TYPY 

Na této stránce můžete získat:

Kompletní a obsáhlý popis každého Typu - PŘEDNÁŠKA (video/mp3)

Sdílení a diskuze na téma daného Typu - WEBINÁŘ (video/mp3)

PŘEDNÁŠKY O typECH

video + AUDIO

Human design dělí lidi do čtyř typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři druhy vnitřního - energetického - nastavení. Z tohoto nastavení vyplívá ideální způsob fungování každého typu - cesta nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených talentů. Zde si můžete koupit přednášky o jednotlivých typech a dozvědět se mnoho užitečných informací.

webináře o typech

video + AUDIO

V prosinci 2020 jsem vedl sérii webinářů o jednotlivých typech. Odpovídal jsem na dotazy a především zaznělo mnoho zkušeností, které sdíleli účastníci. Vznikl tak záznam živého setkání, ve kterém najdete mnoho cenných informací a zkušeností za života. Tyto webináře jsou to ideálním zdrojem pro dokreslení a pochopení toho, jak každý typ funguje v každodenním životě.

Přednášky o typech obsahují velice podrobný popis daného typu. (Podrobnější, než který je v Písemném rozboru.)
Pokud chcete svému typu dobře porozumět, jsou tyto přednášky nejobsáhlejší a nejucelenější zdroj informací.

Přednášky jsou v rozsahu 1 hodiny.

BONUSOVÁ VIDEA
Tato videa/mp3 jsou bonusem pro všechny, přístupná všem, kdo si zakoupí jakoukoliv přednášku o jednom z typů.

Úvod do Typů:
Představení Typu a vzájemných vztahů mezi jednotlivými typu (47 min).

Úvod do Autorit:
Představení konceptu osobní autority coby způsobu rozhodování, který nevychází z mysli (23 min).

+ Sakrální autorita (10 min):
Pouze pro ty, kdo zakoupí přednášku o Generátorech (jiný typ tuto autoritu nemůže mít).

Jak vám PŘEDNÁŠKY A WEBINÁŘE pomohou?

  • IDEÁLNÍ ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ
    Když lépe pochopíte vnitřní - energetické - zákonitosti vašeho Typu, bude pro vás snazší rozpoznat, kdy jdete v souladu sami se sebou a kdy sami sobě stojíte v cestě. Díky tomu budou z vašeho života postupně mizet zbytečné překážky a odpor.
  • STRATEGIE
    Strategie je termín, kterým se v Human designu označuje ideální způsob fungování. Strategie každého typu je v jednotlivých přednáškách velmi podrobně popsaná na vícero příkladech a je tak relativně snadno pochopitelná. Cílem strategie je zvítězit. Zvítězit v tom, že žijete bez zbytečného odporu a zažíváte naplnění.

Kolik to stojí?

JEDNOTLIVÝ TYP

Přednáška obsahuje video (přístup v členské sekci) + audio (mp3) a vizuály ke stažení.

Cena: 470 Kč /  €

VŠECHNY 4 TYPY

Přednášky obsahují video (přístup v členské sekci) + audio (mp3) a vizuály ke stažení.

Cena: 1070 Kč /  €

ZDE MŮŽETE PROVÉST OBJEDNÁVKU

Pokud neznáte svůj typ, můžete si zdarma vygenerovat svoji mapu zde. Více o typech zde.
Popis Manifestujícího Generátora je součástí přednášky Generátor.
.