přednášky o Autoritách

EMOCIONÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, INTUITIVNÍ... AUTORITA

Podrobný popis vašeho ideálního způsobu rozhodování - Autority (video + mp3 + vizuály)

Autorita je náš "hlas pravdy", který vychází z hlubší - energetické - roviny našeho bytí, inteligence našeho těla. Je to náš vnitřní kompas, navigace, která ukáže cestu vpřed ve všech životních situacích. Umožní vám rozhodovat se tak, abyste mohli plně projevit své talenty a naplňovali své životní poslání.

Na této stránce si můžete koupit přednášky o jednotlivých autoritách. Pomohou vám pochopit, jak své autoritě můžete naslouchat a nechat se jí vést při rozhodování v každodenním životě.
Pokud neznáte svojí autoritu, můžete si zdarma vygenerovat mapu vašeho designu zde.

EMOCIONÁLNÍ AUTORITA

video + mp3 + vizuály

Emocionální autorita je autoritou cca 50% všech lidí. Pokud máte definované (vybarvené) centrum Solar plexu, pohybujete se celý život na emocionální vlně nahoru a dolů. Přednáška je dlouhá 30 min.

Dozvíte se zásadní informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování.

I pokud nemáte emocionální autoritu, je velmi přínosné ji porozumět a tím vašim blízkým.

Cena 470.- Kč / 18 €

ostatní autority

Videa + mp3 + vizuály

Přednášky o dalších autoritách si můžete zakoupit
v balíčku. Nahrávky jsou v rozsahu cca 6-10 min. 

Přednášky obsahují popisy těchto autorit:
Intuitivně/instinktivní (Slezina), Ego,
G (sebe-projektující) a autorita z prostředí.

Přednášky neobsahují popis Sakrální ani Lunární autority. Popis těchto autorit je součástí popisu Generujícího a Reflektujícího typu.

Cena 300 Kč / 12 €

Co obsahujE PŘEDNÁŠKA o emocionální autoritě?

Přednáška o Emocionální autoritě je 30 min dlouhá.

Dozvíte se důležité informace pro lepší pochopení vaší emocionality a pro správné rozhodování. Jedná se o velmi podrobný popis této autority, jak jí v životě naslouchat a řídit se jí při vašem rozhodování.

Tato přednáška je velmi cenná i pokud máte centrum Solar plexu bílé, pomůže vám pochopit váš vztah k emocím. 

Jako bonus dostanete též přednášku Úvod do Autorit (23 min) a Úvod do Typů (47 min) - obojí jako video i mp3. 
(Tento bonus dostanete i pokud si zakoupíte přednášku o Ostatních autoritách.)
 

Kolik to stojí?

EMOCIONÁLNÍ AUTORITA

Podrobný popis Emocionální autority. Přednáška obsahuje video (přístup v členské sekci) + audio (mp3) a vizuály ke stažení.

Cena: 470 Kč / 18 €

OSTATNÍ AUTORITY

Každá jednotlivá přednáška obsahuje video (přístup v členské sekci) + audio (mp3) a vizuály ke stažení.
(Neobsahuje Sakrální ani Lunární autoritu.)

Cena: 300 Kč / 12 €

PŘEDNÁŠKY O AUTORITÁCH OBJEDNEJTE ZDE

(Přednášky o TypechCenterch si můžete objednat na samostatných stránkách.)