím, oč stojí, vzdá v dětství či v dospívání. Klid a mír však naleznete, pouze pokud půjdete aktivně vpřed a začnete se s odvahou znovu projevovat. To, co sám/sama neiniciujete, vám nepatří a klid vám nepřinese.

Strategie: informujte (před tím, než jednáte) ty, které vaše rozhodnutí ovlivní
Téma nepravého já: vztek                                                       
Téma pravého já: klid / mír
Hledáte a zjišťujete: jak ovlivňuji druhé?
Dar: iniciování / uvádění věcí do pohybu

Známí Manifestoři: Martina Navrátilová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan, Jiří Macháček, Johny Depp, Jack Nicholson, Robert DeNiro, Al Pacino, Frida Kahlo, Adele, Adolf Hitler, George W. Bush

> zpět

  GENERUJÍCÍ TYP

Díky definovanému Sakrální centru (druhý čtvereček odspodu) patříte do tzv. generujícího typu. V Sakrálním centru sídlí vaše životní a sexuální energie. Generátoři (68 % lidí) jsou jako úrodná zem, čekající na déšť, podnět, na který životní síla zareaguje. Okamžiku, kdy se vaše životní síla propojí s vnějším impulzem a začne narůstat, se říká reakce. V tu chvíli ve vás stoupá mocná energie, připravená tvořit a budovat.

Životní síla se však propojí pouze s podnětem, který je pro ni samotnou dostatečně stimulující. Podnětem, který je v souladu s vašimi jedinečnými dary, talenty a životním posláním. Nárůst životní síly se děje samovolně, organicky a bez ohledu na to, co si myslíte. Představte si semínko, které zalijete vodou. Otevře se vodě, pojme ji do sebe, propojí se s ní a začne klíčit. Propojení je jiné slovo pro reakci.
 

1
Ukázková mapa Generátora
 

Představte si, že uvidíte billboard na film, který vás osloví. Můžete v tu chvíli cítit, jak vaše energie narůstá, jak doslova ožíváte. Když se životní síla rozhodne s něčím propojit, začne budovat a tvořit něco nové - uvnitř vás i v okolním světě.

Skrze následování projevů životní síly (reakci) dosáhnete uspokojení z toho, co budujete. Pokud nejednáte v reakci, pak nemáte energii potřebnou k tomu, co děláte. Toto iniciování vede k pocitu frustrace, případně zaseknutí / vzteku. Je to jako snažit se hlavou projít zdí. To, co iniciujete, vám nikdy uspokojení nepřinese.

Vaše skutečná síla se projeví teprve v reakci. Slovy Josepha Cambella: „Následujte to, co vám přináší štěstí a radost. Vesmír vám pak otevře dveře tam, kde byly dříve pouze zdi.“ Další vhodný citát je od Howarda Thurmana: „Neptejte se, co svět potřebuje. Ptejte se, co vás oživuje. Protože svět potřebuje lidi, kteří skutečně žijí.

Článek o jednání v reakci naleznete ZDE.

Existují dva druhy Generátorů: (Čistí) Generátoři a Manifestující Generátoři.

Čistý Generátor:

Ve vašem procesu se střídají dvě fáze. V reakci investujete svoji životní sílu do budování (něčeho). Jdete krok za krokem vpřed, až dojdete do místa, kdy se váš pohyb zastaví a dál to nejde. Čekáte na další podnět z vnějšku. Když přijde, v reakci se opět vydáte na cestu vpřed. Pokud však iniciujete, máte ve fázi odpočinku/pauzy pocit frustrace a/nebo zaseknutí. Pokud však jednáte v reakci, jednoduše si počkáte a pokračujete dál, krok za krokem.

Manifestující Generátor:
Jako tzv. manifestující Generátor můžete být velmi akční. Na základě reakce, hlubokého propojení se s daným podnětem, můžete udělat celou řadu kroků či skoků vpřed. Často přeskakujete celé úseky, které nejsou důležité. Někdy také přeskočíte to podstatné a musíte se k tomu vrátit. Může se také stát, že teprve až když se do něčeho pustíte, zjistíte, že se vám to nechce dělat.

Prvotní impulz k akci by měl přijít z vnějšku. Vaše rychlost a akčnost může snadno vést k tomu, že neustále iniciujete. Pokud budete příliš tlačit a iniciovat, narazíte na překážky a přijde frustrace a/nebo vztek.

Strategie: jednání v reakci
Téma nepravého já: frustrace a/nebo zaseknutí / vztek
Téma pravého já: uspokojení
Hledáte a zjišťujete: kdo jsem já?
Dar: síla budovat

Známí Generátoři: Vlastimil Brodský, Aňa Geislerová, Pavel Tigrid, Elvis Presley, V. I. Lenin, Carl Jung, Madonna, John Lennon, Dalai Lama, Albert Einstein, Margaret Thatcher, Deepak Chopra


> zpět

 

PROJEKTUJÍCÍ TYP
Projektoři (22 % lidí) jsou věční studenti, kteří se dívají na život z vnějšku. Sledují druhé lidi a okolní svět, ve snaze pochopit co se zde odehrává. Následně mohou své vedení a usnadnit či zefektivnit to, co se děje. Jejich vedení však funguje, pouze je-li vyžádané. Své talenty mohou Projektoři uplatnit, když je ostatní rozpoznají a pozvou je ke spolupráci.

Jste uzpůsobený/á k tomu, abyste dobře rozpoznal/a ostatní a vedl/a je. Pozvání je pro vás klíčem k úspěchu, základním předpokladem vašeho docenění a rozpoznání. Pokud budete iniciativně zahajovat věci (projekty, vztahy atd.), aniž byste vnímal/a zájem z druhé strany, nebudete rozpoznaný/á a respektovaný/á. Pozvání může přijít i z kontextu situace či rozhovoru. Je to energie pozvání, kdy vás život či někdo konkrétní zve k zapojení.

 


Ukázková mapa Projektora
 

Dokážete dobře „vidět“ druhé lidi a nahlédnout do jejich podstaty. Z toho pochází vaše schopnost vést (často i dobře položenou otázkou). K pochopení okolního světa vám pomáhají nejrůznější systémy.

Lidé ve vašem životě jsou pro vás naprosto určující. Je však důležité, abyste počkal/a, až pozvání přijde samo. Aktivní iniciování pro vás není funkční – i kdybyste dosáhl/a toho, co chcete, stejně vám to nepřinese skutečné rozpoznání a úspěch. Když nebudete dobrovolník a nedáte nikomu nic bez jejich žádosti, požádají vás.

Pokud se snažíte přitáhnout pozornost - bez ohledu na to, jak přínosné či pravdivé může, co nabízíte - narazíte na odpor a nepřijetí. To může vést k vyčerpání, nebo pocitu zahořklosti z toho, že vás nikdo nevidí, neslyší a nechápe. Jedině pozvání či energie pozvání vám ukáže, kde můžete zářit, přispět a uspět. Pokud se cítíte rozpoznaný/a, znamená to, že jste na správném místě.

Způsob, jakým Projektoři vedou druhé, krásně vystihuje citát od Antoine de Saint-Exuperyho: „Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže, aby se vydali kácet stromy, nedávej rozkazy a nerozděluj práci. Nauč je spíše touze po vzdálených a nekonečných mořích.

Strategie: čekejte na pozvání (energii pozvání)
Téma nepravého já: zahořklost (z toho, že je druzí nevidí a neslyší)
Téma pravého já: úspěch (z toho jak úspěšně vedete druhé)
Hledáte a zjišťujete: kdo je ten druhý (člověk)?
Dar: vést druhé

Známí Projektoři:
Ivan Hlinka, Dominik Hašek, Jan Kraus, Jiří Lábus, Andrej Babiš, Tony Blair, Josef Stalin, Fidel Castro, Napoleon, J. F. Kennedy, Barack Obama, Salvador Dali, Demi Moore, Mick Jagger, princezna Diana, královna Alžběta II., Osho, Ramana Maharsh

> zpět

 

REFLEKTUJÍCÍ TYP
Reflektoři tvoří jenom 1,5 % populace. Mají všechna centra bílá (nedefinovaná) a jsou naprosto otevření světu. Reflektují (zrcadlí) tak v sobě energetické nastavení ostatních. To nejdůležitější v jejich životě je být ve správném prostředí a se správnými lidmi. Místo a lidé, se kterými jsou pravidelně v kontaktu, zásadně ovlivňují kvalitu jejich života.

Stále se měnící vlivy z prostředí (místa a lidi okolo vás) způsobují, že se neustále mění, jak se cítíte. Váš život se skládá z mnoha často neosobních zkušeností a prožitků, které však mohou být i velmi intenzivní. Pokud se rozhodujete impulzivně a pod vlivem momentálních pocitů, můžete se nechat vnějšími vlivy strhnout k něčemu, co vám nepatří. To vede k hlubokému zklamání z toho, že všichni a všechno je stále stejné. Navíc můžete být díky své velké otevřenosti být pro ostatní téměř neviditelný/á.
 


Ukázková mapa Reflektora
 

Při setkání s druhými do vás vstupuje energie druhého člověka. Je to však jen krátká ochutnávka a pak jdete dál. To co do vás vstoupí, z vás stejně tak rychle spadne. Jakmile ujdete několik metrů, intenzivní prožitek z druhého člověka či prostředí je najednou pryč. Čím více jste sám/sama sebou, tím odolnější je vaše aura proti vnějším negativním vlivům.

Skutečnou stabilitu pro vás představuje jeden celý oběh Měsíce kolem Země. Všichni ostatní lidé prožívají jako základní časovou jednotku den a noc. Pro vás to je 28-29 dní, během kterých Měsíc projde všemi branami v mapě designu. Tento cyklus ve vás dočasně aktivuje určité energií a dary ve stále stejném pořadí. Je to cyklus, ve kterém můžete nalézt svoji vnitřní pevnost.

Velmi vám prospívá (čím delší tím lépe), příroda, nebo přítomnost dětí (protože jsou hodně sami sebou). Zároveň se můžete pohybovat se mezi skupinami lidí a poznávat, ochutnávat, testovat, všechny oblasti života. Pouhou vaší přítomností můžete pozdvihat to, co se odehrává, na vyšší úroveň.

Naučíte-li se správně zacházet se svou otevřeností, velmi vám to uleví. Je pro vás důležité neztotožňovat se s tím, co ve své otevřenosti zrcadlíte. Můžete tak spatřit něco nové, odlišné, jiné, co vás radostně překvapí.

Strategie: počkejte si 29 dní (před učiněním velkého rozhodnutí)
Téma nepravého já: radostné překvapení (že je něco/někdo jiné)
Téma pravého já: zklamání (že je vše stále stejné)
Hledáte a zjišťujete: kdo jsou druzí lidé?
Dar: reflektování (zrcadlení) ostatních

Známí Reflektoři:
H.G. Wells, Sandra Bullock, Fjodor Dostojevský, Ammaji

> zpět

 

TYPY - SHRNUTÍ
Strategie každého typu je jednoduchá na pochopení, zároveň však z počátku nesnadná v praxi. Manifestoři, kteří se celý život cítí být svým okolím kontrolováni, potřebují ostatní informovat o tom, co se chystají udělat. Generátoři, kteří mají téměř nekonečné zásoby energie, nemohou jen tak jít a začít něco dělat, ale potřebují čekat na to, co k nim život sám přinese a teprve pak se mohou do čehokoli úspěšně pustit. Projektoři, kteří dobře vidí druhé a ví jak má co být, mohou úspěšně vést druhé pouze pokud si o to někdo řekne. Potřebují počkat na pozvání - něco, čemu nevěří, že se stane. A Reflektoři, se svou velkou otevřeností vůči ostatním a tendencí k impulzivitě, potřebují počkat 29 dní, než učiní nějaké důležité rozhodnutí. Bez ohledu na to, jak jsou si jistí svým rozhodnu-tím, neboť jejich jistota může pouze zrcadlit jistotu někoho jiného.

Mysl se při rozhodování vždy řídí skrytou agendou našich otevřených center a dalších vlivů. Následování naší strategie a autority je způsob, jakým se vzdáváme kontroly nad naším životem. Bereme tak tuto kontrolu mysli, která neví, co je pro nás dobré, a svěří-me ji naší pravé vnitřní autoritě. Díky tomu můžeme konzistentně dělat správná rozhodnutí ve všech důležitých momentech našeho života.
> zpět

 

CENTRA
V našem těle se nachází celkem 9 energetických center: Hlava, Adžna, Krk, G, Ego, Slezina, Sakrál, Solar Plexus a Kořen. Díky nim vnímáme, rozlišujeme a vztahujeme se k devíti základním oblastem našeho života. Např. centrum Ega souvisí s materiální stránkou života, sebehodnotou a vůlí; centrum Solar plexu souvisí s pocity, náladami a emocemi; centrum G s otázkami směřování, identity a lásky. Centra také řídí funkce různých orgánů a tělesných funkcí (například centrum G spravuje játra a krev).

Centra v mapě
pro zobrazení ve větší velikosti klikněte na obrázek

Uspořádání a vzájemné propojení center určuje, jak spolu jednotlivé životní oblasti souvisí a navzájem se ovlivňují. Definovaná (vybarvená) centra v mapě znázorňují životní oblasti, ke kterým se vztahujeme (a ve kterých se projevujeme) fixním, stabilním způsobem. Nedefinovaná (bílá, tzv. otevřená) centra představují oblasti, ke kterým máme proměnlivý vztah, v závislosti na situaci, okolnostech, prostředí a lidech kolem nás. Otevřená centra jsou okna, kterými se díváme do okolního světa. Jsou zdrojem moudrosti, ale také podmíněností. Např. u centra Ega je podmíněností pocit nedostatečné hodnoty; u Solar plexu vyhýbání se konfrontacím; u centra G hledání směru a lásky (viz níže).

 

Vše co je v mapě vybarvené (tzv. definice), představuje naše dary a talenty, to, kým jsme. Definice je v našem životě stále přítomná a díky tomu se o ní můžeme opřít při svém rozhodování. Nedefinovaná centra (ta bílá) na druhou stranu představují témata, ke kterým se vstahujeme proměnlivě s pokaždé jinak.

Nedefinovaná (bílá, tzv. otevřená) centra do sebe přebírají dočasně energie lidí z našeho okolí, kteří tato centra mají definovaná, a tuto vypůjčenou energii zesilují. Nedefinovaná centra jsou také místa, kde jsme nejotevřenější vůči vlivům, jež nás odvádějí od nás samých. Místa, kde vzniká většina našich problémů. Jsou to však také oblasti, ve kterých jdeme v životě do školy. Pokud žijeme podle svého designu, jsou tato centra zdrojem naší největší životní moudrosti.

Vliv otevřených center se projevuje na nejhlubší rovině naší mysli, našeho podvědomí a je často téměř nepostřehnutelný. Myslíme si, že se rozhodujeme na základě objektivních fakt. Pokud však děláme rozhodnutí z mysli, nerozhodujeme se ve skutečnosti my, ale rozhodují za nás hluboce zakořeněné podvědomé programy. Těm v Human designu říkáme Nepravé já. Nepravé já je součet všech vnějších vlivů, které nás hluboce ovlivnily (a ovlivňují) a kterými se naše mysl řídí. To se děje nejvíce právě v našich otevřených centrech (ta bílá).

Když je centrum otevřené, neznamená to, že je prázdné nebo porouchané. To, zda jsou otevřená centra zdrojem problémů či moudrosti, záleží na tom, jak se rozhodujeme.
> zpět

 


POPIS OTEVŘENÝCH (BÍLÝCH) CENTER
Následuje velmi zjednodušený popis toho, jak se projevují jednotlivá centra,
když jsou v mapě nedefinovaná (bílá). Tato centra mohou být zdrojem moudrosti i podmíněností. Podmíněné jednání (Nepravé já) nám škodí a většinou je nevědomé. Ne vše z popisu Nepravého já se na vás musí vztahovat. Různí se také intenzita, s jakou se podmíněnosti projevují.

 
1
 

HLAVA
Hlava je centrum inspirace a myšlení - o čem přemýšlíme. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak většina vašich myšlenek, otázek a vaše inspirace přichází z vnějšku.
Nepravé já: Myslíte na mnoho věcí, které vůbec nejsou důležité (pro vás) a vaše hlava je plná otázek. Snaha o zodpovědění otázek, těch vašich i druhých, vede ke stresu.
Moudrost: Dokážu rozlišit, o čem je pro mě důležité přemýšlet a čím se zabývat nemusím. Vím, které otázky potřebuji zodpovědět a které ne. Vím, kdo je pro mě inspirativní a dokážu být bez mentálního stresu.

ADŽNA
Ajna je centrem, kde zpracováváme a analyzujeme naše myšlenky - jak přemýšlíme. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak nemáte stálý / fixní způsob přemýšlení.
Nepravé já: To může vést k pocitu nejistoty z toho, jakým způsobem vyjadřujete své myšlenky, který se snažíte kompenzovat předstíranou jistotou či lpěním na konceptech a logickém uvažování. Snaha přesvědčit všechny o tom, že jsem si něčím jistý/á.
Moudrost: Nepotřebuji si být vším jistý. Velká flexibilita a kreativita myšlenkového procesu.

(HLAVA + ADŽNA = naše mysl)

KRK
Krk je centrem komunikace. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak máte proměnlivý / nestálý a zároveň velmi flexibilní způsob vyjadřování, ovlivněný tím, kdo vám je momentálně nablízku.
Nepravé já: Snaha přitahovat pozornost (především mluvením).
Moudrost: Dokážu si počkat a mluvit jako druhý/á. Nepotřebuji dělat nic pro to, abych získal/a pozornost ostatních. V tu pravou chvíli přijde sama.

G
Centrum G souvisí s láskou, směrem, kterým v životě jdeme, a s naší identitou. S nedefinovaným centrm G nemáte stálou identitu a nevíte kdo jste a kam v životě směřujete.
Nepravé já: Hledám sám sebe a svůj směr. Hledám lásku. Kde ji najdu, kdo mě tam nasměruje, kdo mě bude milovat, kým mám být?
Moudrost: Již nehledám lásku, směřování ani sebe sama. Tím, že jsem sám/sama sebou, jsem vždy na správném místě, s těmi správnými lidmi. Mám sám/sama ze sebe dobrý pocit a dostává se mi lásky, aniž bych ji musel/a hledat. Život mě vždy vede naprosto dokonale.

EGO (Srdce)
Toto centrum souvisí se silou vůle, sebehodnotou a materiální stránkou života. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak nemáte stále dostupnou sílu vůle.
Nepravé já: Podhodnocujete a podceňujete sebe sama, máte nižší sebedůvěru, ačkoli chvílemi pod vlivem něčí přítomnosti můžete naopak mít ego velmi silné. Snažíte se dokazovat vlastní hodnotu sobě či druhým a nebo mít kontrolu. Sliby vám škodí. Máte potřebu někomu něco dokazovat, např. že jsem chytrý/á, loajální, úspěšný/á, atraktivní, důvěryhodný/á, dobrý člověk atd.
Moudrost: Nepotřebuji nikomu (ani sobě) nic dokazovat. Dělám to, co je pro mě hodnotné.

SAKRÁL
Toto centrum souvisí s vitalitou, sexualitou a životní sílou. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), nemáte stálý přístup k energii a vitalitě a můžete se proto snadno vyčerpat.
Nepravé já: Nevíte, kdy dost je dost. Máte tendenci se přepínat a vše hnát až na samou mez (v práci, jídle, sexu, čemkoli).
Moudrost: Vím, kdy přestat. Jdu si lehnout, jakmile večer začnu být unavený/á.

KOŘEN
Toto centrum souvisí s nutkáním a sílou dělat (cokoli) a fyzickým tlakem (adrenalinem).
Nepravé já: Jste urychlený/á, abyste vše udělal/a co nejrychleji, ve snaze zbavit se tlaku (který však nezmizí).
Moudrost: Vím, jaký tlak je pro mě správný a jaký není, na který tlak budu či nebudu reagovat akcí. Jsem přirozeně klidný/á a nechám sebou tlak projít bez reakce, pokud mi nepatří.

SLEZINA
Slezina je centrem intuice, instinktu, přežití a zdraví.
Nepravé já: Příliš se bojíte a strachujete, často zbytečně. Můžete být závislý/á na “dobrém pocitu”, který vám přinášejí druzí. Držíte se něčeho, co pro mě již není dobré (např. vztahů, práce, míst, věcí atd.)
Moudrost: Vím, co je a co není pro mě zdravé.

SOLAR PLEXUS
Toto je centrum emocí a nálad. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak jste velmi velmi citliví na emoce druhých lidí. Emoce které cítíte pocházejí často od lidí z vašeho okolí. Vnímáte je silněji než jejich původce. Nepravé já: Snaha vyhýbat se konfrontacím a pravdě, která je nepříjemná. Můžete mít tendenci vyhledávat vrchol emocionální vlny a vyhýbat se jejím hloubkám. Neradi se odkrýváte druhým.
Moudrost: Můžu zažít plné spektrum emocí a přežít. Neberu si emoce tak osobně a nebojím se konfrontace, když na to dojde.


> zpět

 

MANDALA
Mandala je vizuální reprezentací Human designu.

 Mandala Human designu s konkrétní mapou
 

Human design je syntézou prvků starého i nového poznání lidstva z různých kulturních tradic: hinduistického systému čaker, čínského I-ťingu, židovské kabaly, astrologie, astronomie, fyziky a molekulární biologie. (O původu Human designu více zde.)

Vnější kolo se skládá ze 64 hexagramů I-ťingu. Například hexagram č. 48 je v I-ťingu studna a v Human designu hloubka a vrozená moudrost. Většina I-ťingových hexagramů má v Human designu jiné jméno než v klasickém I-ťingu a už vůbec Human design nepracuje s komentáři, které jsou k jednotlivých hexagramům v knize
I-ťing přiřazené. Jednotlivé hexagramy, neboli brány, představují naše archetypální dary a talenty. Souvisejí také s aktivací jednotlivých částí našeho genetického kódu, se 64 kondony naší DNA. (Na téma I-ťingu a jeho souvislosti s lidskou DNA již vyšlo několik knih). Design každého člověka tak přímo souvisí s jeho jedinečnou DNA.

Vnitřní kolo reprezentuje 12 znamení zvěrokruhu. Přestože Human design používá astrologická znamení zvěrokruhu, jejich interpretace a použití jsou rozdílné od způsobu, jakým se s nimi pracuje v astrologii. V Human designu slouží "pouze" pro výpočet mapy, pro určení který ze 64 hexagramů (bran) je aktivován kterou planetou. Při výkladu mapy se s astrologickými znameními ani jejich charakteristikou nepracuje.
> zpět

   
  MAPA
Uprostřed mandaly se nachází mapa Human designu, která představuje lidské tělo s jeho centry.
 
1
Ukázková mapa Human designu
   
  V mapě Human designu je 9 center, 36 kanálů a 64 bran. Centra znázorňují energetická pole v našem těle. Narozdíl od tradičních 7 čaker známých z hinduistické tradice je v mapě Human designu center 9. Každé z nich představuje určitý typ energie a úzce souvisí s určitými tělesnými funckcemi či orgány. Definice či naopak otevřenost našich center určují do značné míry to, kým jsme. (Definovaná centra jsou vybarvená, nedefinovaná neboli otevřená centra jsou bílá). Náš typ a strategie, která se od typu odvíjí, závisí na tom, která centra jsou v naší mapě definovaná, a jak jsou mezi sebou navzájem propojená.
> zpět
   
  BRÁNY A KANÁLY
 

Brány jsou v mapě Human designu propojené sítí kanálů. Každá brána reprezentuje určitou energii, která se dá přeložit jako naše tendence, sklony či dary, fyzické i duševní. Brány, které jsou součástí naší nevědomé definice (designu), jsou označené červeně (např. brána č.14). To znamená, že si tyto naše dary většinou neuvědomujeme a když o nich víme, často to je ze zpětné vazby od druhých. Ty, které jsou částí naší vědomé definice (osobnost), jsou označené černě (např. brána č.29). Tyto naše dary známe a vědomě je používáme. Je-li brána definovaná naším designem i naší osobností zároveň, je vybarvená (šrafovaná) červeno-černě (zde brána č.5).

Tam, kde jsou definované brány na obou koncích nějakého kanálu, vzniká definice, definovaný kanál, který je vybarvený po celé délce (viz kanál mezi bránami 5-15). Definované kanály spojují vždy energie dvou center a dvou bran. Tato kombinace dává vzniknout nové, třetí energii. Definované kanály jsou velmi určující silou, která hraje v našem životě velkou roli.

ZDE se můžete podívat na stručný popis jednotlivých bran spolu s vizuály ke každé z nich, tak jak je postupně přidávám do alba na stránce Human design ČR+SR na Facebooku.
> zpět

   
 

AUTORITA A NEPRAVÉ JÁ
Strategie a autorita jsou základní prvky Human designu. Strategie je daná vaším typem a více se o ní dočtete v sekci Čtyři typy. Autorita, tak, jak je tento pojem používán v Human designu, znamená autoritu pro naše rozhodování. Mysl není nikdy vnitřní autoritou.

Celý náš dosavadní život, kdo a kde jsme, je souhrnem všech rozhodnutí, která jsme kdy udělali. Problém je v tom, že rozhodnutí učiněná z mysli jsou vždy ovlivněná našemi otevřenými centry, naším Nepravým já. Tento vliv je často téměř nepostřehnutelný. Myslíme si, že se rozhodujeme na základě objektivních faktů, ale ve skutečnosti je naše mysl řízená otevřenými centry. Naše mentální rozhodnutí jsou založená na naší otevřenosti vůči vnějším vlivům, ne na tom, kým skutečně jsme. Mysl nás odvádí od naší pravdy, od nás samých a my žijeme život, který nám nepatří. Tomu se v Human designu říká Nepravé já.

Řekněme, že na své cestě dojdete na křižovatku, kde se musíte rozhodnout, zda jít doleva nebo doprava. Pokud máte otevřené centrum Ega, půjdete tam, kde budete moci dokázat svou hodnotu. Bez ohledu na to, je-li to pro vás opravdu dobrá volba. Pokud máte otevřené centrum Solar plexu, jednoduše půjdete tam, kde je menší šance na konfrontaci.

Mysl je mluvčím Nepravého já. Neví, co je pro vás dobré. To neznamená, že mysl nemůže být inteligentní. Mysl nám může dobře sloužit, ale pouze tehdy, nemá-li vládu nad naším životem. Její rolí je být vnější autoritou, ne vnitřní. Znamená to, že byste se neměli rozhodovat podle toho co si myslíte. Mysl nám pomáhá uspořádat a chápat to, co vnímáme. Naše myšlenky a to, co někomu řekneme, může být užitečné pro ostatní. Human design neříká, že máme přestat myslet, pouze že se máme rozhodovat podle svého designu, na základě naší pravé vnitřní autority.

Příkladem vnitřní autority je tzv. SAKRÁLNÍ AUTORITA, která která se vztahuje na cca 33% lidí - Generátorů, kteří nemají definované centrum Solar plexu. Více
o této autoritě viz tento článek.

Příkladem vnitřní autority INTUITIVNÍ AUTORITA, která se vztahuje přibližně na 9% lidí. V praxi to znamená, že pro tyto lidi je správné dělat vždy to, co jim v danou chvíli radí jejich intuice, bez ohledu na to, co jim říká jejich mysl. To je sice jednoduché na pochopení, ale ve skutečnosti intuice mluví slabým, tichým hláskem a na dané téma pouze jednou. Vnitřní autorita také nikdy nenabízí logické vysvětlení. "Tento člověk mi nesedí", říká intuice v prvních vteřinách setkání. Mysl odpoví: "Nebuď tak odsuzovačný/ná, dej mu šanci, třeba se něčemu naučíš, něco ti to dá." A za půl roku si říkáme "Já to věděla, že to nemám dělat". Jaká je vaše vnitřní autorita záleží na vašem konkrétním designu.
(Mimochodem, intuici má ve své mapě mnohem více lidí, ale jen u 9% je to onen hlas vnitřní autority, zatímco u většiny ostatních jen dodatek k rozhodování.)

Takto Ra mluví o Nepravém já: „Když svěříte rozhodování mysli, žijete skrze své Nepravé já. Nevíte, kdo jste, jste zmatení a nakonec jdete do hrobu tak jako většina lidí, přemýšleje o čem to celé ksakru bylo. A nejen to. Pokud nebudete sami sebou, skončíte nemocní. Není to jen psychologický stav, já mluvím o fyzickém těle. Víte, my jsme objektem. My všichni jsme objekty, které se pohybují v prostoru. Nezdá se to, ale je to tak. A v okamžiku, kdy se pohybujete prostorem a nepohybujete se správně, v souladu s vaší vnitřní mechanikou, narážíte bez přestání na odpor... V momentě, kdy „fungujete“ správně, se ZBAVÍTE SE ODPORU. To je o tolik jednodušší.“

Rozhodnutí založená na vašem designu budou vždy reflektovat to, co je vám dané, stálé. Nevedou vás do situací, na které nejste fyzicky či psychicky stavěni. Mají blahodárný účinek na vaše duševní i tělesné zdraví. Pokud respektujeme své vnitřní nastavení, je to, jako když správně pečujeme o auto. Náš život je pak jízdou, při které se budeme můžeme pohodlně usadit jako pasažér na zadním sedadle a užívat si výhled, aniž bychom se prali o řízení. Jedině tak si můžeme vychutnat krásu okolní krajiny.

Nikdo jiný není skutečnou autoritou ve vašem životě, než vy sami. Pokud budete poslouchat vaši vnitřní autoritu, naučíte se sami sobě důvěřovat. A i když vaše rozhodnutí nebudou vždy správná pro ostatní, budete vědět, že jsou správná pro vás. Zároveň také poznáte, jak zbytečné je očekávat, že se ostatní budou chovat podle vašich představ, nebo to dokonce vyžadovat.

Human Design je nástroj, který vás povede přímo do vašeho středu. Žádny jiný systém či technika vám neřekne, jak dělat spolehlivě a konzistentně správná rozhodnutí. V tomto je Human design naprosto jedinečný. Následování vnitřní autority není nějaká technika či postup, který byste měli slepě dodržovat. Je to následování moudrosti vašeho těla. Autorita je tlumočníkem, který vám tuto moudrost zprostředkovává. Zkuste to a uvidíte sami.
> zpět


 

 

Human design na Facebooku