Získejte mapu svého designu zdarma

Human design dokáže podrobně popsat naše dary a talenty. Vaší mapu dostanete mailem obratem po vyplnění formuláře níže na stránce.

Spolu s mapou dostanete i stručný popis vašeho vnitřního nastavení (designu). Na stránce Zdroje si pak můžete přečíst o tom, jak se projevují bílá centra ve vaší mapě.

Chcete-li získat podrobný popis vašich talentů a ideálního způsobu rozhodování, objednejte si Písemný rozbor.

Čas narození

Mapa se vypočte na základě data, času a místa narození. Nic jiného (např. jméno) nehraje roli. Čas narození je velmi důležitý a měl být co nejpřesnější. Doporučuji nespoléhat se na paměť rodičů a zjistit si přesný čas v porodnici či na matrice. Pokud si nejste časem jistí, můžete vygenerovat několik map pro více časů a porovnat, jak se mapa mění (většinou ne). Sledujte především případnou změnu v typu, autoritě a počtu barevných / bílých center či kanálů.

Jste-li narození jinde než v ČR/SR

Všechny mapy jsou vypočteny s místem narození v České a Slovenské republice, případně v zemi se stejným časovým pásmem (pozor, v minulosti byly letní časy platné v různých zemích různě). Pokud jste se narodili jinde, především v jiném časovém pásmu, mapu si vygenerujte zde. Město narození je důležité pouze pro určení časového pásma a tedy správného času. Pokud vaše město není v databázi a objeví se chybové hlášení, uveďte nejbližší velké město.

Pro získání vaší mapy zdarma vyplňte následující údaje

Mapu dostanete během několika minut emailem.
Pokud nic nedorazí, mrkněte se do složky Promo akce (Gmail)
nebo Hromadné (Seznam), případně do Spamu.