Vaše ZDROJE

Na této stránce můžete získat:

ONLINE PŘEDNÁŠKY

Přístup k hodinovým přenáškám o Typech v Human designu (video/mp3)
Přístup k přednášceEmocionální vnitřní autoritě (video/mp3)
Výhodný balíček: Písemný rozbor + Typ (video/mp3) se slevou 170 Kč

Vaše ZDROJE

Na této stránce můžete získat:

Přístup k hodinovým přenáškám o Typech v Human designu (video/mp3)

Přístup k přednášceEmocionální vnitřní autoritě 
(video/mp3)

Výhodný balíček: Písemný rozbor + Typ (video/mp3) se slevou 170 Kč

video + mp3

typ

Human design dělí lidi do čtyř typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři typy vnitřního - energetického - nastavení.

Z tohoto nastavení vyplívá ideální způsob fungování každého typu - cesta nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených talentů.

Video + mp3

EMOCIONÁLNÍ autorita

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu naslouchat.

Když se při rozhodování řídíte svojí autoritou, jednáte v souladu s vaším vnitřním nastavením.

Zde můžete získat přístup k 30 min přednášce (video/mp3)
o Emocionální autoritě.

Výhodný balíček 

PÍSEMNÝ ROZBOR + TYP 

Výhodný balíček obsahuje video/audio přednášku o vašem typu + Písemný rozbor vaší mapy. Co je písemný rozbor? Kolik stránek člověk dostane? Co obsahuje?

Při koupi balíčku ušetříte
170 Kč. 

typ

video + mp3

Human design dělí lidi do čtyř typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři typy vnitřního - energetického - nastavení.

Z tohoto nastavení vyplívá ideální způsob fungování každého typu - cesta nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených talentů.

EMOCIONÁLNÍ autorita

Video + mp3

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu naslouchat.

Když se při rozhodování řídíte svojí autoritou, jednáte v souladu s vaším vnitřním nastavením.

Zde můžete získat přístup k 30 min přednášce (video/mp3)
o Emocionální autoritě.

PÍSEMNÝ ROZBOR + TYP 

Výhodný balíček 

Výhodný balíček obsahuje video/audio přednášku o vašem typu + Písemný rozbor vaší mapy. Co je písemný rozbor? Kolik stránek člověk dostane? Co obsahuje?

Při koupi balíčku ušetříte
170 Kč. 

TYPY 

série online přednášek

Human design dělí lidi do čtyř základních typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři typy vnitřního - energetického - nastavení. Toto nastavení je znázorněné v mapě Human designu a ukazuje ideální způsob fungování každého typu. Fungování, které respektuje naše vnitřní nastavení, vede cestou nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených darů a talentů. 

Autority 

série online přednášek

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu naslouchat. Když se při rozhodování řídíte svojí autoritou, jednáte v souladu s vaším vnitřním nastavením. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Centra 

série online přednášek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TYPY - WEBINÁŘE

záznamy interaktivních webinářů za účasti studenů

Human design dělí lidi do čtyř základních typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři typy vnitřního - energetického - nastavení. Toto nastavení je znázorněné v mapě Human designu a ukazuje ideální způsob fungování každého typu. Fungování, které respektuje naše vnitřní nastavení, vede cestou nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených darů a talentů. 

AUTORITY 

série online přednášek

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu naslouchat. Když se při rozhodování řídíte svojí autoritou, jednáte v souladu s vaším vnitřním nastavením.

CENTRA 

série online přednášek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

PÍSEMNÝ ROZBOR + TYP

výhodný balíček

Výhodný balíček obsahuje video/audio přednášku o vašem typu + Písemný rozbor vaší mapy.
Při koupi balíčku ušetříte 170 Kč. 

typ

video + mp3

Human design dělí lidi do čtyř typů. Nejedná se o typologii osobnosti, ale o čtyři typy vnitřního - energetického - nastavení.

Z tohoto nastavení vyplívá ideální způsob fungování každého typu - cesta nejmenšího odporu k plnému projevu vrozených talentů.

EMOCIONÁLNÍ autorita

Video + mp3

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu naslouchat.

Když se při rozhodování řídíte svojí autoritou, jednáte v souladu s vaším vnitřním nastavením.

Zde můžete získat přístup k 30 min přednášce (video/mp3)
o Emocionální autoritě.

PÍSEMNÝ ROZBOR + TYP 

Výhodný balíček 

Výhodný balíček obsahuje video/audio přednášku o vašem typu + Písemný rozbor vaší mapy. Co je písemný rozbor? Kolik stránek člověk dostane? Co obsahuje?

Při koupi balíčku ušetříte
170 Kč. 

Co PŘEDNÁŠKY obsahují?

Videa jsou přístupná v členské sekci webu.
Zároveň si můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály.

Pokud neznáte svůj typ, můžete si zdarma vygenerovat vaší mapu zde.

Co PŘEDNÁŠKY obsahují?

Videa jsou přístupná v členské sekci webu. Zároveň si můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály.

Pokud neznáte svůj typ, můžete si zdarma vygenerovat vaší mapu zde.

PŘEDNÁŠKY O TYPECH

Přednášky o typech obsahují velice podrobný popis daného typu. (Mnohem podrobnější, než který je v písemném rozboru.) Pokud chcete svému typu dobře porozumět, jsou tyto přednášky nejobsáhlejší a nejucelenější zdroj informací.

Přednášky jsou přes 60 min dlouhé, s vyjímkou Generátora, který má 53 min + 10 min bonusové video o Sakrální autoritě.

BONUSOVÁ VIDEA
Tato videa/mp3 jsou automaticky přístupná všem, kdo si zakoupí jakoukoliv přednášku o jednom z typů.

Úvod do Typů:
Představení Typu a vzájemných vztahů mezi jednotlivými typu (47 min).

Úvod do Autorit:
Představení konceptu osobní autority coby způsobu rozhodování, který nevychází z mysli (23 min).

Sakrální autorita (10 min):
Přístupné pouze těm, kdo zakoupí Generátora (jiný typ tuto autoritu nemůže mít).

PŘEDNÁŠKY O TYPECH

Přednášky o typech obsahují velice podrobný popis daného typu. (Mnohem podrobnější, než který je v písemném rozboru.) Pokud chcete svému typu dobře porozumět, jsou tyto přednášky nejobsáhlejší a nejucelenější zdroj informací.

Přednášky jsou přes 60 min dlouhé, s vyjímkou Generátora, který má 53 min + 10 min bonusové video o Sakrální autoritě.

BONUSOVÁ VIDEA
Tato videa/mp3 jsou automaticky přístupná všem, kdo si zakoupí jakoukoliv přednášku o jednom z typů.

Úvod do Typů:
Představení Typu a vzájemných vztahů mezi jednotlivými typu (47 min).

Úvod do Autorit:
Představení konceptu osobní autority coby způsobu rozhodování, který nevychází z mysli (23 min).

Sakrální autorita (10 min):
Přístupné pouze těm, kdo zakoupí Generátora (jiný typ tuto autoritu mít nemůže).

PŘEDNÁŠKa o emocionální autoritě

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu můžeme naslouchat a řídit se jím při všech činnostech a rozhodnutí v životě. Emocionální autorita souvisí s definovaným (vybarveným) centrem Solar plexu a je autoritou 50% všech lidí. 

Přednáška o Emocionální autoritě je 30 min dlouhá.

Dozvíte se zásadní informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování vůbec.

I pokud máte Solar plexus bílý, je velmi přínosné této autoritě a emocionalitě jako takové porozumět.

Video je přístupné v členské sekci webu, kde si též můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály. 

Jako bonus dostanete též přednášku Úvod do Autorit (23 min) a Úvod do Typů (47 min) - obojí jako video i mp3.
 

PŘEDNÁŠKa o emocionální autoritě

Autorita je náš "hlas pravdy" a způsob, jak mu můžeme naslouchat a řídit se jím při všech činnostech a rozhodnutí v životě. Emocionální autorita souvisí s definovaným (vybarveným) centrem Solar plexu a je autoritou 50% všech lidí. 

Přednáška o Emocionální autoritě je 30 min dlouhá.

Dozvíte se zásadní informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování vůbec.

I pokud máte Solar plexus bílý, je velmi přínosné této autoritě a emocionalitě jako takové porozumět.

Video je přístupné v členské sekci webu, kde si též můžete stáhnout mp3 verzi přednášky spolu s vizuály. 

Jako bonus dostanete též přednášku Úvod do Autorit (23 min) a Úvod do Typů (47 min) - obojí jako video i mp3.

Jak vám videa pomohou?

  • IDEÁLNÍ ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ
    Když lépe pochopíte vnitřní - energetické - zákonitosti vašeho Typu, bude pro vás snazší rozpoznat kdy jdete v souladu sami se sebou a kdy sami sobě stojíte v cestě. Díky tomu budou z vašeho života postupně mizet zbytečné překážky a odpor.
  • STRATEGIE
    Strategie je termín, kterým se v Human designu označuje ideální způsob fungování. Strategie každého typu je v jednotlivých přednáškách velmi podrobně popsaná na vícero příkladech a je tak relativně snadno pochopitelná.
  • EMOCIONÁLNÍ AUTORITA
    Tato přednáška vám pomůže chápat a přijmout skutečnost, že celý život stále jezdíte na emocionální vlně nahoru a dolů. Pochopíte, že nemá smysl a není možné se tomu bránit a naučíte se, jak na vlně jet způsobem, který přináší naplnění. Pochopíte, že trpělivost je nakonec ta nejrychlejší cesta vpřed a dostanete podporu ve vašem procesu.

NAVŠTIVTE NÁŠ YOUTUBE KanÁL