1
1 1 1 1 1 1 1 1
 


ZÁKLADNÍ VÝKLAD

< zpět na Výklady

 

V rámci Základního výkladu dostanete Písemný rozbor, neboli text, který velmi podrobně popisuje vaše dary a talenty. Po jeho přečtení se potkáme (osobně, nebo po Skype) a proběhne vlastní Výklad (cca 50-75 min). Témata popsaná v rozboru budu zasazovat do konkrétních situacích vašeho života. Tím vykreslím velmi ucelený a živý obraz vašeho vnitřního nastavení v širších souvislostech.

1

Výklad často přináší úlevu a prostor pro to, být skutečně sám/sama sebou. Může také uvolnit pocity viny či hněvu a pomoci vám obnovit přirozenou rovnováhu a smysl vašeho života. Informace, které výkladem svého mapy získáte, mají velkou hodnotu nejen pro vás samotné, ale i pro vaše zdravé fungování v kontaktu s ostatními: v práci, v partnerských vztazích, v roli rodičů atd.

Základní Výklad je důležitým výkročením směrem k naplnění vašeho životního poslání a plnému projevení vašich darů a talentů. Pokud budete respektovat několik jednoduchých principů, bude váš život na všech rovinách postupně radostnější a snazší.

 

CO OBSAHUJE ZÁKLADNÍ VÝKLAD:

1. PÍSEMNÝ ROZBOR
Rozbor (20-40 stran strojopisného textu) obdržíte několi dnů před vlastním výkladem. Více o Písemném rozboru zde.

2. VÝKLAD (osobní setkání / Skype)
Propojení a sloučení všech podstatných informací z vaší mapy do jednoho celku. Velmi konkrétně popíšu vaše energetické nastavení, dary i potenciální problematická témata. Dostanete ucelený obraz vašeho potenciálu / poslání
a návod, jak jej realizovat. Příležitost pro otázky a dialog mezi mnou a klientem.

- cca 50-75 min mluveného slova
- dostanete kvalitní nahrávku výkladu
- mezi setkáním osobně (Praha) či po Skype není obsahově žádný rozdíl

Cena: 3.700 Kč
Pokud jste si již koupili Písemný rozbor, bude cena výkladu snížená o částku, kterou jste za rozbor zaplatili.
Termíny domlouvám momentálně cca 6 týdnů dopředu.

PRO OBJEDNÁNÍ Základního výkladu klikněte zde.

 

V případně potřeby a na základě individuální dohody je možné platbu za výklad rozdělit na dvě části.

Co řekli o svém výkladu mí klienti si můžete přečíst zde.

FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ naleznete ZDE.

< zpět na Výklady


Takto popisuje hodnotu Human designu Ra Uru Hu, jeho tvůrce:
„Naučte se vidět, jak váš dopravní prostředek (vaše tělo) pracuje... a v okamžiku kdy uvidíte, jak pracuje, stanete se součástí mytologie, skutečné mytologie, ne nějakého vymyšleného příběhu, nějaké fantazie. Mně je naprosto jasné, že každý člověk má svou jedinečnou archetypální podstatu, která je zde proto, aby byla zkoumána a naplněna. Ne tím, že něco děláme, ale tím, že jsme sami sebou. To je náš velký úkol, který začíná jednoduše tím, že pochopíme jak „fungujeme”. Co je ve vás „zapnuté“ a co ne? Co je fixní a spolehlivé a co otevřené a zranitelné? Největším darem je schopnost jasně vidět základní nastavení, design, ze kterého vycházíte. V tu chvíli můžete začít experimentovat. Human designu není systém založený na víře, ale na vašem osobním experimentu.“

                                                                                           ~ Ra Uru Hu ~


 

 

Human design na Facebooku