PRAVDA V NÁS

10 - 12 / 2017
přihlásit se můžete kdykoli v průběhu kurzu
online + závěrečné setkání naživo v Praze

Pravda v nás je úvodním kurzem do tématu Human designuSeznámíte se s vaším ideálním způsobem fungování a rozhodování, ale i se způsoby fungování a rozhodování ostatních lidí.

Kurz vám pomůže chápat vaše vnitřní nastavení (design) v širším kontextu, uplatnit tyto informace v každodenním životě,  projevit vaše talenty, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat.

Přihlásit se můžete kdykoli v průběhu kurzu a shlédnout již proběhlé lekce ze záznamu.

Účast v kurzu vás podpoří ve schopnosti:

 • následovat přirozené projevy vaší energie

 • vnímat, kde jednáte v rozporu sami se sebou

 • respektovat svojí jedinečnost a být ve své síle

 • lépe chápat druhé lidi a efektivně komunikovat

 • projevit své dary a talenty v každodenním životě

Od narození nám okolní svět říká, jací bychom měli být. Postupně se tyto instrukce stanou součástí našeho vnitřního světa a my přebíráme roli svého kritika, cenzora a policisty v jednom. Sami sobě pak bráníme v přirozeném projevu.

Human design je užitečný nástroj sebepoznání, který dokáže pojmenovat náš vnitřní svět, naše vnitřní nastavení a to, jak fungujeme ve vztahu k druhým. Ukazuje, že jsme jedinečnou bytostí, která se liší od ostatních. Jak naslouchat svému „hlasu pravdy“, který nám vždy ukáže, jak se rozhodovat. To vede k větší sebedůvěře a plnému projevení našich vrozených talentů.

Obsah kurzu

Human design

Seznámíte se s Human designem: odkud pochází, co znázorňuje mandala a mapa designu atd.

Základní pojmy

Naučíte se používat pojmy, které Human design používá pro popis našich talentů (otevřenost atd.)

Čtyři typy

Dozvíte se o čtyřech energetických typech lidí a jejich ideálním způsobu fungování (včetně svého).

Devět center

Dozvíte se, s jakou životní oblastí každé centrum souvisí a jak se u projevuje u vás i u druhých.

Hlas pravdy

Poznáte, jak naslouchat své vrozené moudrosti při svém rozhodování (tzv. vnitřní autorita).

Sdílení

Budete mít prostor pokládat otázky a sdílet své zkušenosti s dalšími účastníky.

Každodenní život

To vás podpoří ve schopnosti žít svůj design v každodenním životě a být sám/sama sebou.

Vybrané ilustrace z kurzu

JAK KURZ PROBÍHÁ

 • Jednotlivé lekce kurzu se konají formou videí, které budou postupně zpřístupněné v průběhu kurzu
 • Během kurzu se uskuteční několik setkání (webinářů) v internetové třídě
 • Webináře jsou příležitostí pro sdílení zkušeností, otázky a odpovědi - budeme přitom používat vaše mapy
 • Webináře se konají v neděli v 18-20 hod, termíny viz níže
 • Webináře budete moci shlédnou, stejně jako lekce, z video-záznamu
 • Závěrečné setkání se koná v Praze v neděli 3.12. (9:30-17:30h)

foto z celodenního setkání

Získáte nejen hlubší pochopení vašeho vlastního designu, ale také ucelený přehled o ostatních typech a způsobech rozhodování (tzv. autorita). Dozvíte se, s jakou životní oblastní souvisí jednotlivá energetická centra a jak se projevují. To vše vám umožní lépe rozumět svým blízkým (partnerům, dětem atd.), vnímat vzájemné odlišnosti a respektovat jedinečnost každého z nás. Respektování našeho nastavení mění problematická témata ve zdroj životní moudrosti a růstu. Účast v kurzu vám pomůže zkvalitnit váš vztah k sobě samým i vztahy s druhými.

Pokud se kurzu účastní i někdo vám blízký, můžete se vzájemně podporovat ve svém procesu.

foto z celodenního setkání

TERMÍNY LEKCÍ A WORKSHOPŮ

9.10.      lekce č.1 (úvod do Human designu)
15.10.   první workshop - setkání účastníků (online)
16.10.    lekce č.2 (úvod do tématu typů + Generátor)
21.10.    lekce č.3 (Manifestor)
24.10.    lekce č.4 (Projektor)
26.10.    lekce č. 5 (Reflektor)
29.10.    workshop na téma typů (online)
12.11.    lekce č.6 (jednotlivá centra + jednotlivá centra)
19.11.    workshop na téma center (online)
24.11.    lekce č.7 (autority – způsoby rozhodování podle designu)
3.12.      závěrečný workshop - celodenní živá akce v Praze

Jakub Střítezský

Váš průvodce (lektor kurzu)

Jakub vede kurzy Pravda v nás již osm let, od roku 2015 také v angličtině. Za tu dobu tímto kurzem provedl téměř 350 účastníků.

Jakubovi bohaté zkušenosti a osobní přístup vás podpoří ve schopnosti žít svůj design v každodenním životě, svobodně tvořit a naplňovat tak vaše životní poslání. Více se o Jakubovi dozvíte zde.

Zpětná vazba účastníků

Co o kurzu Pravda v nás napsali účastníci předchozích běhů

Seznámení s Human designem bylo jako by se na mé cestě objevila vstupní brána k mnohem hlubšímu poznání. K průchodu branou mi však tehdy něco chybělo ... Kurz, který jsi vedl, byl jako klíč, který mi tuto bránu odemkl a já mohla vstoupit dovnitř. Navíc mám všechny podklady u sebe, vše je natočené a mohu si cokoli znovu poslechnout a dohledat. Jak říkáš, i když člověk sleduje po několikáté, vždy je tam něco nového k objevení a pochopení. Velmi podpůrný je tvůj přístup k lidem... dáváš najevo, že žádná otázka není nevhodná a to je velmi cenné. Zároveň si ale umíš uhlídat prostor a čas a to vše s hravou lehkostí. Děkuji Ti.

Marta Kotrbáčková

Kurz doopravdy poodhalí pravdu v každém z nás. Po kouskách a v kruhu lidí, kteří „jedou na stejné vlně“, chtějí se někam v sobě posunout, porozumět sobě i druhým. Koncept je úžasný, plný času na vstřebání informací, plný prostoru ke sdílení vlastních myšlenek, dojmů, prožitků i pocitů. Kruh stejně naladěných lidí odkrývá hlubiny, které by člověk sám odhaloval jen stěží. Vše je srozumitelně vysvětleno formou, kterou člověk nakonec začne používat sám v sobě. Posune se hlouběji pod povrch podmíněností, naučených zvyklostí a tlaků okolí, rodiny i společnosti. Může se na to vše podívat z jiné perspektivy. Nikdo není nucen se ničeho účastnit, ale aktivní účast je obohacující. Každý má prostor se vyjádřit a člověk se často zaslechne říkat věci, které by nečekal.

Lenka Zemanová

Kurz byl pro mě velice přínosný, prohloubil mé vědění o tom, kdo jsem, jak se mám rozhodovat, a také mi umožnil pocítit hlubší spojení s Celkem. Teprve v tomto kurzu jsem si plně uvědomil své dary a talenty, a také začínám naciťovat své poslání tady na Zemi. Pomohlo mi to tedy i najít cestu v životě. Seminář mě zaujal natolik, že jsem se rozhodl, že budu ve vzdělávání v Human designu pokračovat. Děkuji.

Daniel Bartošík

Během kurzu jsem začala chápat o co v Human designu vlastně jde a tím i o co jde v mém životě. Při jednotlivých setkáních jsem přivítala Jakubův výklad z pohledu jeho široké praxe, takže se informace poskládaly do velmi živoucího návodu, jak tyto myšlenky uchopit. Těším se na další pokračování s Jakubem a na spolužáky, kteří chtějí něco dobrého udělat nejen pro sebe, ale i pro lidi kolem sebe. Opravdu srdečně děkuji.

Hana Lejčková

Kurz byl neuvěřitelně povzbuzující. Cítím se naplněná, pobavená a zároveň smířená s tím, kým jsem a co se mi děje. Tvá trpělivost, smysl pro humor a schopnost poradit si s otázkami vytváří uvolněnou atmosféru s pocitem bezpečí. Velmi si cením tvého přístupu k výuce a tvé schopnosti pomoci druhým v zapojení.

Rebecca Rose

Poslouchal jsem záznam z 1. workshopu a jsem velmi překvapen... a to velmi příjemně... Cítím z toho, že kurzy, které pořádáš, mi umožní růst tak, jak potřebuji... to jsem snad ještě nikdy nikde nezažil.. děkuji za tu svobodu, kterou učíš a žiješ... Jsem vděčný, že se věci daly do pohybu a že jsem u Tebe v kurzu ... Díky.

Jindřich Širůček

Kurz Pravda v nás učím také v angličtině (pod názvem Living Your Design).
Zpětné vazby v angličtině si můžete přečíst zde.

Váš vklad (cena kurzu): 3.800 Kč / 150 €

Pro přihlášení prosím vyplňte následující údaje

Po odeslání dostanete potvrzovací email s informacemi o platbě.