RAVE KARTOGRAFIE

9 - 12 / 2018
online + závěrečné setkání naživo v Praze

Kurz pro pokročilejší studenty, ve kterém se velmi podrobně seznámíte se všemi 64 branami,  36 kanály a 12 profily.

Informace o přístupu do internetové třídy si můžete stáhnout zde.

Podmínkou pro účast je absolvování kurzů Pravda v nás a Rave ABC.

Zde můžete shlédnout 50 min. představení kurzu a zároveň nultou lekci kurzu
(po spuštění klikněte na symbol vpravo dole pro zvětšení na celou obrazovku)

V tomto kurzu se plně ponoříme do záhady kanálů: jejich životní síly a kvantové inteligence, kterou vytváří v našem životě. Za použití toho, co jsme se naučili v kurzech LYD a ABC, dále prohloubíme proces rozpoznávání a „řešení“ dilemat (obtížných míst) v mapě designu. Poté se skrze kanály dostaneme opět k centrům, tentokrát na hlubší rovině. Budeme detailně a důsledně studovat základy propojování klíčových témat (keynoting) podle priorit v mapě. Nahlédneme na mapu jako na jeden integrovaný a funkční celek.

OBSAH KURZU
- 64 BRAN A 36 KANÁLŮ
- DVANÁCT PROFILŮ
- PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT (schopnost číst / vykládat mapu)


Projdeme si jednu každou bránu a její kvality v kontextu I-ťingu v pořadí dle okruhových skupin. Následně kanál. Získáte tak nový pohled na mapu a začnete vidět netušené souvislosti a propojení. Hloubka detailů u popisu bran je pro mě samotného nová a inspirovaná vícero zdroji. Na toto téma více na představení kurzu v neděli 1.10.

V závěrečné třetině kurzu se budeme věnovat zkoumání profilů. Profil je frekvence bytí, skrze kterou se naše duše propojuje s tělem. Je to náš přirozený způsob žití. Profil je to jediné, co je v nás skutečně fixní a po celý život neměnné. Úzce souvisí s naplněním našeho životního poslání. Určuje způsob, jakým jsme schopni projevit a vyjádřit naši jedinečnost a „kvantovou inteligenci“ našeho designu. Profil představuje syntézu (sloučení) designu a osobnosti a projevení této syntézy ve světě.PROPOJOVÁNÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT

Součástí Kartografie je také osvojení a prohlubování schopnosti propojovat klíčová témata mapy. Díky tomu můžeme velmi jednoduchým a přitom efektivním způsobem popsat mapu tak, aby to bylo přínosné pro daného člověka. Každý typ, centrum, okruhová skupina, kanál, brána, každá autorita má svá „klíčová témata“. Tato témata (slova) vystihují podstatu dané energie (centra, kanálu, typu atd.). Díky tomu že rezonují s naším energetickým nastavením v sobě mají velkou sílu a mluví nejek naší vědomé mysli, ale i s naším podvědomím. Dalo by se říci, že mluví přímo k našemu designu.

mapa Genoy Blivena

Můžeme se podívat na mapu Genoy (výše) pro názornou ukázku: Manifestor = jít v před a iniciovat za účelem vzdělávání, kanál 16/48 = talent, kanál Alfy 7/31 = vedení, definovaná Slezina = spontaneita, definované Ego = silná vůle, kmenová okruhová skupina (44/26) = podpora, kolektivní okruhová skupina (48/16 a 7/31) = sdílení, navíc v logickém okruhu. Neboli: Tím, že spontánně iniciuješ a projevuješ svou vůli, podporuješ druhé, talentovaně je vzděláváš a sdílíš své (logické) vedení.

Je to pouze ukázka, není zde zahrnutý kanál 23/43, ale tímto způsobem se dá v podstatě popsat mapa v rozsahu 30 – 60 sec. Je to velmi efektivní a nejpřímější způsob čtení mapy, který tvoří základ výkladu tak, jak se učí v návazném profesionálním vzdělávání.


Rave Kartografie je závěrečný kurz tzv. základního vzdělávání v Human designu. Je určený jak pro ty, kdo mají zájem prohloubit porozumnění svému designu i designu svých blízkých, tak pro studenty zvažující účast v profesionálním vzdělávání.

TERMÍNY LEKCÍ:
- online vždy ve středu v 18:30 od 11.10., délka 2 hodiny
- závěr v sobotu 16.12., 10-17hod

CENA: 8.900 Kč *
Cena pro opakující studenty: 1.900 Kč
* Platbu je možné rozdělit platbu na více částí.
Cena obsahuje: 10 setkání online (délka 2 hodiny),  1 celodenní setkání v Praze, studijní materiály a nahrávky všech lekcí (online lekce formou videa, živé setkání audio záznam).

PŘIHLÁŠKA 
Pro přihlášení je potřeba, abyste:
- napsali Jakubovi email a
- poslali zálohu 2.500 Kč, nebo celou platbu (číslo účtu naleznete zde).