Semináře a kurzy

Aktuální kurzy a semináře:

CHIRON - VNITŘNÍ LÉČITEL

9.-12. 10. 2018, Skalka u Doks
Na semináři se seznámíte s tématem svého "zranění" - oblastí, kterou se nám v životě nedaří žít či projevit tak, jak si přejeme. Následně se podíváme na téma "léčení", neboli oblast, kam můžeme upřít svoji pozornost. Práce s těmito tématy přináší důležité Aha! uvědomění a postupně se naše zranění uzdraví a transformuje ve zdroj léčivé síly, kterou můžeme nabídnout světu kolem nás. Seminář je prožitkový a není výukou Human designu.

PRAVDA V NÁS

7.5. - 29.6. 2019, online kurz + závěrečná živá akce
Pravda v nás je úvodní kurz do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je skvělým doplněním Písemného rozboru (či Základního výkladu). Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat.

PLYNUTÍ

15. - 18. 3. 2018, Skalka u Doks
V životě zažíváme chvíle, kdy se věci daří, vše do sebe zapadá a vše se děje, jak má. V práci, ve vztazích, v každodenních maličkostech. Chvíle, kdy jsme sladění sami se sebou i s okolním světem. Tomuto stavu se říká plynutí (anglicky flow). Na semináři Plynutí můžete nalézt svůj rytmus v proudu života a poznat, jak přirozeně plynete v oblasti SEXUALITY, KONFLIKTŮ, CHOVÁNÍ a KREATIVITY.

POZNEJ SVÉ TALENTY

17.-18. 11. 2018 v Praze
Seminář, který vám odhalí vaše talenty tak, jak jste je dosud neviděli. Pomocí tvůrčích technik a sdílení v malých skupinkách se prožitkovým způsobem seznámíte se s klíčovými talenty své mapy. Získáte vědění, které bude "vaše", ve vás, ne jen nějakou teorií. To vám umožní vaše talenty plně projevovat.

RAVE ABC

9.5. - 30. 6. 2018 / online kurz + závěrečná živá akce
Kurz Rave ABC je pouze pro účastníky úvodního kurzu Pravda v nás. Zaměřuje se na linky a okruhové skupiny. V kurzu se naučíte spojovat klíčová témata v mapě do sousloví a krátkých vět. Budete pracovat s vlastní mapou a naučíte se dělat stručná ale velmi silná prohlášení, která vám odkryjí nejen váš vlastní design, ale též designy vašich blízkých.

POZNEJ SVÉ TALENTY

5 / 2018 v Praze nebo Brně
Seminář, který vám odhalí vaše talenty tak, jak jste je dosud neviděli.

CESTA HRDINY - ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

5.-8. 8. 2020
Na semináři budete postupně zkoumat čtyři hlavní talenty, se kterými jste přišli na svět. Talenty, které dohromady vypráví příběh vašeho životního poslání. Jsou vám důvěrně známé, díky vaší práci je však začnete jasně vnímat a více projevovat. Představují záměr, se kterým jste přišli na svět a to, co vám jej umožní zhmotnit.

 


 

Kurzy a studium Human designu

První tři kurzy jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Dále navazuje profesionální výcvik, kde se naučíte číst v mapě a srozumitelně ji popsat druhým. Zpětnou vazbu účastníků si můžete přečíst zde.

Seznam  kurzů a popis vzdělávací struktury naleznete zde.

Webináře o Human designu můžete shlédnout zde.

Semináře osobního rozvoje

Tyto semináře jsou cestou ke zdrojům osobní síly a plnému projevení vašich talentů. Nejedná se o výuku o Human designu - vybrané informace z mapy účastníků slouží jako vstupní brána do jejich iniciačního procesu. Zpětnou vazbu účastníků si můžete přečíst zde.

Poznej své talenty (5 / 2018) - více informací zde.

Cesta hrdiny (3.-7. 7. 2018) - více informací naleznete zde.