1
1 1 1 1 1 1 1 1
 


 

 

 

RAVE ABC
22.4. - 10.6. 2017, 6x online + 2x živě

(pouze pro absolventy kurzu Pravda v nás)

Lektor: Jakub Střítezský
+ Genoa Bliven (autor lekcí, které obdržíte přeložené do češtiny)

1

 

PŘEDSTAVENÍ KURZU
Podívejte se na záznam představení kurzu (49 min) ve formě videa zde. Záznam si můžete ztáhnout, nebo shlédnout online (doporučuji roztažení videa na celou obrazovku).

_________________________________________________________

Rave ABC navazuje na úvodní kurz o Human designu (Pravda v nás).
Náplní kurzu jsou tři témata:

1. červená a černá (vědomé a nevědomé aktivace) v mapě
2. okruhové skupiny
3. linky hexagramu

Informace a zkušenosti, které se v kurzu získáte, jsou základem pro čtení (analýzu) mapy. Již od druhé lekce kurzu se budete učit propojovat témata v mapě do sousloví, které vystihují vaše dary. Během jednotlivých setkání (lekcí) kurzu budeme procvičovat techniku "propojování klíčových témat". To vám umožní jednoduše a přesně popsat talenty ve vašem designu, případně v designu druhých.

Dobře použitá klíčová témata zvědomují naše dary a odemykají potenciál. Tento popis je jednoduchý a silný zároveň - podpoří vás či druhé.
V kurzu budeme objevovat a hrát si se způsoby popisu mapy
tak, aby to, co řekneme, bylo přesné a přínosné. K tomu použijeme vaše vlastní mapy. Osvojíte si tak "mechanické" pochopení základů analýzy mapy a zároveň získáte podporu na vaší vlastní cestě. Varování: účast v kurzu často urychluje osobní růstové procesy účastníků :)

  ________________________________________________________________
 
 

OKRUHOVÉ SKUPINY tvoří tři základní energetické proudy v mapě. Jedná se o sérii po sobě jdoucích bran a kanálů, které patří do jedné z těchto tří okruhových skupin. Každá skupina má své základní téma:

- KMEN (na obrázku vyznačený červeně) PODPORUJE
Např. brána č. 19 (Chtění, Potřeby) patří do Kmenového okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou tedy může podpořit druhé v naplnění jejich potřeb.

- INDIVIDUALITA (na obrázku vyznačená šedě) POSILUJE
Např. brána č. 18 (Náprava, Práce na pokaženém) patří do Kolektivního okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou tedy může sdílet uvědomění toho, co je zapotřebí napravit.
- KOLEKTIV (na obrázku vyznačený černě) SDÍLÍ
Např. brána č. 1 (Sebe-vyjádření, Tvůrčí) patří do Individálního okruhu. Ten kdo ji má aktivovanou tedy může posílit druhé skrze vyjádření své kreativity.

  Okruhové skupiny
________________________________________________________________
 

LINKY
Studium linek a jejich vlastností vám otevře nový rozměr pochopení Human designu. Každá brána v mapě je I-ťingový hexagram a jako taková je tvořena 6 čarami / linkami. Postavení planet v okamžiku narození určí nejen které brány jsou v mapě definované, ale také v jaké lince. Linky představují zpřesnění, konkretizování dané brány/talentu.

  Okruhové skupiny
 

Znamená to, že všechny brány, které máte aktivované v 1. lince, jsou dary, kde jste celoživotními studenty a kde hledáte pevné základy, abyste se poté mohli projevit s autoritou. Brány aktivované ve 3. lince jsou zas dary, které se učíte projevovat zkrze pokusy a omyly. Díky vaší přizpůsobivosti se postupně ten který dar učíte vyjádřit funkčním způsobem a víte také, co nefunguje, atd.

  ________________________________________________________________
 

Jak kurz probíhá po organizační stránce:
- úvodní a závěrečné setkání (lekce) jsou celodenní a konají se v Praze
- pokud se nemůžete zúčastnit jak celodenních, tak online setkání, dostanete kvalitní nahrávku a o nic nepřijdete
- na setkáních Jakub prezentuje témata a studenti pod jeho vedením aktivně procvičují své schopnosti na vlastní mapě - je mnoho příležitostí
k otázkám, diskuzi a vzájemnému sdílení
- před každým setkáním také dostanete překlad lekce, jejímž autorem je Genoa Bliven
- online setkání se konají vždy v pondělí v 18-20 hod
- používání internetové třídy je velmi jednoduché
- umožňuje jak poslech, tak aktivní zapojení (přes mikrofon i video)
- pokud se nebudete moci zúčastnit nějakého setkání, nevadí, dostanete zvukový záznam, včetně použitých vizuálů

CENA: 5.200 Kč
Možnost rozložení platby na 2 části na základě individuální domluvy

PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ
Chcete-li se kurzu zúčastnit, napište mi email a uhraďte zálohu ve výši poloviny ceny (2.700 Kč), případně celou výši. Pro více informací mi napiště či rovnou zavolejte.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ
10.4. v 18 hod
- 0. setkání, prezentace kurzu pro zájemce
22.4. 10-17:30 hod - 1. setkání v Praze
1.5. v 19 hod - 2. setkání, online (státní svátek)
8.5. v 19 hod - 3. setkání, online (státní svátek)
15.5. v 18 hod - 4. setkání, online
22.5. v 18 hod - 5. setkání, online
29.5. v 18 hod - 6. setkání, online
5.6. v 18 hod - 7. setkání, online
10.6. 10-17:30 hod - 8. setkání v Praze

   
 

 

Human design na Facebooku