Autority 

Na této stránce můžete získat:

Přístup k hodinovým přenáškám o Autoritách v Human designu (video/mp3)

Přístup ke všem předáškách o autoritách (video/mp3)

Záznam všech webinářů: (video/mp3)

přednáška - EMOčNÍ AUTORITA

video + mp3

Human design dělí lidi do čtyř typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři typy vnitřního - energetického - nastavení.

Z tohoto nastavení vyplívá ideální způsob fungování každého typu - cesta nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených talentů.

webinář
o emoční autoritě

Video + MP3 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat. 

přednáška -
ostatní autority

Videa + mp3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.

Co PŘEDNÁŠKY obsahují?

Videa jsou přístupná v členské sekci webu. Zároveň si můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály.

Pokud neznáte svůj typ, můžete si zdarma vygenerovat vaší mapu zde.

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu můžeme naslouchat a řídit se jím při všech činnostech a rozhodnutí v životě. Emocionální autorita souvisí s definovaným (vybarveným) centrem Solar plexu a je autoritou 50% všech lidí. 

Přednáška o Emocionální autoritě je 30 min dlouhá.

Dozvíte se zásadní informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování vůbec.

I pokud máte Solar plexus bílý, je velmi přínosné této autoritě a emocionalitě jako takové porozumět.

Video je přístupné v členské sekci webu, kde si též můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály. 

Jako bonus dostanete též přednášku Úvod do Autorit (23 min) a Úvod do Typů (47 min) - obojí jako video i mp3.
 

PŘEDNÁŠKa o emocionální autoritě

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu můžeme naslouchat a řídit se jím při všech činnostech a rozhodnutí v životě. Emocionální autorita souvisí s definovaným (vybarveným) centrem Solar plexu a je autoritou 50% všech lidí. 

Přednáška o Emocionální autoritě je 30 min dlouhá.

Dozvíte se zásadní informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování vůbec.

I pokud máte Solar plexus bílý, je velmi přínosné této autoritě a emocionalitě jako takové porozumět.

Video je přístupné v členské sekci webu, kde si též můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály. 

Jako bonus dostanete též přednášku Úvod do Autorit (23 min) a Úvod do Typů (47 min) - obojí jako video i mp3.

Jak vám videa pomohou?

  • IDEÁLNÍ ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ
    Když lépe pochopíte vnitřní - energetické - zákonitosti vašeho Typu, bude pro vás snazší rozpoznat kdy jdete v souladu sami se sebou a kdy sami sobě stojíte v cestě. Díky tomu budou z vašeho života postupně mizet zbytečné překážky a odpor.
  • STRATEGIE
    Strategie je termín, kterým se v Human designu označuje ideální způsob fungování. Strategie každého typu je v jednotlivých přednáškách velmi podrobně popsaná na vícero příkladech a je tak relativně snadno pochopitelná.
  • EMOCIONÁLNÍ AUTORITA
    Tato přednáška vám pomůže chápat a přijmout skutečnost, že celý život stále jezdíte na emocionální vlně nahoru a dolů. Pochopíte, že nemá smysl a není možné se tomu bránit a naučíte se, jak na vlně jet způsobem, který přináší naplnění. Pochopíte, že trpělivost je nakonec ta nejrychlejší cesta vpřed a dostanete podporu ve vašem procesu.

Kolik to stojí?

EMOCIONÁLNÍ AUTORITA

Každá jednotlivá přednáška obsahuje video (přístup v členské sekci) + audio (mp3) a vizuály ke stažení.

Cena: 470 Kč / 18 €

VŠECHNY AUTORITY

Podrobný popis Emocionální autority. Přednáška obsahuje video (přístup v členské sekci) + audio (mp3) a vizuály ke stažení.

Cena: 470 Kč / 18 €

ZÁZNAMY WEBINÁŘŮ

Obsahuje přednášku o vašem Typu (video/mp3) + Písemný rozbor vaší mapy. 

Sleva 170 Kč / 7 €
Cena: 1770 Kč / 67 €

ZDE MŮŽETE PROVÉST OBJEDNÁVKU

Pokud neznáte svou autoritu, můžete si zdarma vygenerovat svoji mapu zde. Více o autoritách zde.
Dostanete také záznam webináře, i kdybyste se nemohl(a) zúčastnit online.
.

ZDE MŮŽETE PROVÉST OBJEDNÁVKU

Dostanete také záznam webináře, i kdybyste se nemohl(a) zúčastnit online.
.