1
1 1 1 1 1 1 1 1
 


ZÁKLADNÍ VÝKLAD

< zpět na Výklady

 

Základní výklad navazuje na Písemný rozbor. Trvá cca 50-70 min. Témata popsaná v rozboru během výkladu zasazuji do konkrétních situacích vašeho života. Vykreslím tak velmi konkrétní, osobní obraz vašeho vnitřního nastavení v širších souvislostech.

1

Výklad často přináší úlevu a prostor pro to, být skutečně sám/sama sebou. Může také uvolnit pocity viny či hněvu a pomoci vám obnovit přirozenou rovnováhu a smysl vašeho života. Informace, které výkladem svého mapy získáte, mají velkou hodnotu nejen pro vás samotné, ale i pro vaše zdravé fungování v kontaktu s ostatními: v práci, v partnerských vztazích, v roli rodičů atd.

Základní Výklad je důležitým výkročením směrem k naplnění vašeho životního poslání a plnému projevení vašich darů a talentů. Pokud budete respektovat několik jednoduchých principů, bude váš život na všech rovinách postupně radostnější a snazší.

 

CO OBSAHUJE ZÁKLADNÍ VÝKLAD:

Propojení a sloučení všech podstatných informací z vaší mapy do jednoho celku. Velmi konkrétně popíšu vaše energetické nastavení, dary i potenciální problematická témata. Dostanete ucelený obraz vašeho potenciálu / poslání a návod, jak jej realizovat. Příležitost pro otázky a rozhovor mezi mnout a vámi.

- cca 50-70 min mluveného slova
- výklad probíhá formou osobního setkání či po Skype
- mezi osobním setkáním (v Praze) a výkladem po Skype není obsahově žádný rozdíl
- dostanete kvalitní nahrávku výkladu
- pro objednání výkladu je nezbytné, abyste si nejprve objednal(a)
Písemný rozbor

Cena: 2.300 Kč
Termíny domlouvám momentálně cca 6 týdnů dopředu.

PRO OBJEDNÁNÍ Základního výkladu klikněte zde.

 

V případně potřeby a na základě individuální dohody je možné platbu za výklad rozdělit na dvě části.

Co řekli o svém výkladu mí klienti si můžete přečíst zde.

< zpět na Výklady


Takto popisuje hodnotu Human designu Ra Uru Hu, jeho tvůrce:
„Naučte se vidět, jak váš dopravní prostředek (vaše tělo) pracuje... a v okamžiku kdy uvidíte, jak pracuje, stanete se součástí mytologie, skutečné mytologie, ne nějakého vymyšleného příběhu, nějaké fantazie. Mně je naprosto jasné, že každý člověk má svou jedinečnou archetypální podstatu, která je zde proto, aby byla zkoumána a naplněna. Ne tím, že něco děláme, ale tím, že jsme sami sebou. To je náš velký úkol, který začíná jednoduše tím, že pochopíme jak „fungujeme”. Co je ve vás „zapnuté“ a co ne? Co je fixní a spolehlivé a co otevřené a zranitelné? Největším darem je schopnost jasně vidět základní nastavení, design, ze kterého vycházíte. V tu chvíli můžete začít experimentovat. Human designu není systém založený na víře, ale na vašem osobním experimentu.“

                                                                                           ~ Ra Uru Hu ~


 

 

Human design na Facebooku